Vítejte na našich webových stránkách.I. Německé zemské gymnasium

    
   

I. Německé zemské gymnasium otevírá tyto studijní obory

Střední pedagogická škola (1.–4. ročník): lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Kód studia: 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 28 žáků
Roční školné: 18 000 Kč

Čtyřleté studium (1.–4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Kód studia: 79-41-K/41
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12 žáků
Roční školné: 18 000 Kč

Osmileté studium (prima–oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ. 

Kód studia: 79-41-K/81
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků
Roční školné: 18 000 Kč

Gymnázium J. G. Mendela otevírá tyto studijní obory

Čtyřleté studium  (1. – 4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12 žáků
Kód studia: 79-41-K/41
Roční školné: 18 000 Kč

Šestileté studium (I.–VI. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 7. ročníku ZŠ.

Kód studia: 79-41-K/61
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků
Roční školné: 18 000 Kč

Osmileté studium (prima – oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ.

Kód studia: 79-41-K/81
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků
Roční školné: 18 000 Kč 

Dálkové studium

Kód studia: 79-41-K/41
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20 žáků
Roční školné: 18 000 Kč 

Výsledky a kritéria přijímacího řízení

INFORMACE K 2. KOLU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Informace k přijímacímu řízení na gymnázia podávají zástupci ŘŠ tel.: 543 211 790
informace k přijímacímu řízení na SPGŠ podáváme na telefonu: 537 001 316

OBOR

2. KOLO

TERMÍN
2. KOLA

KAM A DO KDY NOSIT PŘIHLÁŠKU
 

KDE SE 2. KOLO KONÁ

Gymnázium J. G. Mendela

ČTYŘLETÝ OBOR

NEKONÁ SE

---

---

---

Gymnázium J. G. Mendela

ŠESTILETÝ OBOR

ANO, KONÁ SE
(přijímá se min.
6 uchazečů)

Středa
16. 5. 2018
v 10 hodin

Budova Mendlovo nám. 1/3, 4

·         ZŘŠ Klobušický/ZŘŠ Kelblová/
ZŘŠ Pezlarová (místnost 228)

do 15. 5. 2018 do 14.00 hod.

Budova

Mendlovo nám. 1/3, 4

Gymnázium J. G. Mendela

OSMILETÝ OBOR

NEKONÁ SE

---

---

---

I. Německé zemské gymnasium

ČTYŘLETÝ OBOR

ANO, KONÁ SE
(přijímá se min.
8 uchazečů)

Pátek
25. 5. 2018
v 9 hodin

Budova Mendlovo nám. 1/3, 4

·         ZŘŠ Klobušický/ZŘŠ Kelblová/
ZŘŠ Pezlarová (místnost 228)

do 24. 5. 2018 do 14.00 hod.

Budova

Mendlovo nám. 1/3, 4

I. Německé zemské gymnasium

OSMILETÝ OBOR

ANO, KONÁ SE
(přijímá se min.
16 uchazečů)

Pátek
25. 5. 2018
v 9 hodin

Budova Mendlovo nám. 1/3, 4

·         ZŘŠ Klobušický/ZŘŠ Kelblová/
ZŘŠ Pezlarová (místnost 228)

do 24. 5. 2018 do 14.00 hod.

Budova

Mendlovo nám. 1/3, 4

I. Německé zemské gymnasium

STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ

ŠKOLA

ANO, KONÁ SE

(přijímá se min.
8 uchazečů)

Středa
16. 5. 2018
v 10 hodin

Budova Pionýrská 23

·         paní asistentka Dosedělová (přízemí)

·         ZŘŠ Holková (přízemí)

do 15. 5. 2018 do 14.00 hod.

Budova

Pionýrská 23

 

Ukázky testů školní přijímací zkoušky pro 2. kolo

Poznámka:

  • studijní obor SPGŠ = čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení byly zohledněny podle platných kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018.
(více zde
I. NZG, SPGŠ, G JGM)
 

Rozhodnutí o přijetí uchazeče budou předána při podpisu Smlouvy o studiu.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče budou odeslána poštovní cestou.

V případě kladného rozhodnutí můžete uzavřít Smlouvu o studiu osobně v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně
u paní Svobodové, a to v pracovní dny od 8.30 do 14.30 hod. (popřípadě si můžete s paní Svobodovou
telefonicky domluvit termín na čísle 543 211 790), nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek
přijímacího řízení oznámen, tj. 18. 5. 2018.

 

Všechna kola přijímacího řízení na gymnázia se budou konat v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně.

Všechna kola přijímacího řízení na střední pedagogickou školu se budou konat v budově na Pionýrské 23 v Brně.

 

Přihlášky ke studiu

Řádně vyplněné přihlášky ke studiu na gymnáziích se odevzdávají na Mendlově náměstí 1/3, 4 v kanceláři zástupců ředitelky školy (místnost č. 228) do 1. března 2018.

Řádně vyplněné přihlášky ke studiu na střední pedagogické škole se odevzdávají na Pionýrské 23 paní asistentce Dosedělové (v přízemí napravo od vrátnice) do 1. března 2018.

Přihlášky je možné zaslat také korespondenčně na adresu školy.

Instrukce k vyplňování přihlášek na SŠ publikované CERMATem.

Úspěšnost absolventů

Státní maturity 2017

Maturita je vrcholným zakončením středoškolského vzdělání. Ve školním roce 2016/2017 museli všichni maturanti projít společnou částí maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a dále si volili buď cizí jazyk, nebo matematiku. Na ni navazovala profilová část, v níž prokazovali znalosti ze dvou předmětů dle vlastního výběru. Na střední pedagogické škole si maturantky v profilové části volily mezi hudební, výtvarnou, dramatickou nebo tělesnou výchovou, předmět Pedagogicko-psychologický základ je pevně stanoven.

Úspěšnost žáků u maturity znázorňuje graf uvedený vedle textu (jedná se o všechny absolventy Školského komplexu).

Absolventi Školského komplexu na vysokých školách

Nejen úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek, ale také další studium na vysokých školách je pro žáky I. Německého zemského gymnasia (včetně studentek střední pedagogické školy) a Gymnázia J. G. Mendela hlavním motivačním faktorem.

V grafu vedle textu je uvedena procentuální úspěšnost žáků-maturantů ze Školského komplexu ve školním roce 2016/2017 podle toho, kam naši absolventi po ukončení studia mířili dál.