Vítejte na našich webových stránkách.I. Německé zemské gymnasium

    
   

I. Německé zemské gymnasium otevírá tyto studijní obory

Střední pedagogická škola (1.–4. ročník): lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Kód studia: 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 52 žáků
Roční školné: 20 000 Kč

Kritéria přijímací zkoušky na SPgŠ 2019/2020

 Kritéria příjimací zkoušky na SPgŠ podrobně 2019/2020 

 Potvrzení zdravotní způsobilosti

Potvrzení zdravotní způsobilosti LOGOPEDIE

Čtyřleté studium (1.–4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Kód studia: 79-41-K/41
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12 žáků
Roční školné: 20 000 Kč

Kritéria přijímací zkoušky na I. NZG 2019/2020

Osmileté studium (prima–oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ. 

Kód studia: 79-41-K/81
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků
Roční školné: 20 000 Kč

Kritéria přijímací zkoušky na I. NZG 2019/2020

              Školní bulletin 2019 se všemi potřebnými informacemi si můžete stáhnout zde.

Gymnázium J. G. Mendela otevírá tyto studijní obory

Čtyřleté studium  (1. – 4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 16 žáků
Kód studia: 79-41-K/41
Roční školné: 20 000 Kč

Kritéria přijímací zkoušky na GJGM 2019/2020

Šestileté studium (I.–VI. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 7. ročníku ZŠ.

Kód studia: 79-41-K/61
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků
Roční školné: 20 000 Kč

Kritéria přijímací zkoušky na GJGM 2019/2020

Osmileté studium (prima – oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ.

Kód studia: 79-41-K/81
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků
Roční školné: 20 000 Kč 

Kritéria přijímací zkoušky na GJGM 2019/2020

Dálkové studium

Kód studia: 79-41-K/41
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20 žáků
Roční školné: 20 000 Kč 

           Školní bulletin 2019 se všemi potřebnými informacemi si můžete stáhnout zde.