Virtuální prohlídka školy

I. Německé zemské gymnasium

 

   

     
  
 

 

Organizace školního roku

Zvonění 2020/2021

Hodina GYMNÁZIA
0. hodina 7.10 - 7.55
1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 9.55 - 10.40
4. hodina 10.45 -11.30
5. hodina 11.40 - 12.25
6. hodina 12.30 - 13.15
7. hodina 13.20 - 14.05
8. hodina 14.10 - 14.55
9. hodina 15.00 - 15.45

Poznámka:

Zeleně označená hodina je čas vyčleněný na OBĚD.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Aktualizace: 26. 3. 2021

GYMNÁZIA
SRPEN
27.08.2020 8.00 Úvodní provozní porada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
27.08.2020–30.09.2020   Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu
ZÁŘÍ
01.09.2020 8.55–9.40 Zahájení školního roku 2020/2021
01.09.2020 11.00 I. pedagogická rada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
01.09.2020–03.09.2020   Písemné práce a didaktické testy maturitní zkoušky společné části Podzim 2020 (nekonají se v budově školy!)
 
10.09.2020   Ústní maturitní zkoušky Podzim 2020
15.09.2020 16.00 Třídní schůzky
ŘÍJEN
26.–27.10.2020   Dva volné dny stanovené MŠMT na základě zvláštního opatření ze dne 8. října 2020, č. j. MSMT-39185/2020-1
 
29.–30.10.2020   Podzimní prázdniny
LISTOPAD
09.11.2020 do 12.00 Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
10.11.2020 15.00 II. pedagogická rada
24.11.2020 15.00–18.00 Den otevřených dveří zrušeno
PROSINEC
01.12.2020 do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2021
07.12.2020   Předklasifikace v 1. pololetí *
21.–22.12.2020   Dva volné dny udělené ředitelkou školy
Dva volné dny stanovené MŠMT na základě opatření ze dne 15. prosince 2020, č. j. MSMT-45767/2020-1
23.12.2020–03.01.2021   Vánoční prázdniny
LEDEN
12.01.2021 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči zrušeno
25.01.2021 do 12.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
26.01.2021 15.30 III. pedagogická rada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
28.01.2021   Rozdání výpisu z pololetního vysvědčení:
- nižší stupeň gymnázia v 5. vyučovací hodině
- vyšší stupeň gymnázia v 6. vyučovací hodině
Odpolední výuka bude redukována.
Výpis z pololetního vysvědčení bude žákům předán do tří dnů od jejich nástupu k prezenční výuce.
 
29.01.2021   Pololetní prázdniny
ÚNOR
13.02.2021 9.00–13.00 Den otevřených dveří zrušeno
16.02.2021 15.00–18.00 Den otevřených dveří zrušeno
22.–28.02.2021   Jarní prázdniny
BŘEZEN
Březen a duben 2021   Lyžařské výcvikové kurzy – podrobněji upřesněno podle propozic jednotlivých tříd a podle momentální hygienické situace zrušeno z důvodu přetrvávání nepříznivých epidemiologických podmínek
 
01.03.2021   Odevzdání Přihlášek ke vzdělávání ve SŠ
DUBEN
01.04.2021   Velikonoční prázdniny
12.04.2021   První kolo jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory gymnázií pro školní rok 2021/2022 (1. termín)
 
13.04.2021   První kolo jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory gymnázií pro školní rok 2021/2022 (2. termín)
 
14.04.2021   První kolo jednotné přijímací zkoušky na šestileté a osmileté obory gymnázií pro školní rok 2021/2022 (1. termín)
 
15.04.2021
 
  První kolo jednotné přijímací zkoušky na šestileté a osmileté obory gymnázií pro školní rok 2021/2022 (2. termín)
 
14. nebo 15.04.2021
06.04.-15.04.2021
  Testy profesních předpokladů – 2. ročníky a sexty gymnázií
Testy se uskuteční online formou.
25.04.2021 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí a Termín uzavření klasifikace ostatních ročníků za 3. čtvrtletí
27.04.2021
26.04.2021
15.00 IV. pedagogická rada k nematuritním ročníkům (forma bude upřesněna)
30.04.2021 8.00–8.45 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
KVĚTEN
začátek května 2021   Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky
Písemné práce z českého jazyka a literatury a písemné práce z cizího jazyka zrušeny na základě Opatření obecné povahy MŠMT,č. j.: MSMT-3267/2021-1
 
03.05-05.05.2021   Řádný termín didaktických testů společné části maturitní zkoušky
03.05.2021   První kolo jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory gymnázií pro školní rok 2021/2022 (1. termín)
04.05.2021   První kolo jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory gymnázií pro školní rok 2021/2022 (2. termín)
05.05.2021   První kolo jednotné přijímací zkoušky na šestileté a osmileté obory gymnázií pro školní rok 2021/2022 (1. termín)
06.05.2021   První kolo jednotné přijímací zkoušky na šestileté a osmileté obory gymnázií pro školní rok 2021/2022 (2. termín)
10.05.2021 do 12.00 Odevzdání přihlášek k mimořádnému termínu didaktických testů společné části maturitní zkoušky (včetně omluvy)
12.05.2021   Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na všechny obory gymnázií pro školní rok 2021/2022 (za 1. řádný termín)
 
13.05.2021   Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na všechny obory gymnázií pro školní rok 2021/2022 (za 2. řádný termín)
 
14.05.2021   Odevzdání přihlášek volitelných předmětů (seminářů)
14.05.2021   Předklasifikace v 2. pololetí *
14.05.2021 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí
17.05.2021 (PONDĚLÍ) 15.00 V. pedagogická rada (forma bude upřesněna)
19.05.2021 8.00-8.45 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
17.05.–21.05.2021   Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky(třídy 4. AN, OK AN, 4. AM, 4. BM)
24.05.–26.05.2021   Řádný termín didaktických testů společné části maturitní zkoušky
25.05.2021 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
Forma hovorových hodin bude upřesněna dle momentální epidemiologické situace.
27.05.–31.05.2021   Odevzdání přihlášek k mimořádnému termínu didaktických testů společné části maturitní zkoušky (včetně omluvy)
ČERVEN
01.06.2021 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
01.06.–04.06.2021   Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
(třídy 4. AN, OK AN, 4. AM, 4. BM)
02.06.2021   Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na všechny obory gymnázií pro školní rok 2021/2022 (za 1. řádný termín)
03.06.2021   Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na všechny obory gymnázií pro školní rok 2021/2022 (za 2. řádný termín)
14.06.–16.06.2021   Mimořádný termín didaktických testů společné části maturitní zkoušky
23.06.2021 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí
25.06.2021 (PÁTEK) 13.00 VI. pedagogická rada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
28.–29.06.2021   Třídní akce a výlety
30.06.2021 8.55–9.40 Ukončení školního roku 2020/2021, rozdání vysvědčení
30.06.2021   Závěrečná provozní porada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
Forma a čas budou upřesněny.
30.06.2021 do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Podzim 2021
ČERVENEC A SRPEN
01.07.–31.08.2021   Hlavní prázdniny
07.07.–09.07.2021   Mimořádný termín didaktických testů společné části maturitní zkoušky
23.07./30.07.2021 do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Podzim 2021
26.08.2021   Nástup učitelů do zaměstnání ve školním roce 2021/2022

 

*          Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola OnLine k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení. 

 

 

 

Plánované zahraniční vícedenní výjezdy

Na základě situace týkající se šíření onemocnění COVID-19 se ve školním roce 2020/2021 žádné vícedenní školní akce nepořádají.
 
Děkujeme za pochopení.