Virtuální prohlídka školy

I. Německé zemské gymnasium

 

   

     
  
 

Organizace školního roku

Zvonění 2021/2022

Hodina GYMNÁZIA
0. hodina 7.10 - 7.55
1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 9.55 - 10.40
4. hodina 10.45 -11.30
5. hodina 11.40 - 12.25
6. hodina 12.30 - 13.15
7. hodina 13.20 - 14.05
8. hodina 14.10 - 14.55
9. hodina 15.00 - 15.45

Poznámka:

Zeleně označená hodina je čas vyčleněný na OBĚD.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Aktualizace: 25. 11. 2021

GYMNÁZIA
SRPEN
26.08.2021 8.00 Úvodní provozní porada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
26.08.2021–30.09.2021   Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu
ZÁŘÍ
01.09.2021 8.55–9.40 Zahájení školního roku 2021/2022
01.09.2021 11.00 I. pedagogická rada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
01.09.2021–03.09.2021   Písemné práce a didaktické testy maturitní zkoušky společné části Podzim 2021 (nekonají se v budově školy!)
 
06.09.2021   Ústní maturitní zkoušky Podzim 2021
14.09.2021 16.00 Třídní schůzky
27.09.2021
 
  Volný den udělený ředitelkou školy
ŘÍJEN
25.10.2021–26.10.2021   Dva volné dny udělené ředitelkou školy
 
27. a 29.10.2021   Podzimní prázdniny
LISTOPAD
08.11.2021 do 12.00 Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
09.11.2021 15.00 II. pedagogická rada
PROSINEC
01.12.2021 do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2022
03.12.2021 15.00–18.00 Den otevřených dveří (ZRUŠENO)
06.12.2021 15.00–18.00 Den otevřených dveří
13.12.2021   Předklasifikace v 1. pololetí *
14.12.2021 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
23.12.2021–02.01.2022   Vánoční prázdniny
LEDEN
26.01.2022 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
27.01.2022 (ČTVRTEK) 15.30 III. pedagogická rada (odděleně gymnázia a SPgŠ)
31.01.2022   Rozdání výpisu z pololetního vysvědčení:
- nižší stupeň gymnázia v 5. vyučovací hodině
- vyšší stupeň gymnázia v 6. vyučovací hodině
Odpolední výuka bude redukována.
 
ÚNOR
04.02.2022   Pololetní prázdniny
12.02.2022 9.00–13.00 Den otevřených dveří
15.02.2022 15.00–18.00 Den otevřených dveří
Únor až duben 2022   Lyžařské výcvikové kurzy – podrobněji upřesněno podle propozic jednotlivých tříd a podle momentální epidemiologické situace
BŘEZEN
01.03.2022 včetně   Odevzdání Přihlášek ke vzdělávání ve SŠ
07.–13.03.2022   Jarní prázdniny
DUBEN
12.04.2022   První kolo jednotné přijímací zkoušky na čtyřletý obor I. Německého zemského gymnasiu pro školní rok 2022/2023 (1. termín)
 
13.04.2022   První kolo jednotné přijímací zkoušky na čtyřletý obor I. Německého zemského gymnasiu pro školní rok 2022/2023 (2. termín)
 
14.04.2022   Velikonoční prázdniny
19.04.2022   První kolo jednotné přijímací zkoušky na šestiletý obor a osmileté obory gymnázií pro školní rok 2022/2023 (1. termín)
 
20.04.2022   První kolo jednotné přijímací zkoušky na šestiletý obor a osmileté obory gymnázií pro školní rok 2022/2023 (2. termín)
 
duben 2022   Testy profesních předpokladů - 2. ročníky a sexty gymnázií
25.04.2022 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí a termín uzavření klasifikace nematuritních ročníků za 3. čtvrtletí
 
25.04.2022 9.00 Písemné práce z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky
26.04.2022 9.00 Písemné práce z cizího jazyka společné části maturitní zkoušky
26.04.2022 15.00 IV. pedagogická rada (odděleně gymnázia a SPGŠ)
29.04.2022 8.00–8.45 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
KVĚTEN
02.-05.05.2022   Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
13.05.2022   Odevzdání přihlášek volitelných předmětů (seminářů)
13.05.2022   Předklasifikace v 2. pololetí *
23.-27.05.2022   Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
(třídy 4. AN, OK AN, 4. AM, 4. BM)
 
31.05.2022 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
ČERVEN
22.06.2022 12.00/18.00 Termín uzavření klasifikace za 2. pololetí do 12.00 hod.;
uzavření absence za 2. pololetí a uzávěrka třídního učitele do 18.00 hod.
 
23.06.2022 (ČTVRTEK) 14.00 V. pedagogická rada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
25.–29.06.2022   Třídní výlety (vícedenní)
30.06.2022 8.55–9.40 Ukončení školního roku 2021/2022, rozdání vysvědčení
30.06.2022 10.00 Závěrečná provozní porada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
ČERVENEC A SRPEN
01.07.–31.08.2022   Hlavní prázdniny

 

* Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola OnLine k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení.

 

 

Plánované zahraniční vícedenní výjezdy

Na základě situace týkající se šíření onemocnění COVID-19 se ve školním roce 2020/2021 žádné vícedenní školní akce nepořádají.
 
Děkujeme za pochopení.