Virtuální prohlídka školy

I. Německé zemské gymnasium

 

 

     
   
 

 

Organizace školního roku

Zvonění 2023/2024

Hodina GYMNÁZIA
0. hodina 7.10 - 7.55
1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.50 - 9.35
3. hodina 9.50 - 10.35
4. hodina 10.40 -11.25
5. hodina 11.40 - 12.25
6. hodina 12.30 - 13.15
7. hodina 13.20 - 14.05
8. hodina 14.10 - 14.55
9. hodina 15.00 - 15.45

Poznámka:

Zeleně označená hodina je čas vyčleněný na OBĚD.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Aktualizace: 30. 8. 2023

GYMNÁZIA
SRPEN
29.08.2023 ÚT 8:00 Úvodní provozní porada (dohromady na Mendlově nám.)
29.08.2023–září 2023     Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu                                                                             
ZÁŘÍ
01.09.2023 10.00 Písemné práce maturitní zkoušky profilové části PODZIM 2023 (ČJL)
04.09.2023 PO 8.50–9.35 Zahájení školního roku 2023/2024
04.09.2023     PO 11.15 I. pedagogická rada (odděleně na Mendlově nám.)
04.09.2023–06.09.2023 PO-ST   Didaktické testy maturitní zkoušky společné části Podzim 2023 (nekonají se v budově školy!)
05.09.2023 ÚT 8.00–12.25 Třídnický systém
08.09.2023   Ústní maturitní zkoušky PODZIM 2023
26.09.2023 ÚT 16.00 Třídní schůzky
ŘÍJEN
23.10.2023–25.10.2023 PO-ST
 
  Tři volné dny udělené ředitelkou školy
 
26.10.2023  a 27.10.2023 ČT a PÁ   Podzimní prázdniny
LISTOPAD
10.11.2023 do 24.00 Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
14.11.2023 ÚT 15.30 II. pedagogická rada (dohromady na Mendlově nám.)
24.11.2023 a 25.11.2023 PÁ a SO čas bude upředněn Den otevřených dveří
PROSINEC
01.12.2023 do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2024
11.12.2023 PO do 12.00 Předklasifikace v 1. pololetí *
12.12.2023 ÚT 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
22.12.2023   Vánoční školní akce:
- nižší stupeň gymnázia od 8.00 do 13.00 hod. (včetně oběda)
- vyšší stupeň gymnázia od 8.00 do 14.00 hod. (včetně oběda)
(Akci možno spojit do dvoudenního výjezdu s přespáním ze ČT na PÁ)
23.12.2023–02.01.2024 SO-ÚT   Vánoční prázdniny
LEDEN
Leden až duben 2024     Lyžařské výcvikové kurzy – podrobněji bude upřesněno v propozicích jednotlivých tříd
26.01.2024 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
30.01.2024 ÚT 15.30 III. pedagogická rada (ooděleně na Mendlově nám.)
31.01.2024 ST   Rozdání výpisu z pololetního vysvědčení:
- nižší stupeň gymnázia v 5. vyučovací hodině
- vyšší stupeň gymnázia v 6. vyučovací hodině
Odpolední výuka bude redukována.
 
ÚNOR
Únor 2024     Testy profesních předpokladů – 2. ročníky a sexty gymnázií
02.02.2024   Pololetní prázdniny
05.02.2024-11.02.2024 PO-NE   Jarní prázdniny
13.02.2024 ÚT 15.00–18.00 Den otevřených dveří
17.02.2024 SO 09.00–12.00 Den otevřených dveří
BŘEZEN
01.03.2024 včetně   Odevzdání přihlášek ke vzdělávání ve SŠ
POZOR: MŠMT PLÁNUJE ZMĚNU VYHLÁŠKY O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ A ZMĚNU ŠKOLSKÉHO ZÁKONA, TEDY MŮŽE DOJÍT MJ. KE ZMĚNĚ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK
28.03.2024 ČT   Velokonoční prázdniny
DUBEN
05.04.2024   Odevzdání přihlášek volitelných předmětů:
- 2. a 3. ročníky, sexty a septimy vyššího stupně obou gymnázií
- volba druhého cizího jazyka v sekundy na G JGM
- zaměření estetické výchovy v kvartách na obou gymnáziích
Odevzdání přihlášek volitelných předmětů:
- 2. a 3. ročníky, sexty a septimy vyššího stupně obou gymnázií
- volba druhého cizího jazyka v sekundy na G JGM
- zaměření estetické výchovy v kvartách na obou gymnáziích
Duben 2024     Jednotné přijímací zkoušky **
22.04.2024 PO do 12.00 Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí a termín uzavření klasifikace nematuritních ročníků za 3. čtvrtletí
23.04.2024 ÚT 15:30 IV. pedagogická rada  (ooděleně na Mendlově nám.)
23.4.2024–25.4.2024 ST-PÁ 15.30 Písemné práce maturitní zkoušky profilové části JARO 2024
26.04.2024 ÚT 8.50–9.35 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
Duben až červen 2024     Maturitní zkoušky JARO 2024 ***
KVĚTEN
13.05.2024 PO do 15.00 Předklasifikace v 2. pololetí *
14.05.2024 ÚT 15.00-18.00 Hovorové hodiny s rodiči
ČERVEN
24.06.2024 PO do 16.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí
25.06.2024 ÚT 15.30 V. pedagogická rada (odděleně na Mendlově nám.)
25.06.2024 ÚT do 12 hodin Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Podzim 2024
28.06.2024 8.00 Závěrečná provozní porada (dohromady - místo bude upřesněno)
28.06.2024 10.00 Ukončení školního roku 2023/2024, rozdání vysvědčení
29.06.2024–01.09.2024     Hlavní prázdniny

 *  Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola OnLine k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení. 

 **  Přijímací řízení: termíny jednotné přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2024/2025 stanoví MŠMT do 30. září 2023. Poté co nejdříve tyto termíny doplníme.

 ***  Maturitní zkoušky: termíny budou upřesněny až po vydání tzv. jednotného zkušebního schématu pro období Jaro 2024, které stanoví MŠMT do 15. ledna 2024.  Poté co nejdříve tyto termíny doplníme.