Virtuální prohlídka školy

I. Německé zemské gymnasium

 

 

     
   
 

 

Maturita na I. NZG 2024

INFORMACE PRO MATURANTY V TERMÍNU JARO 2024

Ustanovení ke konání maturitních zkoušek v souladu s platným zněním Školského zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky 177/2009 Sb. je k dispozici v platném Školním řádu (kap. 8, Maturitní řád). Ředitelka školy dále zveřejňuje schválený způsob hodnocení a schválená kritéria (viz níže).

  • Maturitní témata profilových zkoušek
  • Seznam literárních děl
  • Žákovský seznam literárních děl
  • Kritéria hodnocení dílčích zkoušek MZ z českého jazyka a literatury
  • Kritéria hodnocení dílčích zkoušek MZ z cizího jazyka
  • Způsob záznamu vytvářeného textu
  • Kritéria uznávání AP zkoušek

 

Studenti, kteří chtějí nahradit profilovou část zkoušky z cizího jazyka doložením jazykového certifikátu na příslušné úrovni, odevzdají žádost o nahrazení zkoušky adresovanou ředitelce školy spolu s kopií certifikátu ZŘŠ Tomáši Zimkovi nebo ZŘŠ Filipu Klobušickému (v tištěné podobě s podpisem) nejpozději do 31. 3. 2024.

 

Přehled důležitých termínů MZ (bude postupně aktualizováno)

    Informační schůzka pro maturanty
    Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2023
    Odevzdání seznamu četby ke společné části maturitní zkoušky,
odevzdání maturitní práce (EVH, EVV, IVT),
odevzdání žádosti o uznání jazykového certifikátu/AP zkoušky
    Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků
za 2. pololetí
    IV. pedagogická rada (dohromady na Mendlově nám.)
    Písemná práce z anglického jazyka
– profilová část maturitní zkoušky
    Písemná práce z českého jazyka a literatury
– profilová část maturitní zkoušky
    Písemná práce z německého/španělského/ruského/francouzského jazyka – profilová část maturitní zkoušky
    Poslední zvonění
    Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
    Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
    Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky