Gymnázium Johanna Gregora Mendela

      
 

Školní řád

Školní řád středních škol školského komplexu na Mendlově náměstí

Školní řád

Příloha č. 1 - Interní předpis k hodnocení pozdních příchodů

Příloha č. 2 - Výjimky z roz vrhu

Příloha č. 3 - Pravidla pro používání počítačové sítě

Výjimky z rozvrhu SPgŠ-PG-18-19 Aktuální verze se připravuje.

Výjimky z rozvrhu  TV 2018-2019 Aktuální verze se připravuje.

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školních klubů