Vítejte na našich webových stránkách.Gymnázium Johanna Gregora Mendela

      
 

Školní řád

Školní řád středních škol školského komplexu na Mendlově náměstí

I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, š. p. o.

Platné na budovách Mendlovo náměstí 1/3, 4 (Brno) a Pionýrská 23 (Brno)

 

Platné pro školní rok 2017/2018, aktualizované 19.9.2017

Maturitní řády