Gymnázium Johanna Gregora Mendela

    
 

Školní kluby a konzultace budova Mendlovo náměstí

Konzultace a kluby v školním roce 2019/ 2020
     
Konzultace MN
     
Pondělí    
     
Hajnová Lucie od 15.00 208 - 4. AM
Krawchuk Andrea od 15.00 330 - Q BM
Krpcová Dagmar od 15.00 329 - 3. AN + SP AN
Pacalová Barbora od 15.00 126 - TV1
Tribula Richard od 15.00 234 - T BN
Zichová Kateřina od 15.00 215 - 1. AN
     
Úterý    
     
Boleslav Petr od 7.10 234 - T BN
Formánková Ladislava od 14.10 213 - S BN
Fraňková Kateřina   od 14.10 214 - P BM
Hlaváčková Anna od 14.10 205 - KV BN
Rudolecký Roman od 14.10 336 - S AM
     
Středa    
     
Svobodová Sylva od 7.10 134E - VV2
Takáč Marián od 7.10 126 - TV1
Vlachová Zdeňka od 14.10 215 - 1. AN
Hélová Veronika od 15.00 333 - P AN
Kačalová Jana od 15.00 125 - PC1
Kotrlová Lucie od 15.00 202 - ZE1
Kučeráková Lucie od 15.00 326 - OK AN
Nováková Pavla od 15.00 232 - S AN
Oslzlá Jana od 15.00 220 - KV AN
Šebešová Veronika od 15.00 125 - PC2
Tillová Zdeňka od 15.00 234 - T BN
Vorálková Lenka od 15.00 334 - T AM
     
Čtvrtek    
     
Janeček Pavel od 7.10 234 - T BN
Patočková Veronika od 7.10 222 - OU BI
Bulat Sergej od 15.00 234 - T BN
Hakl Jaroslav od 15.00 223 - LA CH
Hamerská Jana od 15.00 326 - OK AN
Kökeny Michal od 15.00 329 - 3. AN + SP AN
Kolesová Irena od 15.00 131 - OU FY
Krpcová Kateřina od 15.00 125 - PC1
Mrůzková Pavlína od 15.00 213 - S BN
Šrámková Zdeňka od 15.00 232 - S AN
     
Pátek    
     
Kelbl Jiří od 15.00 116 - LA BI
Krämerová Manoušková Kristýna od 15.00 326 - OK AN
Pijáková Michaela od 15.00 203 - ZE2
     
Konzultace PN
     
Pondělí    
     
Grossmannová Zora od 15.00 OU VV
Kuchařík Milan od 15.00 TV1 - P
     
Úterý    
     
Skalková Kateřina od 7.10 OU VV
Píchová Alena od 15.00 3. AP
Žaliová Marta od 15.00    4. BP
     
Středa    
     
Houšťová Tereza od 15.00 4. AP
Jarošová Špičáková Hana od 15.00 126 - TV1
Sviráková Jitka od 15.00 1. AP
     
Čtvrtek    
     
Pisková Dita od 7.10 4. BP
Lebedová Martina od 15.00 2. AP
     
Kluby MN
     
Pondělí    
     
Potěšilová Hana 6.55 - 7.55 215 - 1. AN
Robotka Josef 6.55 - 7.55 131 - OU FY
Sikora Pavel 15.00 - 16.00 223 - LA FY
Zimek Tomáš 15.00 - 16.00 227 - PC4
     
Úterý    
     
Chalupa Jan 7.30 - 7.55 332 - P AM
Nečasová Hana 6.55 - 7.55 214 - P BM
Nováková Nina 6.55 - 7.55 231 - Q AM + 1. AM
Tobiášová Tereza 6.55 - 7.55 130 - OU CH
Gryc Petr 15.00 - 16.00 OU BI
Machalová Monika 15.00 - 16.00 TV1
     
Středa    
     
Doležalová Erika 6.55 - 7.55 134I - VV1
Dydowicz Petr 6.55 - 7.55 125 - PC2
Neuwirth Bernat 6.55 - 7.55 125 - PC1
Pezlarová Miroslava 6.55 - 7.55 227 - PC3
Kelblová Jitka 6.55 - 7.55 226 - MMU1
Kořínková Hana 15.00 - 16.00 227 - PC3
Malásková Marie 15.00 - 16.00 223 - LA FY
Němcová Pavla 15.00 - 16.00 333 - P AN
Sikora Pavel 15.00 - 16.00 131 - OU FY
Vávrová Blanka 15.00 - 16.00 218 - 2. AN+SX AN
Vodičková Kristýna 15.00 - 16.00 202 - ZE1
     
Čtvrtek    
     
Florianová Miloslava 6.55 - 7.55 222 - OU BI
Klobušický Filip 6.55 - 7.55 227 - PC4
Mudrák Lubomír 6.55 - 7.55 223 - LA FY
Kozlová Kateřina 15.00 - 16.00 330 - Q BM
Solarová Eva 15.00 - 16.00 125 - PC2
     
Pátek    
     
Chalupa Jan 7.30 - 7.55 332 - P AM
     
Kluby PN
     
Úterý    
     
Hrbáčová Alžběta 15.00 - 16.00 OU HV
     
Středa    
     
Plášková Stanislava 15.00 - 16.00 3. AP
     
Čtvrtek    
     
Brázdová Olga 6.55 - 7.55 OU HV
Koloušková Helena 6.55 - 7.55 217
Jará Zdeňka 14.10 - 15.10 4. BP
Dostálová Tereza 15.00 - 16.00 OU VV

 

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky pro naše žáky v rámci projektu PolyGram

V rámci projektu „PolyGram“ realizujeme 6 zájmových polytechnických kroužků.

Od 10. 9. 2018 je otevřeno šest níže uvedených polytechnických kroužků, které přihlášeným žákům nižšího i vyššího stupně gymnázia poskytujeme zdarma. Přihlášky jsou platné na 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Zájmový kroužek ICT

Kroužek ICT je určen žákům vyššího stupně obou gymnázií, které baví informatika, ale zároveň doposud neměli možnost realizovat své teoretické znalosti a dovednosti v praktickém využití. Kroužek je elegantním doplňkem teoretických znalostí s možností vytvoření kvalitního ICT portfolia pro další vzdělávání v tomto oboru. Studenti zde získají cenné praktické dovednosti.

 • Vedoucí kroužku:  Mgr. Pavel Sikora
 • Termín: čtvrtek 15.00 – 16.30
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 16
 • Přihláška ZDE (PDF)
Základy fotografie a jejich úprava v PC

Kroužek fotografování je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více než jen to, „jak zmáčknout spoušť.“ Žáci uvidí, jak fotografie vzniká, což jim pomůže i v praktických dovednostech – budou vědět, jakým způsobem určité podmínky a nastavení ovlivňují vlastnosti výsledné fotografie.

 • Vedoucí kroužku:  Mgr. Lubomír Mudrák
 • Termín: čtvrtek 15.00 - 16.30 hod
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 12
 • Přihláška ZDE (PDF)
Víte, co jíte a jak funguje lidské tělo?

Kroužek je určen žákům obou gymnázií, kteří se chtějí dozvědět více o vlivu výživy na zdravotní stav a kondici lidského těla. Slouží jako nadstandardní doplněk učiva biologie a chemie.

 • Vedoucí kroužku:  Ing. Tereza Tobiášová 
 • Termín: úterý 14.05 - 15.40 hod
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 12
 • Přihláška ZDE (PDF)
Badatel v přírodě

Kroužek je určen žákům obou gymnázií, kteří mají zájem o prohloubení vědomostí v oblasti botaniky, zoologie a ekologie a kteří si chtějí vyzkoušet vědeckou badatelskou činnost.

 • Vedoucí kroužku:  Ing. Miloslava Floriánová, CSc.
 • Termín: úterý 14.05 - 15.40 hod
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 12
 • Přihláška ZDE (PDF)
Ekologický kroužek

Kroužek je zaměřený zvláště na zdokonalení zeměpisných dovedností. Žáci se naučí pracovat s turistickou GPS, se kterou si zkusí hru geocaching a budou hledat poklad v oblasti Špilberku. V laboratořích změří kvalitu vody (chemické a fyzikální vlastnosti) okolních vodních zdrojů (Svratka, voda z kohoutku...) či půdy. Některé hodiny se budou prolínat s ostatními přírodovědnými kroužky (zvláště co se týče laboratoří a exkurzí). V hodinách budou pracovat s moderními technologiemi a aplikacemi (zvláště mapovými) - vyzkouší si tvořit vlastní vrstevnice pomocí aplikace LandscapAR.

Naučí se využívat různé typy aplikací spojené s GPS do auta apod. V rámci dálkového průzkumu Země budou zkoumat změny města Brna a okolí v průběhu času pomocí fotografií, map a starých i novodobých leteckých snímků. V dalších hodinách se zaměříme na příklady ekologických katastrof z hlediska místních obyvatel i vědců (např. Černobyl, vysychání Aralského jezera, fungování banánových plantáží, plasty v oceánech apod.). Vyzkouší si také tisk mapy na 3D tiskárně.

 • Vedoucí kroužku:  Mgr. Kristýna Vodičková
 • Termín: úterý 14.05 – 15.40 hod
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 12
 • Přihláška ZDE (PDF)
Jak věci fungují?

Kroužek je určen pro zvídavé žáky nižšího stupně obou gymnázií se zájmem o matematiku, fyziku, výpočetní techniku a techniku. Obecně pro ty, kteří rádi manuálně tvoří a vymýšlejí. Kroužek je koncipován jako doplněk výuky přírodovědných předmětů, ve kterém si žáci ověří své teoretické znalosti a zároveň je u nich rozvíjena polytechnická výchova a manuální zručnost.

 • Vedoucí kroužku:  RNDr. Marie Malásková
 • Termín: úterý 14.05 - 15.40 hod
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 12
 • Přihláška ZDE (PDF)
Kontakní osoba pro kroužky v rámci projektu PolyGram

Zájemci o kroužky odevzdají vyplněné přihlášky odbornému garantovi projektu aktivit partnera projektu „PolyGram“ RNDr. Kelblové - kancelář ZŘŠ. Počet žáků v jednotlivých kroužcích je omezen. V případě, že o některý kroužek bude nadměrný zájem, rozhoduje pořadí podaných přihlášek.

RNDr. Jitka Kelblová
zástupce ředitelky školy a odborný garant aktivit partnera projektu „PolyGram“

Pracovní e-mail: kelblova@skolskykomplex.cz

Telefon: +420 774 803 443

Odborné přednášky a workshopy projektu PolyGram pro naše žáky a učitele