Gymnázium Johanna Gregora Mendela

      
 

Školní kluby a konzultace budova Mendlovo náměstí

Konzultace a kluby ve školním roce 2018/ 2019
 
Konzultace v budově Mendlovo náměstí
 
Pondělí    
Svobodova Sylva od 7.10 PC3
Hamerská Jana od 14.10 KVBN
Bulat Sergej od 15. 00 SXAN/2. AN
Dvořáčková Martina od 15. 00 PC1
Kořínková Hana od 15. 00 3. AM
Korešová Lucie od 15. 00 PC2
Kökeny Michal od 15. 00 PC3
Mrůzková Pavlína od 15. 00 P BN
Pacalová Barbora od 15. 00 TV2
Šimková Lucie od 15. 00 ZE2
Škoda Jan od 15. 00 SAM
Tribula Richard od 15. 00 VV2
     
Úterý    
Boleslav Petr od 7.10 4. AM
Chalupa Jan od 7.10 PC3
Nečasová Hana od 7.10 SXAM
Formánková Ladislava od 14.10 ZE1
Kelbl Jiří od 14.10 PAN
Hlaváčková Anna od 14. 10 PBN
     
Středa    
Gryc Petr od 7.10 TBN
Hamerská Jana od 7.10 OU FY
Rudolecký Roman od 14.10 PAN
Doležalová Erika od 15. 00 SXAN/2. AN
Janeček Pavel od 15. 00 KVBN
Oslzlá Jana od 15. 00 VV1
Zichová Kateřina od 15. 00 1AN / QAN
     
Čtvrtek    
Nygrýnová Šárka od 7.10 PC3
Jamborová Leona od 15. 00 ZE 1
Krämerová Manoušková Kristýna od 15. 00 PC2
Nováková Nina od 15. 00 SXAM
Patočková Veronika od 15. 00 PC4
Solarová Eva od 15. 00 KVBN
Pijáková  Michaela od 15. 00 ZE2
Tobiášová Tereza od 15. 00 OU BI
Vorálková Lenka od 15. 00 SAM
Vorálková Monika od 15. 00 SAN
Hélová Veronika od 15. 00 T BN
     
Pátek    
Machalová Monika od 14.10 SX BM
Nováková Pavla od 15. 00 PC2
     
     
Kluby v budově Mendlovo náměstí
 
Pondělí    
Robotka Josef 6.55 - 7.55 OUFY
Hajnová Lucie 15.00-16.00 TAM
Kolesová Irena 15.00-16.00 OUFY
Němcová Pavla 15.00-16.00 SXAM
Vávrová Blanka 15.00-16.00 1AN / QAN
     
Úterý    
Kačalová Jana 6.55-7.55 PC1
Kozlová Kateřina 15.00-16.00 SAM
Krpcová Dagmar 15.00-16.00 KVBN
Sikora Pavel 15.00-16.00 OU BI
     
Středa    
Florianová Miloslava 6.55-7.55 OUBI
Hakl Jaroslav 6.55-7.55 LAFY
Kováčová Ivana 15.00-16.00 PAN
Malásková Marie 15.00-16.00 LAFY
     
Čtvrtek    
Mudrák Lubomír 6.55 - 7.55  LAFY
Potěšilová Hana 6.55 - 7.55 SXAM
Tillová Zdeňka 14.10 -15.10 OUFY
     
Pátek    
Sikora Pavel 6.55 - 7.55 LAFY
Vodičková Kristýna 15.00-16.00 ZE1

 

Odborné přednášky a workshopy projektu PolyGram pro naše žáky a učitele

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky pro naše žáky v rámci projektu PolyGram

V rámci projektu „PolyGram“ realizujeme 6 zájmových polytechnických kroužků.

Od 10. 9. 2018 je otevřeno šest níže uvedených polytechnických kroužků, které přihlášeným žákům nižšího i vyššího stupně gymnázia poskytujeme zdarma. Přihlášky jsou platné na 1. pololetí školního roku 2018/2019.

Zájmový kroužek ICT

Kroužek ICT je určen žákům vyššího stupně obou gymnázií, které baví informatika, ale zároveň doposud neměli možnost realizovat své teoretické znalosti a dovednosti v praktickém využití. Kroužek je elegantním doplňkem teoretických znalostí s možností vytvoření kvalitního ICT portfolia pro další vzdělávání v tomto oboru. Studenti zde získají cenné praktické dovednosti.

 • Vedoucí kroužku:  Mgr. Pavel Sikora
 • Termín: čtvrtek 15.00 – 16.30
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 16
 • Přihláška ZDE (PDF)
Základy fotografie a jejich úprava v PC

Kroužek fotografování je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více než jen to, „jak zmáčknout spoušť.“ Žáci uvidí, jak fotografie vzniká, což jim pomůže i v praktických dovednostech – budou vědět, jakým způsobem určité podmínky a nastavení ovlivňují vlastnosti výsledné fotografie.

 • Vedoucí kroužku:  Mgr. Lubomír Mudrák
 • Termín: čtvrtek 15.00 - 16.30 hod
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 12
 • Přihláška ZDE (PDF)
Víte, co jíte a jak funguje lidské tělo?

Kroužek je určen žákům obou gymnázií, kteří se chtějí dozvědět více o vlivu výživy na zdravotní stav a kondici lidského těla. Slouží jako nadstandardní doplněk učiva biologie a chemie.

 • Vedoucí kroužku:  Ing. Tereza Tobiášová 
 • Termín: úterý 14.05 - 15.40 hod
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 12
 • Přihláška ZDE (PDF)
Badatel v přírodě

Kroužek je určen žákům obou gymnázií, kteří mají zájem o prohloubení vědomostí v oblasti botaniky, zoologie a ekologie a kteří si chtějí vyzkoušet vědeckou badatelskou činnost.

 • Vedoucí kroužku:  Ing. Miloslava Floriánová, CSc.
 • Termín: úterý 14.05 - 15.40 hod
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 12
 • Přihláška ZDE (PDF)
Ekologický kroužek

Kroužek je zaměřený zvláště na zdokonalení zeměpisných dovedností. Žáci se naučí pracovat s turistickou GPS, se kterou si zkusí hru geocaching a budou hledat poklad v oblasti Špilberku. V laboratořích změří kvalitu vody (chemické a fyzikální vlastnosti) okolních vodních zdrojů (Svratka, voda z kohoutku...) či půdy. Některé hodiny se budou prolínat s ostatními přírodovědnými kroužky (zvláště co se týče laboratoří a exkurzí). V hodinách budou pracovat s moderními technologiemi a aplikacemi (zvláště mapovými) - vyzkouší si tvořit vlastní vrstevnice pomocí aplikace LandscapAR.

Naučí se využívat různé typy aplikací spojené s GPS do auta apod. V rámci dálkového průzkumu Země budou zkoumat změny města Brna a okolí v průběhu času pomocí fotografií, map a starých i novodobých leteckých snímků. V dalších hodinách se zaměříme na příklady ekologických katastrof z hlediska místních obyvatel i vědců (např. Černobyl, vysychání Aralského jezera, fungování banánových plantáží, plasty v oceánech apod.). Vyzkouší si také tisk mapy na 3D tiskárně.

 • Vedoucí kroužku:  Mgr. Kristýna Vodičková
 • Termín: úterý 14.05 – 15.40 hod
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 12
 • Přihláška ZDE (PDF)
Jak věci fungují?

Kroužek je určen pro zvídavé žáky nižšího stupně obou gymnázií se zájmem o matematiku, fyziku, výpočetní techniku a techniku. Obecně pro ty, kteří rádi manuálně tvoří a vymýšlejí. Kroužek je koncipován jako doplněk výuky přírodovědných předmětů, ve kterém si žáci ověří své teoretické znalosti a zároveň je u nich rozvíjena polytechnická výchova a manuální zručnost.

 • Vedoucí kroužku:  RNDr. Marie Malásková
 • Termín: úterý 14.05 - 15.40 hod
 • Cena: zdarma
 • Počet žáků: max. 12
 • Přihláška ZDE (PDF)
Kontakní osoba pro kroužky v rámci projektu PolyGram

Zájemci o kroužky odevzdají vyplněné přihlášky v termínu od 3. 9. 2018 do 7. 9. 2018 odbornému garantovi projektu aktivit partnera projektu „PolyGram“ RNDr. Kelblové - kancelář ZŘŠ. Počet žáků v jednotlivých kroužcích je omezen. V případě, že o některý kroužek bude nadměrný zájem, rozhoduje pořadí podaných přihlášek.

RNDr. Jitka Kelblová
zástupce ředitelky školy a odborný garant aktivit partnera projektu „PolyGram“

Pracovní e-mail: kelblova@skolskykomplex.cz

Telefon: +420 774 803 443