Vítejte na našich webových stránkách.Gymnázium Johanna Gregora Mendela

      
 

Gymnázium J. G. Mendela otevírá tyto studijní obory

Čtyřleté studium  (1. – 4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 16 žáků
Kód studia: 79-41-K/41
Roční školné: 20 000 Kč

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na gymnázium mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve          Školském komplexu  na Mendlově náměstí 1/3, 4 v kanceláři zástupců ředitelky školy (místnost č. 228) od 8 do 15 hod. nebo    zaslat korespondenčně na adresu školy nejpozději do 1. března 2019.

 

Kritéria přijímací zkoušky na GJGM 2019/2020

Přihláška ke studiu GJGM denní čtyřleté studium

Šestileté studium (I.–VI. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 7. ročníku ZŠ.

Kód studia: 79-41-K/61
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků
Roční školné: 20 000 Kč

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na gymnázium mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve Školském komplexu  na Mendlově náměstí 1/3, 4 v kanceláři zástupců ředitelky školy (místnost č. 228) od 8 do 15 hod. nebo zaslat korespondenčně na adresu školy nejpozději do 1. března 2019.

 

Kritéria přijímací zkoušky na GJGM 2019/2020

Přihláška ke studiu GJGM denní šestileté studium

Osmileté studium (prima – oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ.

Kód studia: 79-41-K/81
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků
Roční školné: 20 000 Kč 

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na gymnázium mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve Školském komplexu  na Mendlově náměstí 1/3, 4 v kanceláři zástupců ředitelky školy (místnost č. 228) od 8 do 15 hod. nebo zaslat korespondenčně na adresu školy nejpozději do 1. března 2019.

 

Kritéria přijímací zkoušky na GJGM 2019/2020

Přihláška ke studiu GJGM denní osmileté studium

Dálkové studium

Kód studia: 79-41-K/41
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20 žáků
Roční školné: 20 000 Kč 

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na gymnázium mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve Školském komplexu  na Mendlově náměstí 1/3, 4 v kanceláři zástupců ředitelky školy (místnost č. 228) od 8 do 15 hod. nebo zaslat korespondenčně na adresu školy nejpozději do 1. března 2019.

 

Přihláška ke studiu GJGM dálkové stuidum

           Školní bulletin 2019 se všemi potřebnými informacemi si můžete stáhnout zde.

I. Německé zemské gymnasium otevírá tyto studijní obory

Střední pedagogická škola (1.–4. ročník): lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Kód studia: 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 52 žáků
Roční školné: 20 000 Kč

            Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na střední pedagogické škole mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat             přímo v budově střední pedagogické školy na Pionýrské 23 paní asistentce Dosedělové (v přízemí napravo od vrátnice) od 8             do 15 hod. nejpozději do 1. března 2019. Přihlášku je možné zaslat také korespondenčně na adresu školy.

 

Kritéria přijímací zkoušky na SPgŠ 2019/2020

 Kritéria příjimací zkoušky na SPgŠ podrobně 2019/2020 

Přihláška ke studiu SPgŠ denní čtyřleté studium

 Potvrzení zdravotní způsobilosti

Potvrzení zdravotní způsobilosti LOGOPEDIE

Čtyřleté studium (1.–4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Kód studia: 79-41-K/41
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12 žáků
Roční školné: 20 000 Kč

            Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na gymnázium mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve             Školském komplexu  na Mendlově náměstí 1/3, 4 v kanceláři zástupců ředitelky školy (místnost č. 228) od 8 do 15 hod. nebo             zaslat korespondenčně na adresu školy nejpozději do 1. března 2019.

 

Kritéria přijímací zkoušky na I. NZG 2019/2020

Přihláška ke studiu I. NZG denní čtyřleté studium

Osmileté studium (prima–oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ. 

Kód studia: 79-41-K/81
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků
Roční školné: 20 000 Kč

            Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na gymnázium mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve             Školském komplexu  na Mendlově náměstí 1/3, 4 v kanceláři zástupců ředitelky školy (místnost č. 228) od 8 do 15 hod. nebo             zaslat korespondenčně na adresu školy nejpozději do 1. března 2019.

 

Kritéria přijímací zkoušky na I. NZG 2019/2020

Přihláška ke studiu I. NZG denní osmileté studium

              Školní bulletin 2019 se všemi potřebnými informacemi si můžete stáhnout zde.