Vítejte na našich webových stránkách.Gymnázium Johanna Gregora Mendela

      
 

Gymnázium J. G. Mendela otevírá tyto studijní obory

Čtyřleté studium  (1. – 4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12 žáků
Kód studia: 79-41-K/41
Roční školné: 18 000 Kč

Šestileté studium (I.–VI. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 7. ročníku ZŠ.

Kód studia: 79-41-K/61
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků
Roční školné: 18 000 Kč

Osmileté studium (prima – oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ.

Kód studia: 79-41-K/81
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků
Roční školné: 18 000 Kč 

Dálkové studium

Kód studia: 79-41-K/41
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20 žáků
Roční školné: 18 000 Kč 

I. Německé zemské gymnasium otevírá tyto studijní obory

Střední pedagogická škola (1.–4. ročník): lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Kód studia: 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 28 žáků
Roční školné: 18 000 Kč

Čtyřleté studium (1.–4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.

Kód studia: 79-41-K/41
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12 žáků
Roční školné: 18 000 Kč

Osmileté studium (prima–oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ. 

Kód studia: 79-41-K/81
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků
Roční školné: 18 000 Kč

Výsledky a kritéria přijímacího řízení

Pro školní rok 2018 - 2019

Ukázky testů školní přijímací zkoušky pro 2. kolo

Poznámka:

  • studijní obor SPGŠ = čtyřleté studium

Všechna kola přijímacího řízení na gymnázia se budou konat v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně.

Všechna kola přijímacího řízení na střední pedagogickou školu se budou konat v budově na Pionýrské 23 v Brně.

 

Přihlášky ke studiu

Řádně vyplněné přihlášky ke studiu na gymnáziích se odevzdávají na Mendlově náměstí 1/3, 4 v kanceláři zástupců ředitelky školy (místnost č. 228) do 1. března 2018.

Řádně vyplněné přihlášky ke studiu na střední pedagogické škole se odevzdávají na Pionýrské 23 paní asistentce Dosedělové (v přízemí napravo od vrátnice) do 1. března 2018.

Přihlášky je možné zaslat také korespondenčně na adresu školy.

Instrukce k vyplňování přihlášek na SŠ publikované CERMATem.

Úspěšnost absolventů

Státní maturity 2017

Maturita je vrcholným zakončením středoškolského vzdělání. Ve školním roce 2016/2017 museli všichni maturanti projít společnou částí maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a dále si volili buď cizí jazyk, nebo matematiku. Na ni navazovala profilová část, v níž prokazovali znalosti ze dvou předmětů dle vlastního výběru. Na střední pedagogické škole si maturantky v profilové části volily mezi hudební, výtvarnou, dramatickou nebo tělesnou výchovou, předmět Pedagogicko-psychologický základ je pevně stanoven.

Úspěšnost žáků u maturity znázorňuje graf uvedený vedle textu (jedná se o všechny absolventy Školského komplexu).

Absolventi Školského komplexu na vysokých školách

Nejen úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek, ale také další studium na vysokých školách je pro žáky I. Německého zemského gymnasia (včetně studentek střední pedagogické školy) a Gymnázia J. G. Mendela hlavním motivačním faktorem.

V grafu vedle textu je uvedena procentuální úspěšnost žáků-maturantů ze Školského komplexu ve školním roce 2016/2017 podle toho, kam naši absolventi po ukončení studia mířili dál.