Gymnázium Johanna Gregora Mendela

      
 

Organizace školního roku

Zvonění 2018/2019

Platnost od 1.9.2018

Hodina GYMNÁZIA SPGŠ
0. hodina 7.10 - 7.55 7.10 - 7.55
1. hodina 8.00 - 8.45 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40 8.55 - 9.40
3. hodina 9.55 - 10.40 10.00 - 10.45
4. hodina 10.45 -11.30 10.50 -11.35
5. hodina 11.40 - 12.25 11:40 - 12:25
6. hodina 12.30 - 13.15 12.30 - 13.15
7. hodina 13.20 - 14.05 13.20 - 14.05
8. hodina 14.10 - 14.55 14.10 - 14.55
9. hodina 15.00 - 15.45 15.00 - 15.45

Poznámka:

Zeleně označená hodina je čas vyčleněný na OBĚD.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Poslední aktualizace: 18. 6. 2019

Použité zkratky: 

  • MN – budova na Mendlově náměstí 1/3, 4
  • PN – budova na Pionýrské 23
  • ŠOL – Škola ONLINE
  • PPP - Pedagogicko psychologická poradna
     

28/8

8.00

Úvodní provozní porada

29/8 – 31/8

 

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

3/9

8.55 – 9.40

Zahájení školního roku 2018/2019 – MN a PN

3/9

11.00

I. pedagogická rada

3/9 – 5/9

 

Písemné práce a didaktické testy maturitní zkoušky společné části Podzim 2018 (nekonají se v budově školy!)

4/9

9.00 – 11.00

Burza učebnic – MN i PN

8/9

 

Zahájení dálkového studia

12/9

 

Ústní maturitní zkoušky Podzim 2018 – MN i PN

13/9

16.00

Třídní schůzky (MN + PN)

17/9 – 21/9

 

Adaptační kurzy pro nové třídní kolektivy MN

22/9 – 24/9

 

Outdoorový kurz – KV AM, KV AN, II. AM, 3. AP, 3. BP

24/9 – 26/9

 

Adaptační kurzy pro nové třídní kolektivy PN

26/10

 

Volný den udělený ředitelkou školy

29/10 a 30/10

 

Podzimní prázdniny

13/11

15.30

II. pedagogická rada

13/11

16.30 – 17.30

Hovorová hodina s rodiči – MN

15/11

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

23/11 a 24/11

 

Den otevřených dveří na MN i na PN + veletrh SŠ

30/11

 

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2019

3/12

 

Předklasifikace v 1. pololetí *

3/12 – 7/12

 

Odborná praxe na střední pedagogické škole
pro 1. AP, 2. AP, 2. BP, 3. AP a 3. BP

3/12 – 21/12

 

Odborná praxe na střední pedagogické škole
pro 4. AP a 4 BP

22/12 – 2/1

 

Vánoční prázdniny

3/1 a 4/1

 

Dva volné dny udělené ředitelkou školy

8/1

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

10/1

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

28/1

do 16.30

Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí

29/1

15.30

III. pedagogická rada

31/1

 

Rozdání výpisů z vysvědčení ve 4. vyučovací hodině na PN, v 5. vyučovací hodině na MN (po rozdání vysvědčení bude vyučování ukončeno).

1/2

 

Pololetní prázdniny

5/2

15.00 – 18.00

Den otevřených dveří na MN i na PN

11/2 – 17/2

 

Jarní prázdniny

Konec ledna až březen

 

Lyžařské výcvikové kurzy – podrobněji upřesněno podle propozic jednotlivých tříd

1/3

 

Odevzdání Přihlášek ke vzdělávání ve SŠ

5/3

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

7/3

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN


10/4 + 11/4
 
Maturitní písemná práce z cizího jazyka / českého jazyka
 


12/4
 

První kolo přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a na střední pedagogickou školu pro školní rok 2019/2020

(1. termín)
 


15/4
 

První kolo přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a na střední pedagogickou školu pro školní rok 2019/2020

(2. termín)
 


16/4
 
První kolo přijímacích zkoušek na šestileté a osmileté obory gymnázií pro školní rok 2019/2020 (1. termín)
 

16/4
 
Testy profesní orientace pro 2. ročníky/sexty
na gymnáziích – ve spolupráci s PPP
 

17/4
 
 
Volný den udělený Ředitelkou školy pro žáky gymnázií (neplatí pro SPgŠ)
 


17/4
 
První kolo přijímacích zkoušek na šestileté a osmileté obory gymnázií pro školní rok 2019/2020 (2. termín)
 

17/4

do 15 hod.

Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí

18/4

 

Velikonoční prázdniny


22/4
 

18.00

Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí u nematuritních ročníků
 

23/4

15.30

IV. pedagogická rada


23/4 - 25/4
 
Praktické zkoušky na střední pedagogické škole
 

26/4

8.00

Rozdání vysvědčení maturitních ročníků

2/5 – 3/5 

 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky13/5 + 14/5
 
Náhradní termíny pro první kolo přijímacích zkoušek na všechny obory gymnázií a na střední pedagogickou školu pro školní rok 2019/2020
 

13/5 – 17/5

 

Odborná praxe na střední pedagogické škole
pro 1. AP, 2. AP a 2. BP

13/5 – 24/5

 

Odborná praxe na střední pedagogické škole
pro 3. AP a 3. BP

13/5

 

Předklasifikace v 2. pololetí *

14/5

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

16/5

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

17/5

 

Odevzdání přihlášek volitelných předmětů (seminářů)


20/5 - 24/5
 
 
Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky na MN a PN - gymnázia

Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
a profilová část maturitní zkoušky na MN a PN - gymnázia

20/5 - 31/5
 
 
Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky na MN a PN - Střední pedagogická škola
 

20/6

do 16.00

Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí

21/6

13.00

V. pedagogická rada (PÁTEK!!!)

25/6

do 12.00

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Podzim 2019

24/6 – 27/6

 

Školní výlety

28/6

8.55 – 9.40

Ukončení školního roku 2018/2019, rozdání vysvědčení

28/6

11.00

Závěrečná provozní porada

29/6 – 1/9

 

Hlavní prázdniny

 

*              Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola Online k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola Online ve čtvrtletním hodnocení vidí, jakou známku by žák dostal, kdyby právě bylo vysvědčení.

 

 

Plánované zahraniční vícedenní výjezdy

Předmět

LOKALITA

TYP VÝJEZDU

GARANT

PLÁNOVANÝ

TERMÍN

URČENO PRO

DÉLKA POBYTU

POZNÁMKA

NJ/DE

Krakov/Osvětim/

Věličko

vzdělávací

PharmDr. Doležalová

listopad/prosinec 2018

SX AM, SX AN, II. AM

2 dny

celé třídy

TV

Rakousko - Korutany

LVK

RNDr. Kelblová

21. 1. - 25. 1. 2019

vyšší stupeň

5 dnů

plnění RVP

TV

Rakousko - Korutany

LVK

RNDr. Kelblová

25. 1. - 29. 1. 2019

nižší stupeň

5 dnů

plnění RVP

TV

Rakousko - Korutany

LVK

RNDr. Kelblová

21. 3. - 25. 3. 2019

nižší a vyšší stupeň

5 dnů

plnění RVP

TV

Rakousko - Korutany

LVK

RNDr. Kelblová

29. 3. - 2. 4. 2019

nižší a vyšší stupeň

5 dnů

plnění RVP

NJ

Německo - Gerabronn

studijní / jazykový

PharmDr. Doležalová

30. 3. – 6. 4. 19 (CZ)

4. 5. – 11. 5. 2019 (DE)

vyšší stupeň G, pro žáky, kteří se učí NJ

1 týden +
1 týden

pobyt v rodinách + hostitelství v rodinách

AJ

Anglie

studijní / jazykový

Mgr. Zimek
Bc. Krämerová

duben/květen 2019

vyšší stupeň G + SPGŠ bez maturantů

1 týden

pobyt v rodinách

NJ

Německo - Bavorsko

poznávací / jazykový

Mgr. Jamborová

14. 5. – 16. 5. 2019

pro tercie

3 dny

+ dvoudenní doprovodný program

CJ

Španělsko

poznávací / jazykový

Mgr. Hamerská

25. 5. – 1. 6. 2019

pro žáky, kteří se učí ŠJ

1 týden

 

škola

Chorvatsko - Bratuš

poznávací / sportovní

RNDr. Kelblová

31. 5. – 9. 6. 2019

primy

1 týden

pobyt u moře

NJ/CJ

Švýcarsko/Německo/

Nizozemí

vzdělávací

PharmDr. Doležalová

konec června 2019

po klasifikaci

vyšší stupeň G (výběr)

4–5 dnů

užší skupina zájemců