Virtuální prohlídka školy

Gymnázium Johanna Gregora Mendela

 

   

         
 
 

 

Organizace školního roku

Zvonění 2020/2021

Hodina GYMNÁZIA
0. hodina 7.10 - 7.55
1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 9.55 - 10.40
4. hodina 10.45 -11.30
5. hodina 11.40 - 12.25
6. hodina 12.30 - 13.15
7. hodina 13.20 - 14.05
8. hodina 14.10 - 14.55
9. hodina 15.00 - 15.45

Poznámka:

Zeleně označená hodina je čas vyčleněný na OBĚD.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Aktualizace: 14. 1. 2021

GYMNÁZIA
SRPEN
27.08.2020 8.00 Úvodní provozní porada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
27.08.2020–30.09.2020   Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu
ZÁŘÍ
01.09.2020 8.55–9.40 Zahájení školního roku 2020/2021
01.09.2020 11.00 I. pedagogická rada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
01.09.2020–03.09.2020   Písemné práce a didaktické testy maturitní zkoušky společné části Podzim 2020 (nekonají se v budově školy!)
 
10.09.2020   Ústní maturitní zkoušky Podzim 2020
15.09.2020 16.00 Třídní schůzky
ŘÍJEN
26.–27.10.2020   Dva volné dny stanovené MŠMT na základě zvláštního opatření ze dne 8. října 2020, č. j. MSMT-39185/2020-1
 
29.–30.10.2020   Podzimní prázdniny
LISTOPAD
09.11.2020 do 12.00 Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
10.11.2020 15.00 II. pedagogická rada
24.11.2020 15.00–18.00 Den otevřených dveří zrušeno
PROSINEC
01.12.2020 do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2021
07.12.2020   Předklasifikace v 1. pololetí *
21.–22.12.2020   Dva volné dny udělené ředitelkou školy
Dva volné dny stanovené MŠMT na základě opatření ze dne 15. prosince 2020, č. j. MSMT-45767/2020-1
23.12.2020–03.01.2021   Vánoční prázdniny
LEDEN
12.01.2021 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči zrušeno
25.01.2021 do 12.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
26.01.2021 15.30 III. pedagogická rada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
28.01.2021   Rozdání výpisu z pololetního vysvědčení (v případě prezenční výuky):
- nižší stupeň gymnázia v 5. vyučovací hodině
- vyšší stupeň gymnázia v 6. vyučovací hodině
Odpolední výuka bude redukována.
V případě distanční výuky bude žákům výpis z pololetního vysvědčení předán do tří dnů od jejich nástupu k prezenční výuce.
V případě rotační výuky bude upřesněno.

 
29.01.2021   Pololetní prázdniny
ÚNOR
13.02.2021 9.00–13.00 Den otevřených dveří
16.02.2021 15.00–18.00 Den otevřených dveří
22.–28.02.2021   Jarní prázdniny
BŘEZEN
Březen a duben 2021   Lyžařské výcvikové kurzy – podrobněji upřesněno podle propozic jednotlivých tříd a podle momentální hygienické situace zrušeno z důvodu přetrvávání nepříznivých epidemiologických podmínek
 
01.03.2021   Odevzdání Přihlášek ke vzdělávání ve SŠ
DUBEN
01.04.2021   Velikonoční prázdniny
12.04.2021   První kolo jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory gymnázií pro školní rok 2021/2022 (1. termín)
 
13.04.2021   První kolo jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory gymnázií pro školní rok 2021/2022 (2. termín)
 
14.04.2021   První kolo jednotné přijímací zkoušky na šestileté a osmileté obory gymnázií pro školní rok 2021/2022 (1. termín)
 
14. nebo 15.04.2021   Testy profesních předpokladů – 2. ročníky a sexty gymnázií
26.04.2021 do 12.00 Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí a termín uzavření klasifikace ostatních ročníků za 3. čtvrtletí
27.04.2021 15.00 IV. pedagogická rada
30.04.2021 8.00–8.45 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
KVĚTEN
začátek května 2021   Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky ***
květen 2021   Ústní maturitní zkoušky ***
12.05.2021   Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na všechny obory gymnázií pro školní rok 2021/2022 (za 1. řádný termín)
 
13.05.2021   Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na všechny obory gymnázií pro školní rok 2021/2022 (za 2. řádný termín)
 
14.05.2021   Odevzdání přihlášek volitelných předmětů (seminářů)
14.05.2021   Předklasifikace v 2. pololetí *
ČERVEN
01.06.2021 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
23.06.2021 do 12.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí
24.06.2021 (ČTVRTEK) 14.00 V. pedagogická rada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
25.06.2021 do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Podzim 2021
25.–29.06.2021   Školní výlety
30.06.2021 8.55–9.40 Ukončení školního roku 2020/2021, rozdání vysvědčení
30.06.2021 11.00 Závěrečná provozní porada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
ČERVENEC A SRPEN
01.07.–31.08.2021   Hlavní prázdniny

 

*          Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola OnLine k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení. 
***     Maturitní zkoušky: termíny budou upřesněny až po vydání tzv. jednotného zkušebního schématu pro období Jaro 2021, které stanoví MŠMT do 15. ledna 2021.  Poté co nejdříve tyto termíny doplníme.

 

 

 

Plánované zahraniční vícedenní výjezdy

Na základě situace týkající se šíření onemocnění COVID-19 se v prvním pololetí školního roku 2020/2021 žádné vícedenní školní akce nepořádají. Povolení akcí na druhé pololetí se bude zvažovat podle aktuální epidemiologické situace.
 
Děkujeme za pochopení.