Virtuální prohlídka školy

Gymnázium Johanna Gregora Mendela

 

   

         
 

 

Organizace školního roku

Zvonění 2021/2022

Hodina GYMNÁZIA
0. hodina 7.10 - 7.55
1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 9.55 - 10.40
4. hodina 10.45 -11.30
5. hodina 11.40 - 12.25
6. hodina 12.30 - 13.15
7. hodina 13.20 - 14.05
8. hodina 14.10 - 14.55
9. hodina 15.00 - 15.45

Poznámka:

Zeleně označená hodina je čas vyčleněný na OBĚD.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Aktualizace: 4. 4. 2022

GYMNÁZIA
SRPEN
26.08.2021 8.00 Úvodní provozní porada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
26.08.2021–30.09.2021   Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu
ZÁŘÍ
01.09.2021 8.55–9.40 Zahájení školního roku 2021/2022
01.09.2021 11.00 I. pedagogická rada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
01.09.2021–03.09.2021   Písemné práce a didaktické testy maturitní zkoušky společné části Podzim 2021 (nekonají se v budově školy!)
 
06.09.2021   Ústní maturitní zkoušky Podzim 2021
14.09.2021 16.00 Třídní schůzky
27.09.2021
 
  Volný den udělený ředitelkou školy
ŘÍJEN
25.10.2021–26.10.2021   Dva volné dny udělené ředitelkou školy
 
27. a 29.10.2021   Podzimní prázdniny
LISTOPAD
08.11.2021 do 12.00 Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
09.11.2021 15.00 II. pedagogická rada
PROSINEC
01.12.2021 do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2022
03.12.2021 15.00–18.00 Den otevřených dveří (ZRUŠENO)
06.12.2021 15.00–18.00 Den otevřených dveří
13.12.2021   Předklasifikace v 1. pololetí *
14.12.2021 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
23.12.2021–02.01.2022   Vánoční prázdniny
LEDEN
26.01.2022 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
27.01.2022 (ČTVRTEK) 15.30 III. pedagogická rada (odděleně gymnázia a SPgŠ)
31.01.2022   Rozdání výpisu z pololetního vysvědčení:
- nižší stupeň gymnázia v 5. vyučovací hodině
- vyšší stupeň gymnázia v 6. vyučovací hodině
Odpolední výuka bude redukována.
 
ÚNOR
04.02.2022   Pololetní prázdniny
12.02.2022 9.00–13.00 Den otevřených dveří
15.02.2022 15.00–18.00 Den otevřených dveří
Únor až duben 2022   Lyžařské výcvikové kurzy – podrobněji upřesněno podle propozic jednotlivých tříd a podle momentální epidemiologické situace
BŘEZEN
01.03.2022 včetně   Odevzdání Přihlášek ke vzdělávání ve SŠ
07.–13.03.2022   Jarní prázdniny
DUBEN
12.04.2022   První kolo přijímacího řízení - jednotná přijímací zkouška na čtyřletý obor I. Německého zemského gymnasia pro školní rok 2022/2023 (1. termín)
 
13.04.2022   První kolo přijímacího řízení - jednotná přijímací zkouška na čtyřletý obor I. Německého zemského gymnasia pro školní rok 2022/2023 (2. termín)
 
14.04.2022   Velikonoční prázdniny
19.04.2022   První kolo přijímacího řízení - jednotná přijímací zkouška na šestiletý obor a osmileté obory gymnázií pro školní rok 2022/2023 (1. termín)
 
20.04.2022   První kolo přijímacího řízení - jednotná přijímací zkouška na šestiletý obor a osmileté obory gymnázií pro školní rok 2022/2023 (2. termín)
 
19. a 20.04.2022   Volné dny pro žáky gymnaziálních oborů udělené ředitelkou školy
duben 2022   Testy profesních předpokladů - 2. ročníky a sexty gymnázií
22.04.2022 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí a termín uzavření klasifikace nematuritních ročníků za 3. čtvrtletí
 
25.04.2022 13.00 Písemná práce z českého jazyka a literatury (profilová část maturitní zkoušky)
26.04.2022 13.00 Písemná práce z anglického jazyka (profilová část maturitní zkoušky)
26.04.2022 15.00 IV. pedagogická rada (odděleně gymnázia a SPGŠ)
27.04.2022 15.00 Písemná práce z německého/španělského jazyka (profilová část maturitní zkoušky)
 
29.04.2022 8.55–9.40 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
KVĚTEN
02.-05.05.2022   Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
10.05.2022 a 11.05.2022   První kolo přijímacího řízení - jednotná přijímací zkouška na všechny obory gymnázií pro školní rok 2022/2023 (náhradní termíny)
13.05.2022   Odevzdání přihlášek volitelných předmětů (seminářů)
13.05.2022   Předklasifikace v 2. pololetí *
23.-27.05.2022   Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
(třídy 4. AN, OK AN, 4. AM, 4. BM)
 
31.05.2022 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
ČERVEN
22.06.2022 12.00/18.00 Termín uzavření klasifikace za 2. pololetí do 12.00 hod.;
uzavření absence za 2. pololetí a uzávěrka třídního učitele do 18.00 hod.
 
23.06.2022 (ČTVRTEK) 14.00 V. pedagogická rada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
25.–29.06.2022   Třídní výlety (vícedenní)
30.06.2022 8.55–9.40 Ukončení školního roku 2021/2022, rozdání vysvědčení
30.06.2022 10.00 Závěrečná provozní porada (dohromady se SPGŠ na Mendlově nám.)
ČERVENEC A SRPEN
01.07.–31.08.2022   Hlavní prázdniny

 

* Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola OnLine k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení.