Virtuální prohlídka školy

Gymnázium Johanna Gregora Mendela

 

   

         
 

 

Maturita na G JGM 2023

Přihlášování k maturitní zkoušce v jarním termínu 2023

Přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní termín 2023 můžete podávat do 1. 12. 2022 do 12.00 hod.

 

Ustanovení ke konání maturitních zkoušek v souladu s platným zněním Školského zákona a Vyhlášky 177/2009 Sb. je k dispozici v platném Školním řádu (kap. 8, Maturitní řád). Ředitelka školy dále zveřejňuje schválený způsob hodnocení a schválená kritéria (viz níže).

 

Studenti, kteří chtějí nahradit profilovou část zkoušky z cizího jazyka doložením jazykového certifikátu na příslušné úrovni, odevzdají žádost o nahrazení zkoušky adresovanou ředitelce školy spolu s kopií certifikátu ZŘŠ Tomáši Zimkovi (v tištěné podobě, nebo e-mailem) nejpozději do 31. 3. 2023.

Přehled důležitých termínů MZ

18.11.2022 (PÁ) 11.40–12.25 Informační schůzka pro maturanty
01.12.2022 včetně (PO)   Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2023
31.03.2023 (PÁ) do 15.00 Odevzdání seznamu četby ke společné části maturitní zkoušky,
odevzdání maturitní práce (EVH, EVV, IVT),
odevzdání žádosti o uznání jazykového certifikátu/AP zkoušky
24.04.2023 (PO) do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků
za 2. pololetí
25.04.2023 (ÚT) 15.30 IV. pedagogická rada (dohromady na Mendlově nám.)
25.04.2023 (ÚT) 13.00 Písemná práce z anglického jazyka
– profilová část maturitní zkoušky
26.04.2023 (ST) 13.00 Písemná práce z českého jazyka a literatury
– profilová část maturitní zkoušky
27.04.2023 (ČT) 13.00 Písemná práce z německého/španělského/ruského/francouzského jazyka – profilová část maturitní zkoušky
28.04.2023 (PÁ) 8.00–8.45 Poslední zvonění
28.04.2023 (PÁ) 8.50–9.35 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
02.–04.05.2023 (ÚT-ČT)   Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
16.–19.05.2023 (ÚT-PÁ)   Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
(třídy 4. AM, OK BM)
22.–26.05.2023 (PO-PÁ)   Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
(třídy 4. AN, OK AN)