Gymnázium Johanna Gregora Mendela

    
 

Maturita na G JGM 2020

 

Způsob hodnocení profilové části maturitní zkoušky (dostupný zde) pro třídu 4. BM schválila maturitní komise dne 16. 6. 2020.