Virtuální prohlídka školy

Gymnázium Johanna Gregora Mendela

 

   

         
 

 

Maturita na G JGM 2022

Přihlášování k maturitní zkoušce v podzimním termínu

Přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní termín 2022 můžete podávat do 27. 6. 2022 včetně.

Žádáme studenty, aby se dostavili za ZŘŠ Klobušickým nebo ZŘŠ Rudoleckým, a to přednostně v těchto termínech:

  • v úterý 14. 6. 2022 od 13.30 do 15.00 hod.;
  • ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 8.00 do 12.00 hod.

Pokud Vám výše uvedené termíny nevyhovují, domluvte si prosím s uvedenými zástupci jiný termín.

 

 

Harmonogram maturitnní zkoušky jaro 2022 pro gymnaziální obory

Platný ke 4. 4. 2022
 
22.04.2022 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí
25.04.2022 13.00 Písemná práce z českého jazyka a literatury  (profilová část maturitní zkoušky)
26.04.2022 13.00 Písemná práce z anglického jazyka (profilová část maturitní zkoušky)
27.04.2022 13.00 Písemná práce z německého/španělského jazyka (profilová část maturitní zkoušky)
29.04.2022 8.00–8.55 Poslední zvonění
29.04.2022 8.55–9.40 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
02.05.2022 8.00 Didaktické testy společné části maturitní zkoušky - matematika
02.05.2022 13.00 Didaktické testy společné části maturitní zkoušky - anglický jazyk
03.05.2022 8.00 Didaktické testy společné části maturitní zkoušky - český jazyk a literatura
04.05.2022 8.00 Didaktické testy společné části maturitní zkoušky - matematika rozšiřující
04.05.2022 13.00 Didaktické testy společné části maturitní zkoušky - německý jazyk
23.–25.05.2022   Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky (třídy 4. AN, OK AN, 4. AM)
25.–27.05.2022   Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky (třídy 4. BM)

 

Ustanovení ke konání maturitních zkoušek v souladu s platným zněním Školského zákona (§ 79, odst. 3) a s platným zněním Vyhlášky 177/2009 Sb. (§ 19, odst. 1) je k dispozici v platném Školním řádu (kap. 8, Maturitní řád). Ředitelka školy dále zveřejňuje schválený způsob hodnocení a schválená kritéria (viz níže).

 

Níže jsou k dispozici:

Studenti, kteří chtějí nahradit profilovou část zkoušky z cizího jazyka doložením jazykového certifikátu na příslušné úrovni, odevzdají žádost o nahrazení zkoušky adresovanou ředitelce školy spolu s kopií certifikátu ZŘŠ Tomáši Zimkovi (v tištěné podobě, nebo e-mailem) nejpozději do 31. 3. 2022.