Vítejte na našich webových stránkách.Gymnázium Johanna Gregora Mendela

      
 

Termíny klasifikace

TERMÍNY KLASIFIKACÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
PRO GYMNÁZIA A STŘEDNÍ PEDAGOGICKOU ŠKOLU

 

Datum Čas Akce

19/9

16.30

Třídní schůzky (MN + PN)

14/11

15.15

II. pedagogická rada (čtvrtletní v 1. pololetí)

14/11

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

23/11

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

4/12

Předklasifikace v 1. pololetí *

9/1

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

11/1

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

26/1

do 16.30

Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí

30/1

15.30

III. pedagogická rada (pololetní)

6/3

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

8/3

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

24/4

15.30

IV. pedagogická rada (čtvrtletní ve 2. pololetí a závěrečná pro maturitní ročníky)

27/4

8.00

Rozdání vysvědčení maturitních ročníků

10/5

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

11/5

Předklasifikace v 2. pololetí *

15/5

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

21/6

do 24.00

Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí

22/6

13.00

V. pedagogická rada (závěrečná)

 

*           Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola Online k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola Online ve čtvrtletním hodnocení vidí, jakou známku by žák dostal, kdyby právě bylo vysvědčení.