Virtuální prohlídka školy

Gymnázium Johanna Gregora Mendela

 

   

         
 
 

 

Ekologická výchova

V rámci environmentální vzdělávací výchovy byl na naší škole založen pracovní tým, jenž tvoří dobrovolníci z řad žáků a pedagogů přírodovědných předmětů.

Co si klademe za cíl? Chtěli bychom směřovat k trvale udržitelnému životu na Zemi. Přáli bychom si, aby se prostřednictvím ekologické výchovy prohloubilo odpovědné jednání vůči přírodě a planetě, ale i mezi lidmi navzájem.

Prvním úkolem členů týmu bylo systematické třídění odpadu ve škole. Dalším navazujícím krokem se stal sběr plastových lahví a vizí do budoucnosti je třídění papíru.

Ekotým je otevřeným pracovním kolektivem, během roku do něj mohou vstupovat další zájemci, kteří považují ochranu přírody za užitečnou aktivitu. Případní zájemci mohou získat informace na pravidelně aktualizované ekologické nástěnce. Mají možnost se též zúčastnit prezentačních bloků, jež připravují studenti vyššího stupně gymnázia pro mladší žáky, a stát se členy ekokroužku, nebo se zúčastnit výtvarných soutěží s ekologickou tématikou.

Enviromentální vzdělávací výchova společně se zdravým životním stylem je prioritou školního vzdělávacího programu.

Ekologická výchova - aktuality

Projekt „VODA“

27.06.2022 14:33
V rámci environmentální výchovy si žáci třídy I. AM připravili dlouhodobý projekt na téma „Voda“. Výstupem této aktivity byl 40 minutový program, v němž seznámili své spolužáky od sekundy až po sextu s problematikou dostupnosti kvalitní pitné vody ve světě, se zásobami podzemní vody...

Klimalekce

06.02.2020 08:40
V předvánočním čase se uskutečnila na naší škole interaktivní lekce pro třetí ročník o klimatické krizi. Tato lekce je organizována společností Na Zemi, která se zabývá globálními problémy. Jednalo se o pilotní projekt, v němž žáci hrají roli visionářů a kreativních osobností. Po celou dobu...

Dopoledne mezi cihlami

11.11.2019 08:40
Dne 5. listopadu 2019 se naše třída s paní učitelkou Formánkovou zúčastnila v rámci environmentální výchovy exkurze do provozního závodu bývalého Tondachu, v současné době již součásti Wienerbergu ve Šlapanicích. Firma se zabývá výrobou broušených i nebroušených cihel ve velikostech...
Žáci naší školy se opět zúčastnili výtvarné soutěže s názvem Krkonoše očima dětí, kterou vyhlašuje již tradičně KRNAP - Krkonošský národní park. Letos bylo jedno z podtémat zaměřeno na upozornění na úbytek tetřívka obecného v Krkonoších a Jizerských horách. Na výběr měli i z dalších dvou...

Workshop Brontosaurus

08.04.2019 15:01
Ve čtvrtek 4. října 2018 jsme se třídou Kvinta AN absolvovali vzdělávací program na téma ,,Stromy“. Během dvouhodinového programu jsme si povídali především o tom, jakým jsou pro nás přínosem. Náš program začal půlhodinovým filmem s názvem ,,Muž, který sázel stromy“. Příběh se odehrával v pustině,...

Ukliďme Česko

08.04.2019 14:52
Dne 17. dubna 2018 se žáci nižšího stupně obou gymnázií vydali na akci “Ukliďme Česko”. Sešli jsme se v osm hodin na Mendlově náměstí, odkud jsme se společně vydali do Údolí oddechu v MČ Brno-Bystrc. Po příjezdu jsme si rozdělili úklidové prostředky a pytle a vytvořili tři skupiny. Každou...
Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se naše třída zúčastnila botanické exkurze do přírodní rezervace na Koniklecové louce v městské části Kamenný vrch. Tato lokalita slaví v letošním roce 40. výročí vyhlášení rezervací. Nachází se zde největší populace koniklece velkokvětého na světě, která čítá...
Dne 5.12. 2017 se žáci kvarty a primy Gymnázia JGM zúčastnili v rámci akce organizované Ministerstvem školství dotazníkového šetření ohledně třídění odpadu. Učitelé nám rozdali kódy, které jsme vepsali do políčka zadané webové adresy. Vyplňování nám zabralo maximálně 30 minut. Nad některými...

Plýtvání potravinami

28.12.2017 11:02
   Ve středu 13.12. 2017 se naše třída zúčastnila přednášky o plýtvání potravinami. Přednáškou nás provázeli Jarda a Martin. Oba žijí v Brně a jsou z organizace Fair Trade. Celá tato přednáška byla spíše jako naučná hra.    Jako první úkol jsme se měli rozdělit do...
V pátek 22. 9. 2017 se v rámci environmentální výchovy studenti  třídy 3. AN v čele s paní profesorkou Formánkovou zúčastnili exkurze v cihelně TONDACH ve Šlapanicích.  Exkurze byla velmi zajímavá, protože jsme se dozvěděli podrobnosti o výrobě cihel, střešních tašek i krytin....
1 | 2 >>