Virtuální prohlídka školy

COVID - archiv zpráv AZŠ

Informace k provozu školy

08.06.2021 08:00
Informace k provozu školy Aktualizováno 8. 6. 2021 Vážení rodiče, od 8. 6. 2021 žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve...
Informace týkající se chodu školy pro žáky, kteří se budou účastnit prezenční výuky ve škole. Ranní provoz: pondělí až pátek od 8:00 hodin. Prosíme Vás, neposílejte děti do školy dříve, nejsme schopni zabezpečit chod školy dříve s ohledem na všechna protiepidemická opatření, která musí...
Informace k provozu školy Aktualizováno 7. 4. 2021 Vážení rodiče, od 12. dubna 2021 Vláda ČR schválila návrat žáků I. stupně ZŠ v rotační formě (tzn., že se vzdělávání ve škole neúčastní v lichém týdnu první polovina tříd AZŠ a v sudém týdnu se neúčastní druhá polovina tříd ...
Informace o provozu školy Aktualizováno 6. 4. 2021   Važení rodiče,   od 27. 2. 2021 není povolena osobní přítomnost žáků všech ročníků na AZŠ. I první a druhé ročníky se tedy budou vzdělávat distančně. Rozhodnutím Vlády se tento stav prodlužuje do 11. 4. 2021.   Viz...
Informace k provozu školy Važení rodiče,   od 27. 2. 2021 není povolena osobní přítomnost žáků všech ročníků na AZŠ. I první a druhé ročníky se tedy budou vzdělávat distančně. Rozhodnutím Vlády se tento stav prodlužuje do 11. 4. 2021.   Viz Informace o provozu škol a školských...
Aktualizováno 14. 2. 2021   Vážení rodiče, milí žáci,   od 4. 1. 2021 je povolena prezenční výuka žáků prvního a druhého ročníku ZŠ. Ostatní ročníky ZŠ a všechny ročníky SŠ pokračují v distanční výuce. Jakmile se toto nařízení změní, budeme Vás informovat.
Informace k provozu školy Aktualizováno 17. 12. 2020   Vážení rodiče, milí žáci,   Na pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 vyhlásilo MŠMT dva volné dny. Vzhledem k tomu, že MŠMT zatím nerozhodlo o způsobu výuky od 4. 1. 2021, sledujte prosím naše webové a facebookové stránky...
Informace k provozu školy Aktualizováno 1. 12. 2020   Od pondělí 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost na vzdělávání žáků všech ročníků na AZŠ a žáků prim, sekund, tercií a kvart osmiletého studia gymnázií (rotační výuka, viz tabulka), žáků prvního a druhého ročníku šestiletého studia...
Informace k provozu školy Od středy 25. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků maturitních ročníků na vzdělávání. Od tohoto data tedy bude probíhat prezenční výuka těchto žáků (na gymnáziích i SPgŠ) podle běžného rozvrhu. Dále pokračuje prezenční vzdělávání pro první a druhé ročníky AZŠ....
Den otevřených dveří zrušen Vzhledem k přetrvávajícím protiepidemickým opatřením RUŠÍME oproti informaci v Organizaci školního roku DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se měl konat dne 24. 11. 2020 od 15 do 18 hodin. Děkujeme za pochopení.  
1 | 2 >>