Anglická základní škola

        
       
 
V sekci ŠKOLNÍ UNIFORMY byla spuštěna BURZA ŠKOLNÍ UNIFORMY pro rodiče žáků AZŠ.  (Otevřít)

Zájmové kroužky AZŠ 2018-2019 pro 1. pololetí

Logopedie, SPU - zajišťuje speciální pedagog  Mgr. Martina Valecká, Mgr. Xénie Psotová valecka@skolskykomplex.cz

 

Kroužek

Den

Pedagog

Čas

Částka

Poznámka

Cambridge - Movers

PO

Purdjaková

14.15 – 15.15

3.000,-/rok

3.- 4. ročník max. 10 dětí

Funny English 1

PO

Danielová

14.15 – 15.15

1.000,-/pololetí

1. ročník max. 12 dětí

Příprava - ČJ

PO

Bedřichová

14.15 – 15.15

2.250,-/do přijímacích zk.

5. ročník max. 15 dětí

Taneční klub 1

PO

Kunešová

14.15 – 15.15

1 300,-/pololetí

Začátečníci max. 30

Atletika 1

ÚT

Dvořáková

14.15 – 15.15

900,-/pololetí

1.-2. ročník
max. 13 dětí

Atletika 2

ÚT

Dvořáková

15.15 – 16.15

900,-/pololetí

3.-5. ročník
max. 13 dětí

Creative club

ÚT

Bedřichová

14.15 – 15.15

1.500,-/pololetí

2.-3. ročník
max. 10 dětí

Lego Brick 1

ÚT

Externista

14.15 – 15.15

2.190,-/pololetí

3.-5. ročník
max. 12 dětí

Taneční klub 2

ÚT

Kunešová

14.15 – 15.15

1 300,-/pololetí

Pokročilí max. 30

Cambridge - Flyers

ST

Purdjaková

14.15 – 15.15

3.000,-/rok


4.-5. ročník max 10 dětí
 

Florbal

ST

Vodičková

15.15 – 16.15

900,- /pololetí


3.- 5. ročník max. 12 dětí
 

Hravý biolog

ST

Dvořáčková

14.15 – 15.15

1.000,-/pololetí


2.-3. ročník max. 10 dětí
 

Interactive English

ST

Cupáková

14.15 – 15.15

1.000,-/pololetí


3.-5. ročník max. 10 dětí
 

Jóga 1

ST

Externista

14.15 – 15.15

2.240,-/pololetí


1.-2. ročník max. 15 dětí
 

Jóga 2

ST

Externista

15.15 – 16.15

2.240,-/pololetí


3.-5. ročník max. 15 dětí
 

Věda a technika

ST

Malásková

14.15 – 15.15

1.000,-/pololetí


3.-5. ročník max. 10 dětí
 

Fotbal

 

ČT

Vodičková

14.15 – 15.15

900,-/pololetí

1.-2. ročník
max. 12 dětí

Funny English 2

 

ČT

Danielová

14.15 – 15.15

1.000,-/pololetí

2.-3. ročník
max. 12 dětí

Matematika-připrava

 

ČT

Lleshi

14.15 – 15.15

2.250,-/do přijímacích zk.

5. ročník
max. 15 dětí

PC kroužek

 

ČT

Sikora

14.15 – 15.15

1.000,-/pololetí

3.- 5. ročník
max. 15 dětí

Lego Brick 2

 


Externista

13.15 – 14.15

2.190,-/pololetí

1.-2. ročník max. 12 dětí
 

Kroužky  ZUŠ  -  2018/19  po  celý  školní  rok

Kroužek   

Den

Pedagog

Čas

Částka

Poznámka

Výtvarná tvorba
 

PO

Polachová

14.15 – 15.45

3.000,- /rok

3. – 5. ročník max. 8 dětí

Keramika
 

ÚT

Polachová

14.15 – 15.45

3.000,- /rok
od 3. ročníku
max. 7 dětí

Dramatický kroužek

ÚT

Macová

14.15 – 15.15

2.000,- /rok

mírně pokročilí
min. 8 dětí

Dramatický kroužek

ÚT

Macová

15.15 – 16.45

2.000,- /rok

pokročilí
min. 8 dětí

Tvoření

ST

Polachová

14.15 – 15.15

3.000,- /rok

pokročilí max. 8 dětí

Tvoření

ČT


Mikešová

14.15 – 15.15

3.000,- /rok

1. ročník
max. 8 dětí

Dramatický kroužek

ČT

Macová

14.15 – 15.15

2.000,- /rok

začátečníci
min. 8 dětí

Tvoření

Polachová

14.15 – 15.15

3.000,-/rok

mírně pokročilí max. 8 dětí

Keramika

Polachová

14.15 – 16.45

3.000,-/rok

od 3. ročníku max. 8 dětí
 
Hudební obor

Výuka žáků hudebního oboru se skládá z 1 vyučovací hodiny hry na nástroj a 1. vyučovací hodiny hudební nauky
 
Na Mendlovo nám. vyučujeme hru na níže uvedené nástroje:
  • klavír, keyboard, housle, kytara, zobcová flétna, příčná flétna a sólový zpěv
Jedná se o individuální vyučovací hodiny – přesné dny a časy jsou stanoveny po domluvě s konkrétním vyučujícím hudebního oboru daného předmětu.
 
Hru na cimbál, klarinet, saxofon, lesní roh a trubku – vyučujeme v budově ZUŠ, Ježkova 9, Brno.

 

Hudební nauka:

Den Učitel Čas Třída

ČT

Roztočilová

14.15 – 15.05

3. roč. hudebního oboru

ČT

Roztočilová

15.05 – 15.50

1. roč. hudebního oboru

ČT

Roztočilová

16.00 – 16.45

4.roč., 5. roč. hudebního oboru