Virtuální prohlídka školy

Anglická základní škola

 
    
 
                                          
 

 

Anglická ZŠ ... Úspěchy školy (v souladu s GDPR)

Cambridge zkoušky našich dětí v pátých ročnících Gratulujeme našim dvěma žákům z pátých ročníků k úspěšnému složení zkoušky B1 a A2 z anglického jazyka. Na naše žáky jsme pyšní a doufáme, že se budou se zájmem v angličtině stále zlepšovat.  

Recitační soutěž

04.04.2022 21:39
Ve čtvrtek 17. 3. 2022 proběhla Recitační soutěž v Mahenově knihovně. Za naši Anglickou ZŠ soutěžilo 5 žáků. V kategorii 1., 2. a 3. ročníků ZŠ soutěžili 3 žáci (Liliana L., Sofie P. a Darek Š.). V kategorii 4. a 5. ročníků ZŠ soutěžili 2 žákyně (Stefania B. a Katarína K.). Sice se nám nepodařilo...
V úterý 1. 3. 2022 proběhla soutěž English Star pro Brno 2022. Zúčastnilo se celkem 15 škol v obsazení 105 dětí z brněnských škol. Za naši Anglickou ZŠ soutěžilo 7 žáků a naše žáčky musíme moc pochválit a jsme rádi, že je angličtina baví! Za kategorii 1. a 2. ročníků ZŠ...

English Competition 2022

10.02.2022 15:17
ENGLISH COMPETITION 2022 pro žáky 4. a 5. tříd AZŠ Dne 1. února na AZŠ proběhlo školní kolo soutěže „English competition 2022“. Do anglické soutěže se mohli přihlásit všichni žáci ze čtvrtých a pátých ročníků. Účastníci poměřovali své „síly“ a znalosti ve čtyřech základních oblastech – poslech,...
Na konci loňského školního roku se mnozí z našich žáků zúčastnili mezinárodně uznávaných závěrečných zkoušek Cambridge úrovní Starters, Movers a Flyers. Po náročné roční přípravě všechny děti uspěly a Cambridge certifikát si právem zaslouží. Ke gratulaci se připojila nejen paní učitelka, která děti...
Někteří žáci naší bilingvní třídy se zúčastnili výtvarné soutěže spojené s angličtinou „Můj průvodce angličtinou“, kterou pořádalo nakladatelství Fraus.  Děti měly za úkol namalovat nebo vytvořit svého průvodce knihou z písmena abecedy a popsat ho v anglickém jazyce. Jsme pyšní na...
V letošním školním roce se žáci 4. a 5. tříd přihlásili do matematické soutěže Pangea. Školního kola se zúčastnilo 27 žáků ze čtvrtých a pátých tříd. Žáci řešili úlohy ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Do finálového kola, které se uskuteční 18. 6. v Praze, postoupili dva žáci...
Jsme rádi, že v předvánoční době se s Vámi můžeme podělit o pozitivní tiskovou zprávu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Tisková zpráva FNUSA  

Logická olympiáda 2020

08.12.2020 14:33
Mensa ČR dlouhodobě spolupracuje se školami a pomáhá tak rozvíjet intelektové nadání žáků. Do soutěže se letos zaregistrovalo 63 770 soutěžících ze 3 143 škol. Soutěže se letos účastnila jedna naše žákyně 5. ročníku, která ze základního kola postoupila do kola krajského. V rámci kategorie A se...
Několik žáků čtvrtých tříd se účastnilo cambridgeských zkoušek. Všichni byli úspěšní a zvládli zkoušky MOVERS. Jeden žák dokonce skládal zkoušku na úrovni B1 a také s velkým úspěchem. Na naše žáky jsme pyšní a doufáme, že i nadále pro ně bude angličtina zábavou.   Více informací o...
Letos proběhl na školském komplexu již 16. ročník tradiční adventní charitativní jarmark, kde si žáci i učitelé mohli zakoupit různé vánoční dekorace a předměty z chráněných dílen a přispět tak na dobrou věc. V budově na Mendlově náměstí se jarmark konal 28. 11. 2019 a zúčastnila se ho obě gymnázia...

Logická olympiáda

20.11.2019 15:09
Letos se do soutěže zaregistrovalo 71 208 soutěžících z 3 249 škol, což je nejvíce v historii soutěže. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky a je založena na logických úlohách. Rozhoduje schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Ondřej K. ze třídy V. A se...

Slovo dětmi malované

27.05.2019 13:35
Žáci naší školy se zúčastnili další výtvarné soutěže. Námětem této soutěže byla bajka. V letošním roce se sešlo 297 leporel z 62 mateřských, základních a uměleckých škol z celé České republiky. Soutěžní práce hodnotili 4 hodnotitelé odborní - ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Ing....
V pátek 26. dubna proběhl na ZŠ Borovského v Karviné druhý ročník soutěže v anglickém jazyce pro žáky prvního stupně.  Brněnská výprava vyrazila k polským hranicím již ve čtvrtek hned po vyučování. Po příjezdu se nás ujali příjemní průvodci a procházkou nám představili...
Díky štědrosti žáků a učitelů obou gymnázií a Anglické základní školy bylo připsáno na konto společnosti Fond Sidus neuvěřitelných 8 810 Kč. Děkujeme všem, kteří zakoupili sbírkové předměty dne 27. 2. 2019 a přispěli na pomoc nemocným dětem. Mgr. Monika Vorálková  
Dne 23. 11. 2018 žáci V. A navštívili Prahu. Jeli si totiž pro ocenění, které získali v VI. ročníku literárně-kreativní soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce s názvem - „Vícejazyčnost je bohatství". Letošního ročníku se zúčastnilo kolem 500 dětí ze 35 škol a dalších organizací z...
Koncem školního roku absolvovali naši žáci zkoušky Cambridge English v úrovních Movers a Flyers. Za úspěšné složení zkoušky obdrželi žáci certifikát. Žákům gratulujeme, paní učitelce děkujeme za přípravu.  
Dne 20. 6. 2018 se uskutečnil na Nové radnici slavnostní akt ocenění talentovaných žáků. Jedním z oceněných žáků byl Ondřej K. z pátého ročníku, který se umístil v městském kole matematické olympiády na krásném 3. místě. V příjemné atmosféře převzal ocenění z rukou náměstka primátora Mgr. Petra...

Matematický klokan 2018

15.04.2018 09:56
V pátek 26. 3. 2018 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže Matematický klokan. Nejvyššího počtu bodů v kategorii Cvrček dosáhl žák z III. C (82 bodů z 90 bodů). V kategorii Klokánek dosáhl nejvyššího počtu bodů žák z V. A (114 bodů ze 120 bodů). Všem účastníkům...

English Star 2018

10.03.2018 18:38
V úterý 6.3.2018 se šest vybraných žáků z naší školy zúčastnilo soutěže v anglickém jazyce English Star, která proběhla na ZŠ Bakalovo nábřeží. Soutěžilo se ve třech kategoriích (1. třídy, 2. třídy a 3. třídy). V 1. kategorii byla ústně zkoušena témata barvy, čísla 1- 10,...
Ve středu 29. 11. v budově na Mendlově náměstí a ve čtvrtek 30. 11. 2017 v budově na Pionýrské proběhl 14. ročník adventní charitativní akce. Na této akci dobrovolníci z řad studentů prodávali výrobky sdružením a chráněným dílnám, které pracují s handicapovanými lidmi. Anika...
Ve čtvrtek 14.9. jsme dětem slavnostně předali certifikáty, které obdržely za úspěšně složené  zkoušky Cambridge English v úrovních Movers a Flyers, jenž absolvovaly koncem loňského školního roku.  Všichni žáci dosáhli výborného výsledku. Poděkování také patří paní učitelce Mgr....

Matematický klokan 2017

18.06.2017 20:26
Jako každý rok se i letos naši žáci zapojili do soutěže Matematický klokan. Velkého úspěchu dosáhli Max Š. a Zuzanka M. ze III.B, kteří se v celostátním měřítku umístili na 1. místě v kategorii CVRČEK.  Děti obdržely diplom a hodnotnou cenu. Maxovi i Zuzance blahopřejeme a děkujeme...
V září 2016 vyhlásil časopis R&R celoroční soutěž s názvem Land of Awesome. Časopis R&R je anglický měsíčník určený pro první a druhý stupeň základních škol v České republice, ale odebírají ho i děti na Slovensku. Ze žáků třídy V. A  Anglické základní školy v Brně na...

Adam 2. A – kendó

13.12.2016 15:28
Adam J. z naší třídy se věnuje druhým rokem japonskému národnímu sportu – kendó. Každý týden poctivě trénuje a jeho úsilí již bylo odměněno v podobě prvních úspěchů na soutěžích, kterých se zúčastnil. Adamovi gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších závodech.
Žáci AZŠ se letos velmi úspěšně účastnili mezinárodní výtvarné a literární soutěže "Evropa ve škole".  V ústředním kole soutěže získala Ema F. čestné uznání za práci „Tajná chodba z hradu“ – k výročí 700 let od narození Karla IV. Všem dětem AZŠ děkujeme za účast v soutěži a Emě...
V úterý 31.5. 2016 proběhlo krajské kolo celostátní soutěže Školního časopisu roku 2016, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci AZŠ se v ostřílené konkurenci umístili na krásném 4. místě, což je pro redakci, která se účastnila...
Dnes byly žákyním AZŠ předány diplomy a ceny za umístění na předních pozicích literární části soutěže "Evropa ve škole". Ještě jednou moc gratulujeme. místo - Ema F., IV.B místo - Karolína K., V.A místo - Magdaléna H., V.B
Žáci AZŠ se letos velmi úspěšně účastní mezinárodní výtvarně literární soutěže "Evropa ve škole".  V krajském kole se 7 našich žáků umístilo na předních pozicích, z toho 3 postupují do ústředního kola soutěže. 1. kategorie - literární část - 6-11 let 1. místo - Ema F., IV.B 2. místo - Karolína...
Anglicky uměla lépe než česky. Dívka vyhrála jazykovou soutěž Brno – Anglickým knížkám nebo filmům desetiletá Karolína Kovářová rozumí bez problémů. Díky svému jazykovému nadání žákyně Anglické základní školy na Mendlově náměstí před pár dny vyhrála soutěž Uč se anglicky a dobudeš svět. Ta děti...

English Star 2016

21.03.2016 13:07
 Vybraní žáci AZŠ I., II. a III. ročníků se účastnili jazykové soutěže English Star 2016 v ZŠ Bakalovo nábřeží. Žáci naší školy získali 1x 2. místo, 1x 3. místo a 2x 4. místo.  Na prvních čtyřech místech byly výsledky natolik vyrovnané, že v některých případech o pořadí rozhodovala...

Úspěch Davídka z II. C

18.05.2015 07:22
Vynikající úspěch předvedl Davídek z II. C . Se svými sourozenci se věnuje třetím rokem westernovému ježdění na koni, jezdí na koni Pepyjebajet.  Byl úspěšný v těchto disciplínách:  Western Horsemanship - 4. místo,  Western Pleasure - 3. místo, Trail - skvělé 1. místo.  Moc...

Sportovní úspěchy III.A

11.04.2015 08:38
Katrinka P. a Natálka S. z naší třídy, získaly medaile z různých sportovních klání. Katrinka P. ze závodů v krasobruslení. Natálka S. ze soutěže hip-hopových tanečních skupin. Obě holky se vybranému sportu věnují dlouhodobě a my ji přejeme hodně dalších úspěchů.
Ve čtvrtek 4.9.2014 nás přišel navštívit pan Roman Kožnar, ředitel spolupracující jazykové školy P.A.R.K, která pro naše žáky zprostředkovává Cambridgeské zkoušky. Všechny děti dosáhly nadprůměrných výsledků a jsme na ně proto právem pyšní. Doufáme, že i příští rok budou naši žáci tak úspěšní.
Gratulujeme Karolínce ze III.A, která si v sobotu 22.3.2014 vybojovala nádherné třetí místo v městském plaveckém přeboru mladšího žactva. Přejeme Karolínce mnoho dalších sportovních úspěchů a spoustu krásných medailí.

Klavírní soutěž

21.03.2014 07:55
Gratulujeme naší žákyni V.A Míši H. k získání krásného 2. místa v okresním kole národní soutěže ve hře na klavír.
V sobotu 2.11.2013 převzala za Anglickou základní školu cenu za 2. místo Zuzanka K. z I.C z rukou patronky soutěže Ewy Farné. Děti si budou moci užít výukový program v ZOO Brno. Prvňáčkům gratulujeme! Jaká fotografie prvňáčkům vynesla krásné druhé místo se můžete podívat zde:...
Žáci naší AZŠ se zúčastnili anglické soutěže, ve které soutěžilo o ceny více než 400 žáků z celé ČR. Naše žákyně Adéla M. ze IV.A se umístila na druhém místě. Ceny a diplom jí přišel předat zástupce nakladatelství Oxford pan Sedlák. Adélce za celý kolektiv AZŠ moc gratulujeme.
Žáci III.- V. ročníku naší AZŠ se zúčastnili anglické soutěže. Soutěže se účastnilo přes 400 žáků z celé ČR a krásné druhé místo získala žákyně naší IV.A Adéla M. pod vedením paní učitelky Mgr. Hladilové. Adélce i paní učitelce moc gratulujeme! Adélka od nakladatelství OUP obdrží hodnotnou cenu v...

Literární soutěž

27.12.2012 08:06
Děti naší ZŠ se účastnily soutěže „Jak slaví Vánoce pejsci a kočičky v brněnském útulku"(výtvarná/literární práce). Na krásném 3. místě (v kategorii literární práce pro III. – V. ročník) se umístil Šimon Z.(jedná se o žáka III. B). Slavnostní vyhlášení vítězů letošního ročníku a předání cen...
Ve čtvrtek 7.4.2011 se naše škola poprvé účastnila 14. ročníku největšího fotbalového turnaje McDonald´s cup pro žáky základních škol. Hráli jsme v kategorii A 1.-3. ročník. Turnaj byl pořádán na ZŠ Janouškové v Brně. Žáci naší školy hráli v týmovém duchu a předvedli spořádaný a...
Znovu na Sokoláku s plážovým volejbalem. Holky z kvarty hrají rády a Katka Špicarová s Danielou Šmerdovou hrají závodně šestkový volejbal. Jenže Daniela byla nemocná, a tak se muselo improvizovat. Katka s Kristýnou Baturkovou nehrály špatně. 9. místo je pěkné. Tereza Janíčková s Martinou Lachkou na...
Záznamy: 1 - 42 ze 42