Vítejte na našich webových stránkách.Anglická základní škola

        
    
 
V sekci ŠKOLNÍ UNIFORMY byla spuštěna BURZA ŠKOLNÍ UNIFORMY pro rodiče žáků AZŠ.  (Otevřít)

Proč my

Jsme základní škola, která je zařazena do sítě škol MŠMT, a vydávaná vysvědčení mají stejnou validitu jako u ostatních škol na území ČR. Naše základní škola má výrazně rozšířenou výuku anglického jazyka již od 1. třídy. Při nástupu do základní školy nemusí mít žák žádné znalosti anglického jazyka.

Naše základní škola také vzdělává žáky z anglicky mluvících zemí, kteří mají základní znalosti českého mluveného jazyka.

Absolvent školy bude připraven pokračovat v navazujícím studiu na I. NZG či Gymnáziu J. G. Mendela. Tato gymnázia se nacházejí ve stejné budově jako ZŠ.

Naše základní škola učí česky, učí české reálie a českou kulturu. Čeština je základním vyučovacím jazykem. Předmět anglický jazyk se vyučuje od první třídy, jeho časová dotace se pozvolna zvyšuje tak, aby žák nebyl přetěžován v období, kdy si ke vzdělávání teprve utváří vztah. S angličtinou se žák bude setkávat od 1. třídy také při hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a každý den v odpolední školní družině. 1x týdně je přítomen ve vyučování rodilý mluvčí.

Každý žák naší ZŠ má také možnost v 1. a 2. třídě docházet do nepovinného předmětu Anglické cvičení, kde se procvičuje a upevňuje probrané učivo z vyučování angličtiny.

Ve zkratce o nás…

 • Bezpečí Vašich dětí je pro nás nejvyšší prioritou, proto jsme zvýšili opatření vztahující se k bezpečnosti žáků ve škole. Prostor vrátnice i chodby celého školského komplexu jsou monitorovány kamerami a příchody i odchody žáků jsou zaznamenávány do systému Škola on-line v sekci Docházka, kde si můžete sami na webu ověřit přítomnost Vašeho dítěte ve škole.
 • V budově školy se nachází kvalitně vybavená výtvarná a keramická dílna.
 • Nabízíme malé počty dětí ve třídě a individuální přístup ke každému žákovi.
 • V budově školy se nachází vlastní školní kuchyně s nejmodernějším vybavením a výběrem ze 3 jídel.
 • K výuce cizích jazyků základní škola od školního roku 2011/2012 využívá také novou jazykovou laboratoř, která je vybavena nejkvalitnější audio-vizuální technikou pro zefektivnění jazykové výuky.
 • Výuka anglického jazyka jako povinného předmětu již od prvního ročníku.
 • Počty hodin AJ a AC ve vyučování: 1.–2. třída: 3 hodiny/týdně, 3.–5. třída: 5 hodin/týdně.
 • Anglický jazyk vyučujeme podle učebnic OXFORD.
 • Ve vybraných hodinách výuky Anglického jazyka mají naši žáci možnost si svou angličtinu procvičit také s rodilým mluvčím.
 • Odpolední školní družina do 16.30 hodin, ranní družina od 6.45 do 9.00 hodin.
 • Druhý jazyk vyučovaný již od 3. ročníku jako nepovinný předmět.
 • Poradenství školního psychologa a speciálního pedagoga.
 • Výuka bruslení a výuka plavání.
 • V rámci vyučování naši žáci navštěvují divadla a různé exkurze (např. knihovnu, hvězdárnu atd.).
 • Využíváme internetovou žákovskou knížku (Škola on-line).
 • Ve všech třídách AZŠ jsou nainstalovány interaktivní tabule nejnovější generace.
 • Zahájení vyučování v 8.50 hodin.
 • Maximálně 16 žáků ve třídě.

Příplatkové služby pro žáky naší školy:

 • Odpolední zájmové kroužky vedené v angličtině.
 • Keramika, jóga, počítačový kroužek, sportovní kroužek, Kendo, jazykové kroužky.
 • ZUŠ – klavír, keyboard, zpěv, flétna, kytara, dramatický kroužek, výtvarný kroužek…

 

Fotogalerie: Proč my

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>