Virtuální prohlídka školy

Anglická základní škola

 
    
 
                                          
 

 

Proč my (For English version click here)

Jsme základní škola, která je zařazena do sítě škol MŠMT, a vydávaná vysvědčení mají stejnou validitu jako z ostatních škol na území ČR. Naše základní škola má výrazně rozšířenou výuku anglického jazyka již od 1. třídy.

Při nástupu do základní školy nemusí mít žák žádné znalosti anglického jazyka (NEPLATÍ PRO BILINGVNÍ TŘÍDU). Naše základní škola také vzdělává žáky z anglicky mluvících zemí, kteří mají základní znalosti českého mluveného jazyka.

Absolvent školy bude připraven pokračovat v navazujícím studiu na I. NZG či Gymnáziu J. G. Mendela. Tato gymnázia se nacházejí ve stejné budově jako ZŠ, takže žáci pokračující ve studiu na střední škole nejsou vystaveni změně prostředí. V případě studia bilingvní metody je návaznost studia bilingvního programu zajištěno na I.NZG.

Rodiče žáků si mohou vybrat studium na základní škole ze dvou studijních programů:

 

Ve zkratce o nás…

 • Bezpečí Vašich dětí je pro nás nejvyšší prioritou, proto jsme zvýšili opatření vztahující se k bezpečnosti žáků ve škole. Prostor vrátnice i chodby celého školského komplexu jsou monitorovány kamerami a příchody i odchody žáků jsou zaznamenávány do systému Škola on-line v sekci Docházka, kde si můžete sami na webu ověřit přítomnost Vašeho dítěte ve škole.
 • V rámci opatření COVID-19 jsme nainstalovali na oba vstupy termokamery CoviTherm2020 s on-line monitoringem teploty procházejících osob.
 • Nabízíme malé počty dětí ve třídě (max. 16) a individuální přístup ke každému žákovi.
 • V budově školy se nachází vlastní školní kuchyně s nejmodernějším vybavením a výběrem ze 3 jídel.
 • Výuka anglického jazyka jako povinného předmětu již od prvního ročníku.
 • Počty hodin AJ a AC ve vyučování: 1.–2. třída: 3 hodiny/týden, 3.–5. třída: 5 hodin/týden.
 • Anglický jazyk vyučujeme podle učebnic OXFORD.
 • Ve vybraných hodinách výuky Anglického jazyka mají naši žáci možnost si svou angličtinu procvičit také s rodilým mluvčím.
 • Naši žáci se pravidelně účastní jazykových soutěží a umísťují se na předních pozicích.
 • Každoročně naše žáky systematicky připravujeme na Cambridge zkoušky. Školský komplex je právem hrdý na to, že zvítězil v kategorii Nejlepší příprava „krok za krokem“ pro rok 2017 za Českou republiku. Tuto mezinárodní soutěž pořádala organizace Cambridge Assessment English, která je součástí Cambridge University.
 • Odpolední školní družina do 17.00 hodin, ranní družina od 6.45 do 8.30 hodin.
 • Druhý jazyk vyučovaný již od 3. ročníku jako nepovinný předmět.
 • Poradenství školního psychologa a speciálního pedagoga.
 • Výuka bruslení a výuka plavání.
 • V rámci vyučování naši žáci navštěvují divadla a různé exkurze (např. knihovnu, hvězdárnu atd.).
 • Využíváme internetovou žákovskou knížku i třídní knihu (Škola on-line).
 • Ve všech třídách AZŠ jsou nainstalovány nejmodernější interaktivní obrazovky ActivPanel zn. Promethean, včetně výukových programů, e-učebnic a e-pracovních sešitů pro jednotlivé předměty.
 • V budově školy se nachází kvalitně vybavená výtvarná a keramická dílna.
 • Zahájení vyučování v 8.50 hodin.
 • Škola nově také spolupracuje s prestižními zahraničními soukromými školami v Londýně a na Floridě.
 • Naši žáci od 5. ročníku na AZŠ každoročně navštěvují jazykové pobyty v zahraničí.

Příplatkové služby pro žáky naší školy:

 • Odpolední zájmové kroužky vedené v angličtině.
 • Keramika, jóga, počítačový kroužek, sportovní kroužky, Kendo, jazykové kroužky.
 • ZUŠ – klavír, keyboard, zpěv, flétna, kytara, dramatický kroužek, keramický kroužek, výtvarný kroužek…