Virtuální prohlídka školy

Anglická základní škola

 
    
 
                                          
 

 

Angličtina (for English version click here)

Oproti žákům z prvních stupňů běžných základních škol budou mít naši žáci osvojenou a zažitou běžnou komunikaci v angličtině. Angličtina pro naše žáky bude daleko více než jen školním předmětem. Žáci budou zvyklí používat angličtinu jako nástroj pro další učení a nebudou se obávat komunikace s rodilým mluvčím.

V naší základní škole je angličtina zařazena také do odpolední školní družiny, žáci si v ní angličtinu procvičují každé odpoledne formou odpočinkových a zájmových aktivit.

Každoročně naše žáky systematicky připravujeme na  zkoušky Cambridge. Školský komplex je právem hrdý na to, že zvítězil v kategorii Nejlepší příprava „krok za krokem“ pro rok 2017 za Českou republiku. Tuto mezinárodní soutěž pořádala organizace Cambridge Assessment English, která je součástí Cambridge University.

 

       

BILIGVNÍ TŘÍDY na AZŠ:

Vybrané nejazykové předměty jsou od 1. třídy vyučovány v anglickém jazyce. Bilingvní hodiny jsou v naší základní škole vedeny plně kvalifikovanými učiteli anglického jazyka a rodilým mluvčím – zahraničním učitelem.

Od 1. třídy jsou v AJ vyučovány předměty: matematika, pracovní činnosti, hudební výchova, výtvarná výchova a tělesná výchova.

Anglický jazyk 2 hodiny/týden, Anglické cvičení 1 hodina/týden, bilingvní program 7 hodin/týden (od 1. ročníku do 3. ročníku). Od 4. ročníku se bilingvní program navyšuje o 1 vyučovací hodinu/týden a anglický jazyk o 2 hodiny/týden.

 

CLIL TŘÍDY na AZŠ:

Předmět Anglický jazyk a nepovinný předmět Anglické cvičení se vyučuje od 1. ročníku. Ve vybraných hodinách výuky Anglického jazyka mají naši žáci možnost si svou angličtinu procvičit také s rodilým mluvčím. Angličtinu budou děti aktivně používat také ve vyučovacích hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností a při odpoledních aktivitách.

Při výuce anglického jazyka propojujeme několik metod výuky cizích jazyků či jejich prvků, které se v jazykovém vzdělávání osvědčily jako efektivní. Vycházíme především z metod CLIL (Content and Language Integrated Learning), které doplňujeme o přístup metody Act&Speak (anglické cvičení, anglické divadlo, kreativní kroužek, hodiny s rodilým mluvčím, blok angličtiny v odpolední školní družině).

Porovnání výuky cizích jazyků na naší základní škole (bilingvní třídy/CLIL třídy)

  Naše škola
AZŠ - CLIL třídy
Naše škola
AZŠ - bilingvní třídy
Předměty v rámci výuky cizího jazyka Počet hodin angličtiny a anglického cvičení* Počet hodin druhého cizího jazyka* AJ v družině* AJ – rodilý mluvčí*** Další předměty s propojením angličtiny
do výuky**
Počet hodin angličtiny a anglického cvičení* Počet hodin druhého cizího jazyka* AJ v družině* Bilingvní vyučování v AJ
s rodilým mluvčím°
1. ročník 3 0 5 1 2 3 0 5 7
2. ročník 3 0 5 1 2 3 0 5 7
3. ročník 5 1 5 1 2 5 1 5 7
4. ročník 5 1 5 1 3 5 1 5 8
5. ročník 5 1 5 1 3 5 1 5 8
Celkem
za 1. stupeň
21 3 25 5 12 21 3 25 37

*    Jedná se o týdenní počty hodin výuky cizích jazyků.

**   V předmětech výtvarná výchova a pracovní činnosti je na žáky mluveno anglicko-česky již od 1. třídy
      (používáme metodu CLIL).

***  Rodilý mluvčí v rámci výuky Anglického jazyka.

°      Bilingvní vyučování - nejazykové předměty (matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti,
        tělesná výchova) jsou vyučovány v anglickém jazyce (kvalifikovaný český učitel a rodilý mluvčí - zahraniční
        učitel).