Vítejte na našich webových stránkách.Anglická základní škola

        
    
 
V sekci ŠKOLNÍ UNIFORMY byla spuštěna BURZA ŠKOLNÍ UNIFORMY pro rodiče žáků AZŠ.  (Otevřít)

Angličtina

Předmět anglický jazyk a nepovinný předmět anglické cvičení se vyučuje od 1. ročníku. Ve vybraných hodinách výuky Anglického jazyka mají naši žáci možnost si svou angličtinu procvičit také s rodilým mluvčím. Angličtinu budou děti aktivně používat také ve vyučovacích hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností a při odpoledních aktivitách.

Při výuce anglického jazyka propojujeme několik metod výuky cizích jazyků či jejich prvků, které se v jazykovém vzdělávání osvědčily jako efektivní. Vycházíme především z metod CLIL (Content and Language Integrated Learning), které doplňujeme o přístup metody Act&Speak (anglické cvičení, anglické divadlo, kreativní kroužek, hodiny s rodilým mluvčím, blok angličtiny v odpolední školní družině).

Oproti žákům z prvních stupňů běžných základních škol budou mít naši žáci osvojenou a zažitou běžnou komunikaci v angličtině. Angličtina pro naše žáky bude daleko více než jen školním předmětem. Žáci budou zvyklí používat angličtinu jako nástroj pro další učení a nebudou se obávat komunikace s rodilým mluvčím.

V naší základní škole je angličtina zařazena také do odpolední školní družiny, žáci si v družině angličtinu procvičují každé odpoledne formou odpočinkových a zájmových aktivit.

 

Srovnání výuky cizích jazyků na naší základní škole a školy bez jazykové profilace

  Naše škola Škola bez jazykové profilace
Předměty v rámci výuky cizího jazyka Počet hodin angličtiny a anglického cvičení* Počet hodin druhého cizího jazyka* AJ v družině* AJ – rodilý mluvčí*** Další předměty s propojením angličtiny do výuky** Počet hodin angličtiny* Počet hodin druhého cizího jazyka*
1. ročník 3 0 5 1 2 0 0
2. ročník 3 0 5 1 2 0 0
3. ročník 5 1 5 1 2 3 0
4. ročník 5 1 5 1 3 3 0
5. ročník 5 1 5 1 3 3 0
Celkem za 1. stupeň 21 3 25 5 12 9 0

* Jedná se o týdenní počty hodin výuky cizích jazyků.

** V předmětech výtvarná výchova a pracovní činnosti je na žáky mluveno anglicko-česky již od 1.třídy (používáme metodu CLIL).

*** Rodilý mluvčí v rámci výuky Anglického jazyka.