Virtuální prohlídka školy

Anglická základní škola

 
    
 
                                          
 

 

I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

Anglická ZŠ informuje o otevření
BILINGVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO 2. STUPEŇ (6. - 9. ročník)

Ve školním roce 2024/2025 otvíráme 6. ročník.

 

Naše škola má již s bilingvním vzděláváním bohaté zkušenosti a je zařazena do sítě bilingvních škol. Dvojjazyčné vzdělávání nabízíme na 1. stupni Anglické ZŠ a ve vyšších ročnících našeho gymnázia. Otevření 2. stupně AZŠ je dalším krokem v postupném procesu rozvoje dvojjazyčné výuky v naší škole.

Koncepci vzdělávání 2. stupně Anglické ZŠ intenzivně připravujeme. Vzdělávání bude plynule navazovat na 1. stupeň Anglické ZŠ, a to především v oblasti dvojjazyčného vzdělávání a bude založeno na podobných principech: např. tandemová výuka, přítomnost rodilého mluvčího ve vybraných vyučovacích hodinách, vyučování několika nejazykových předmětů v anglickém jazyce, zvýšený počet hodin anglického jazyka a snížený počet žáků ve třídě.

 

The English Elementary School informs about the opening of
BILINGUAL EDUCATION FOR SECONDARY SCHOOL (6th to 9th grade)

In the school year 2024/2025  we open 6th grade.

 

Being a part of bilingual schools network, our school has extensive experience with bilingual education. We include bilingual classes both in our English Elementary School and in our secondary school I. Německé zemské gymnasium. Opening bilingual classes in the lower grade of secondary education is thus part of a gradual process of developing bilingual education in our school.

We are now working hard to prepare the concept of bilingual education in the secondary lower grade. Classes there will smoothly follow up on the classes in English Elementary School and will be based on similar principles, e. g. tandem teaching, presence of a native speaker in selected lessons, teaching several non-language subjects in English, an increased number of English language lessons and small number of students in the class.

 

Info: Mgr. Lucie Procházková, ředitelka AZŠ, e-mail: prochazkova@skolskykomplex.cz, tel. +420 775 337 008