Archiv článků

Vše to začalo výběrem vhodné pohádky pro dospělé i pro děti. Naše třída 1. AP se rozdělila do dvou skupin v počtu 15 žáků a každá si vybrala pohádku, kterou bude hrát. Zvolili jsme si pohádky „O Nejkrásnější hádance“ a „O šíleně smutné princezně“, které jsme zahráli 16. května po skončení...

Pohádková besídka

27.05.2019 14:18
Ve středu 22. 5. 2019 proběhl v sále ZUŠ Ježkova koncert žáků pěveckého a klavírního oddělení paní učitelky Hany Fendrychové. Koncert byl zaměřen na pohádkové a filmové melodie.   První vystoupila Amélie Piro (1. roč., klavír) s písničkami Naše milé sluníčko a Či a či a čičiči...

Jarní koncert

27.05.2019 14:12
V úterý 14. května 2019 se celá naše Základní umělecká škola přesunula na pár hodin do sálu Otakara Motejla v budově veřejného ochránce práv. Příčinou byl pochopitelně tradiční Jarní koncert, který si vždy zaslouží reprezentativní prostor, v němž lépe vyniknou jednotlivá hudební...

Školní akademie

27.05.2019 13:57
Již podruhé v tomto školním roce jsme přivítali rodiče, prarodiče a další hosty v sále KD Rubín. Žáci AZŠ si připravili pod vedením třídních učitelek vystoupení, ve kterých se střídal tanec, zpěv, recitace, pohádka, vtipy a další. Největší překvapení čekalo diváky v samém závěru, kdy...

Slovo dětmi malované

27.05.2019 13:35
Žáci naší školy se zúčastnili další výtvarné soutěže. Námětem této soutěže byla bajka. V letošním roce se sešlo 297 leporel z 62 mateřských, základních a uměleckých škol z celé České republiky. Soutěžní práce hodnotili 4 hodnotitelé odborní - ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Ing....
Ve středu se žáci 4. A a 4. C naposledy vydali na dopravní hřiště Riviéra v Brně, aby se pokusili splnit test teoretických znalostí a praktickou jízdu nejlépe bez chyb a získat řidičský průkaz cyklisty. Komu se to nakonec podařilo?    
V úterý 21. 5. se žáci 4. ročníku vydali vlakem na celodenní výlet do Prahy. Čekala je předem domluvená návštěva Poslanecké sněmovny, kde si mohli sednout do lavic jako skuteční poslanci. Centrum Prahy prošli královskou cestou od Pražského hradu přes Karlův most, Staroměstské náměstí a...
Na poslední den jsme se těšili obzvlášť. Jeli jsme na výlet do Londýna! Dopoledne nás čekalo obrovské Natural History Museum. Odpoledne jsme si prohlédli známé památky, a co by to bylo za návštěvu Londýna bez nákupu v suvenýrech? Na závěr dne nás z centra k našemu autobusu přivezla po Temži...
Poslední den školy jsme zakončili společnou fotografií na památku a dostali certifikáty o absolvování jazykového kurzu. Odpoledne nás čekal krásný výlet na Stonehenge a katedrála v Salisbury.   
Ve dnech 23. až 24. dubna se studenti Gymnázia J. G. Mendela a žáci ZŠ Tyršova, Kuřim, zúčastnili vzdělávacího výletu do Ostravy a Nošovic. První den jsme se sešli v časných ranních hodinách na královopolském nádraží v Brně, odkud jsme vyrazili vlakem do Ostravy. Jako první jsme v Ostravě...
Záznamy: 31 - 40 ze 1577
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>