Archiv článků

Dne 18. 12. 2019 proběhl na Školském komplexu turnaj v přehazované pro ročníky Prim a Sekund. V mezitřídním turnaji se setkali, stejně jako v loňském roce, opravdu kvalitní týmy. Družstva byla skvěle sestavena a výkony byly velmi vyrovnané. Celkově se turnaje účastnilo 7 týmů,...
V úterý 7. 1. 2020 jsme se sešli po hovorových hodinách v 17:00 hodin v tělocvičně naší školy. Studenti tříd 2. AP a 3. BP nám všem zahráli divadelní představení. První pohádkou bylo „Sedmero krkavců“ v podání třídy 3. BP. Druhou pohádkou byla „Zloba - královna černé magie“ v podání třídy 2. AP a...

Předvánoční zpívání

08.01.2020 15:43
Dne 20. 12. 2019 se na SPgŠ uskutečnilo předvánoční zpívání koled, kterého se zúčastnili všichni studenti i vyučující naší školy. Úvodem si skupina paní profesorky Dity Piskové v rámci hodin AJ připravila krátký program, ve kterém předvedla zpěv a tanec k vánoční písni Jingle Bells. Po úvodním...

Vítání občánků

07.01.2020 17:35
 V sobotu 4. 1. 2020 se uskutečnilo v obřadní síni ÚMČ Brno-sever na náměstí SNP 33 vítání občánků. Po proslovu pana starosty Mgr. Martina Malečka vystoupily žákyně pěveckého oddělení. První zazpívala Romi Procházková (PS) písničky Mach a Šebestová; Tam, kde v noci jasně svítí světlušky a...
V pondělí 9. 12. 2019 proběhl v sále Společenského centra na Okružní 21 Vánoční koncert žáků pěveckého a klavírního oddělení paní učitelky Hany Fendrychové. Žáci vystupovali podle ročníků, a příjemně nás naladili koledami a vánočními melodiemi na blížící se svátky. Koncert byl velmi povedený a...
Děti druhého ročníku si letošní předvánoční týden užily do sytosti. V pondělí si užily zasloužený odpočinek v kinokavárně Scala, v úterý na Vánočním programu v CVČ Louka na Vinohradech, kde vyráběly vánoční dáreček - šumivou bylinkovou esenci do koupele - a poznávaly i méně známé adventní zvyky....

Dějepisná olympiáda

19.12.2019 14:58
Ve středu 13. listopadu 2019 bylo na chodbě v přízemí Školského komplexu rušno. V dopoledních hodinách se tu scházeli účastníci Dějepisné olympiády a živě diskutovali o tom, co je čeká. Organizátoři Dějepisné olympiády pro nás v letošním roce přichystali jednu novinku. Olympiáda...
Ve dnech 7.-9. 10. 2019 se třídy 4. AM a 4. BM zúčastnily společenskovědní exkurze do Prahy. Exkurze se konala pod vedením profesorů P. Boleslava, L. Mudráka, K. Vodičkové a K. Kozlové.   Po celou dobu exkurze jsme byli ubytováni v samém centru Prahy – na Malé Straně v ulici Nerudově. Toto...

Exkurze na Špilberk

19.12.2019 14:42
Dne 17. 12. jsme byly já a moje spolužačky mile překvapeny naplánovanou exkurzí na hrad Špilberk. Zde jsme zhlédly výstavu obrazů Karly Hanušové, jejíž tvorba je kombinací maleb pastelkami, olejovými barvami nebo temperami a koláží. Nešlo si nevšimnout, že na většině jejích obrazů se objevuje...
V pátek dne 13. 12. 2019 vystoupily žákyně pěveckého sboru naší školy s vánočním programem v Domově pro seniory v Novém Lískovci v Brně. V první části zazpívaly pásmo vánočních písní za doprovodu houslí, kytary a fléten. Ve druhé části jsme si společně se seniory...
Záznamy: 31 - 40 ze 1682
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>