Vítejte na našich webových stránkách.Archiv článků

Atletický den

08.10.2018 07:49
Ve středu 26. 9. a ve čtvrtek 27. 9. se žáci AZŠ zúčastnili již tradičního atletického dne na stadionu AC Moravské Slavie.  Děti si nacvičily 4 atletické disciplíny – vytrvalostní běh, skok do dálky, hod míčkem a běh na 50m – ve kterých se poté v rámci ročníků utkaly. Nejlepší atletky a atleti...

První třídy v knihovně

05.10.2018 10:06
Dne 2. října žáci I. A a I. B navštívili Knihovnu Jiřího Mahena. Pro mnohé z nich to byla první návštěva knihovny vůbec. U vchodu nás přivítala celá královská rodina. Princezna nás provedla jednotlivými místnostmi dětského oddělení, král s královnou pasovali prvňáčky na rytíře knih a...
Při příležitosti převzetí ceny Cambridge Best Preparation Centre 2017 reprezentoval naši školu vyučující, který se zároveň zúčastnil semináře přímo v nakladatelství Cambridge University Press zaměřeného na tvorbu nových studijních materiálů ke kvalitní přípravě studentů na mezinárodní...

Vystoupení žáků

02.10.2018 15:46
Dne 30. 9. 2018 se konalo v CVČ Labyrint, Švermova 19, Brno, vystoupení žáků LDO, ZUŠ, Ježkova 9.  
V rámci prvouky a pracovní činnosti se v úterý žáci 1.B učili poznávat listnaté stromy ve škole i v přírodě. Po teoretické hodině jsme vyrazili do nedalekého parku v blízkosti školy a své získané vědomosti jsme si ověřovali na skutečných stromech. V rámci pracovních činností jsme si vytvářeli také...
V září jsme se zúčastnili zajímavých výukových programů. Navštívili jsme Otevřenou zahradu, kde jsme za hezkého počasí získali pár nových zkušeností z vodního světa. Dozvěděli jsme se něco o řekách a jejich významu v krajině. Ve stojatých vodách jezírka jsme pozorovali vodní...
Jelikož věříme, že jazyková příprava žáků je vdnešní době velmi důležitá a že ideálním prostředím pro osvojení si cizího jazyka je samozřejmě prostředí, kde se daným jazykem hovoří, uspořádala naše škola ve spolupráci se společností Alfa Agency besedu v angličtině o možnostech studia na...
Dne 21. 9. 2018 jsme strávili s žáky pátých ročníků velmi příjemné dopoledne. Zažili jsme výuku v praxi. Vydali jsme se na ulici Údolní, kde jsme navštívili Otevřenou zahradu a absolvovali program s názvem Krása včel. Pan lektor s paní lektorkou poutavě provedli žáky touto tematikou. Po krátkém...
Trojice žáků Sekundy B I. Německého zemského gymnasia úspěšně reprezentovala naši školu v celostátním finále 23. ročníku vědomostní soutěže Eurorebus (v kategorii ZŠ01 = 6. a 7. třída, primy a sekundy), které se konalo v Praze dne 5. 6. 2018. Soutěžní část programu obsahovala jeden...
Dne 3. září poprvé do školních lavic usedlo 32 prvňáčků rozdělených do dvou tříd I. A a I. B. Od té doby uběhly již tři týdny, během kterých děti s pomocí paní učitelky zkoumají prostředí školy a třídy, seznamují se s novými spolužáky, získávají jistotu při tazích tužkou, zpívají...
Záznamy: 1 - 10 ze 1395
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>