Zkoušky Cambridge AZŠ

Přípravné centrum na zkoušky Cambridge - základní škola

Tři zkoušky založené na zábavných aktivitách – Starters, Movers a Flyers jsou sérií zábavných zkoušek z anglického jazyka, které jsou založeny na aktivitách určených speciálně pro děti na základních školách.

Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learners, získá certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka a ukazuje rodičům pokrok jejich dítěte v angličtině.

Každoročně jsou pro naše žáky otevřeny přípravné kurzy na zkoušky MOVERS a FLYERS pořádané naší základní školou:

  • kurzy nabízí rozšíření slovní zásoby, zdokonalení gramatických jevů a komunikativních dovedností (mluvení, porozumění i psaní)
  • CAMBRIDGE KURZY angličtiny 3. – 5. ročníků jsou rozděleny do 2 úrovní:

                    MOVERS  (3. ročník - pokročilí a 4. ročníky)

        FLYERS  (4. ročník - pokročilí a 5. ročníky)

  • kurzy jsou dobrou přípravou pro následné úspěšné vykonání zkoušky Cambridge Young Learners English tests. Zkouška však jako závěr kurzu není povinná. Cambridge YLE Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu
  • v rámci našich kurzů (cca v polovině) probíhá PRE-TESTING, kdy bude dětem na základě jejich výsledku doporučena úroveň zkoušky (STARTERS (většinou 3. ročníky), MOVERS (většinou 4. ročníky), FLYERS (většinou 5. ročníky)).

 

Přihlašování na zkoušky

V neposlední řadě škola pomáhá zájemcům s registrací na všechny výše zmíněné zkoušky. Velkou výhodou je, že si naši žáci nemusí projít celým komplikovaným procesem přihlašování. Stačí, když nahlásí, že mají o zkoušku zájem a vyučující je na zkoušku přihlásí. Další informace už uchazeč obdrží pohodlně e-mailem přímo od organizátora zkoušek. Na základě takového přihlášení ke zkoušce získá uchazeč také slevu z celkové ceny zkoušky. Žáci mají možnost zkoušku vykonat ve známém prostředí přímo v budově naší školy.

 

Zkoušky Cambridge AZŠ - události

Několik žáků čtvrtých tříd se účastnilo cambridgeských zkoušek. Všichni byli úspěšní a zvládli zkoušky MOVERS. Jeden žák dokonce skládal zkoušku na úrovni B1 a také s velkým úspěchem. Na naše žáky jsme pyšní a doufáme, že i nadále pro ně bude angličtina zábavou.   Více informací o...