Virtuální prohlídka školy

Anglická základní škola

 
    
 
                                          
 

 

Zkoušky Cambridge AZŠ

Přípravné centrum na zkoušky Cambridge - základní škola

Tři zkoušky založené na zábavných aktivitách – Starters, Movers a Flyers jsou sérií zábavných zkoušek z anglického jazyka, které jsou založeny na aktivitách určených speciálně pro děti na základních školách.

Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learners, získá certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka a ukazuje rodičům pokrok jejich dítěte v angličtině.

Každoročně jsou pro naše žáky otevřeny přípravné kurzy na zkoušky MOVERS a FLYERS pořádané naší základní školou:

  • kurzy nabízí rozšíření slovní zásoby, zdokonalení gramatických jevů a komunikativních dovedností (mluvení, porozumění i psaní)
  • CAMBRIDGE KURZY angličtiny 3. – 5. ročníků jsou rozděleny do 2 úrovní:

                    MOVERS  (3. ročník - pokročilí a 4. ročníky)

        FLYERS  (4. ročník - pokročilí a 5. ročníky)

  • kurzy jsou dobrou přípravou pro následné úspěšné vykonání zkoušky Cambridge Young Learners English tests. Zkouška však jako závěr kurzu není povinná. Cambridge YLE Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu
  • v rámci našich kurzů (cca v polovině) probíhá PRE-TESTING, kdy bude dětem na základě jejich výsledku doporučena úroveň zkoušky (STARTERS (většinou 3. ročníky), MOVERS (většinou 4. ročníky), FLYERS (většinou 5. ročníky)).

 

Přihlašování na zkoušky

V neposlední řadě škola pomáhá zájemcům s registrací na všechny výše zmíněné zkoušky. Velkou výhodou je, že si naši žáci nemusí projít celým komplikovaným procesem přihlašování. Stačí, když nahlásí, že mají o zkoušku zájem a vyučující je na zkoušku přihlásí. Další informace už uchazeč obdrží pohodlně e-mailem přímo od organizátora zkoušek. Na základě takového přihlášení ke zkoušce získá uchazeč také slevu z celkové ceny zkoušky. Žáci mají možnost zkoušku vykonat ve známém prostředí přímo v budově naší školy.

 

Zkoušky Cambridge AZŠ - události

Několik žáků čtvrtých tříd se účastnilo cambridgeských zkoušek. Všichni byli úspěšní a zvládli zkoušky MOVERS. Jeden žák dokonce skládal zkoušku na úrovni B1 a také s velkým úspěchem. Na naše žáky jsme pyšní a doufáme, že i nadále pro ně bude angličtina zábavou.   Více informací o...

Zisk prestižního ocenění na Univerzitě v Cambridge

Je skvělý pocit, když škola získá prestižní ocenění za jazykovou přípravu svých žáků přímo od instituce, která je jedním z největších světových organizátorů mezinárodních jazykových zkoušek z angličtiny. Školskému komplexu na Mendlově náměstí v Brně se to podařilo.

V předvánočním čase se Školský komplex Mendlovo náměstí zúčastnil mezinárodní soutěže pořádané organizací Cambridge Assessment English, která je součástí Cambridge University. Tato organizace je zodpovědná za celosvětovou organizaci populárních zkoušek z angličtiny pro nerodilé mluvčí, jako jsou například certifikáty KET, PET, FCE nebo CAE, a také za přípravu studijních materiálů pro tyto zkoušky.

Soutěž byla vypsána pro školy a jiné instituce, včetně jazykových škol, které připravují studenty ke složení certifikátů Cambridge. Této mezinárodní soutěže se účastnily různé státy napříč Evropou a soutěžilo se celkem ve třech kategoriích: Nejlepší příprava „krok za krokem“, Nejlepší nováček a Nejlepší uživatel programu CEP (Cambridge Employment Program). V každé zúčastněné zemi mohl být pouze jeden vítěz v každé kategorii.

Školský komplex je tak právem hrdý na to, že zvítězil v kategorii Nejlepší příprava „krok za krokem“ za Českou republiku. Porotu oslovilo především to, že školu už pravidelně několik let otevírá nepovinný předmět věnující se seznámení s typovými cvičeními a strategiemi pro úspěšné složení zkoušky, a dále také to, že podporuje studenty v jejich samostatné přípravě na získání certifikátu například poskytováním studijních materiálů včetně oficiálních materiálů Cambridge a individuálních konzultací v rámci klubů a konzultačních hodin. Škola také nově začíná s ucelenou přípravou na složení jazykových zkoušek už na nižším stupni gymnázia. Studenti tak budou moci končit svou povinnou školní docházku už se svým prvním mezinárodním certifikátem v kapse.

Cenu převzala škola při slavnostním ceremoniálu přímo na Cambridge University. U této příležitosti se také škola zúčastnila semináře v Cambridge University Press zaměřeného na tvorbu nových studijních materiálů ke kvalitní přípravě studentů na mezinárodní zkoušky.

Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně nabízí ucelený systém vzdělávání pro děti od nejútlejšího věku až po maturanty na gymnáziích. Předškolní vzdělávání zajišťuje Mateřská škola Fantazie. Malí školáci dále nastupují svou povinnou školní docházku na Anglickou základní školu, která se už stala známou pro svoje slušivé školní uniformy. Odtud plynule pokračují na víceleté gymnázium, kde se mohou kvalitně vzdělávat až do maturity. Gymnázium nabízí osmileté, šestileté i čtyřleté studijní programy. Kromě studia na gymnáziu nabízí Školský komplex také možnost čtyřletého studia na Střední pedagogické škole. Nadané děti mohou navštěvovat Základní uměleckou školu.