Anglická základní škola

        
        

Informační nástěnka AZŠ

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Budova na Mendlově náměstí

ČERVENEC
Datum Asistentka ředitelky školy, paní Žaneta Halvová Ekonomický úsek
1. 7. 8.00 - 14.00 8.30 - 14.00
2. 7. 8.00 - 14.00 8.30 - 14.00
3. 7. -------------- 8.30 - 14.30
7. 7. 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00
8. 7. -------------- 9.00 - 13.00
9. 7. -------------- 9.00 - 13.00
10. 7. -------------- 9.00 - 13.00
 
SRPEN
12. 8. 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00
24. 8. 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00
25. 8. 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00
26. 8. 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00
27. 8. 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00
28. 8. 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00
31. 8. 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00

 

Prázdniny jsou tady

Školní rok se nachýlil ke konci a navzdory všem nečekaným situacím, které s sebou přinesl, si mohly děti převzít svoje zasloužené vysvědčení.
Fotografie z předávání vysvědčení si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 
 
 
 
 
 

4.C – výuka v květnu a červnu

V pondělí 25. 5. zasedli žáci 4.C opět do školních lavic. První vyučovací dny byly jiné, ale na vše si krásně žáčci zvykli a s nošením roušek nebyl ve škole žádný problém. Hned druhý den začali poctivě procvičovat učivo, které se naučili při distanční výuce s paní učitelkou Šárkou. Postupně navázali i na učivo nové a vše důkladně a zábavně procvičili pomocí interaktivity, her a vzdělávacích pořadů. Také jsme nezapomněli využít školní dvorek pro relaxaci a odpočinek.

Na školní dny dětí třídy 4.C se můžete podívat ve fotogalerii.

 

Školní automat Happysnack na zdravou svačinku

Není novinkou, že v rámci projektu „Mléko do škol“ je na Anglické základní škole nainstalován automat na mléčné výrobky pro žáky školy, který nabízí i částečně dotované produkty.

Od ledna 2020 jsou v nabídce ochucená mléka – Kravíky – od českého výrobce Mlékárna Hlinsko, a.s. Mléka různých příchutí jsou trvanlivá a balená v pohodlné krabičce s brčkem. Tyto výrobky jsou částečně dotované a lze je vybírat pouze ze školního automatu Happysnack s doplatkem žáka 10,- Kč. Výše doplatku je stanovena výměrem Ministerstva financí. Každý žák má nárok na jedno ochucené mléko za dotovanou cenu v jednom dni.

Všechny informace k projektu nejdete na webových stránkách www.happysnack.cz.

 

Nová virtuální prohlídka našeho komplexu

Představujeme zcela novou virtuální prohlídku naší budovy na Mendlově náměstí. Snímky byly pořízeny 360° kamerou.


Více zde: https://www.skolskykomplex.cz/

Nová virtuální prohlídka našeho komplexu

Představujeme zcela novou virtuální prohlídku naší budovy na Mendlově náměstí. Snímky byly pořízeny 360° kamerou.


Více zde: https://www.skolskykomplex.cz/

Nová virtuální prohlídka našeho komplexu

Představujeme zcela novou virtuální prohlídku naší budovy na Mendlově náměstí. Snímky byly pořízeny 360° kamerou.

Pojďte se tedy virtuálně projít naší školou!

Představujeme nový televizní spot, který v krátkosti přibližuje studium na Anglické základní škole na Školském komplexu na Mendlově náměstí v Brně.

 

Parkoviště K+R

Vážení rodiče,

jistě jste si všimli, že už téměř rok funguje u naší budovy na Mendlově náměstí školy takzvané parkoviště „Kiss and Ride“. Jedná se o vyhrazená místa pro školu, kde mohou rodiče bezplatně zaparkovat ve stanovenou dobu (v ranních a odpoledních hodinách) na nezbytně nutnou dobu za účelem vysazení svých dětí, které vezou do školy nebo je naopak ze školy zvedávají. Tato parkovací místa se nachází v boční uličce Pekařské naproti fakultní nemocnice a jsou označena dopravní značkou a také informačním bannerem na zdi školy.

Tato místa vyřešila situaci, kdy rodiče parkovali přímo před školou vedle tramvajových kolejí, čímž vznikala situace potenciálně nebezpečná jak pro děti, tak pro ostatní účastníky silničního provozu.

Doufáme, že tato parkovací místa vám usnadňují dopravu vašich dětí do a ze školy a poskytují jim zároveň maximální bezpečnost, protože děti nemusí nikde vstupovat do vozovky. Zároveň vám děkujeme, že tato místa využíváte a nezastavujete na jiných místech kolem školy.

Bilingvní vzdělávání

Již od 1. září 2012 má naše škola povolenou bilingvní výuku v předmětech dějepis, zeměpis a základy společenských věd v anglickém a německém jazyce. S bilingvní výukou máme tedy bohaté zkušenosti.

Už v září 2018 jsme se rozhodli rozšířit bilingvní výuku na celý školský komplex, včetně Anglické základní školy. Naše úsilí vyústilo v únoru 2019, kdy jsme na Anglické základní škole uspořádali talentové zkoušky, jak do běžné první třídy s využitím metody CLIL, tak do bilingvní první třídy.

Těší nás velký zájem rodičů o bilingvní výuku na naší škole a jsme hrdí, že celý proces pečlivých příprav se završil v září 2019, kdy prvňáčci nastoupili do své nové bilingvní třídy.

 

Bilingvní výuka na AZŠ / Bilingual Education at English Elementary School

Od školního roku 2019/2020 zavádíme zcela nový systém výuky jazyků na naší Anglické základní škole - bilingvní výuka v angličtině. Rodiče žáků nastupujících do prvních ročníků si budou moci vybrat ze dvou různých metod výuky:
 
  • Bilingvní metody (BILINGVNÍ TŘÍDA)
  • Metody CLIL (TŘÍDA CLIL)

Více informací o tomto systému se dozvíte v sekci Proč my a také v sekci Angličtina.

Informační leták ke stažení zde.

 

Starting in academic year 2019/2020, we are implementing a brand new system of language teaching at English Elementary School: Bilingual Education in English.

Parents of children entering Year One will have the chance to choose from two options of teaching methods:

 

  • Bilingual Programme (Bilingual Class)
  • CLIL Programme (CLIL Class)

For more details on this system in English, click here.

To download a leaflet, click here.

 

 

Nový dvorek na školském komplexu

Sluníčko prosvítilo i náš nově zrekonstruovaný dvorek, a tak nic nebránilo tomu, abychom si to tam v družině s kamarády řádně užili.

Na dvorku proběhly terénní úpravy včetně odstranění pozůstatků starých objektů, byla vysazena nová zeleň, zbudován zavlažovací systém a položena zámková dlažba. Pergola zajistí částečné stínění a ochranu proti dešti. Dohromady s lavičkami a stolky tak vše zajistí příjemný prostor pro relaxaci žáků. Nechybí ani sportovní vybavení: basketbalové koše, kuželky či dráha pro minigolf. V rámci bezbariérového zpřístupnění naší školy byla zbudována i schodišťová plošina u schodů vedoucích na školní dvorek a ten je tak přístupný úplně pro všechny.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.