Virtuální prohlídka školy

Anglická základní škola

 
    
 
                                          
 

 

Informační nástěnka AZŠ

Bilingvní vzdělávání

Od 1. září 2024 otevíráme bilingvní 2. stupeň Anglické ZŠ. Vzdělávání bude plynule navazovat na bilingvní třídy 1. stupně AZŠ, a to především v oblasti dvojjazyčného vzdělávání a bude založeno na podobných principech: např. tandemová výuka, přítomnost rodilého mluvčího ve vybraných vyučovacích hodinách, vyučování několika nejazykových předmětů v anglickém jazyce, zvýšený počet hodin anglického jazyka a snížený počet žáků ve třídě. Naše škola má již s bilingvním vzděláváním bohaté zkušenosti a je zařazena do sítě bilingvních škol. Dvojjazyčné vzdělávání nabízíme na 1. stupni Anglické ZŠ a ve vyšších ročnících našeho gymnázia. Otevření bilingvního 2. stupně AZŠ je dalším krokem v postupném procesu rozvoje dvojjazyčné výuky v naší škole.
 
Už v září 2018 jsme se rozhodli rozšířit bilingvní výuku na celý Školský komplex, včetně Anglické základní školy. Naše úsilí vyústilo v únoru 2019, kdy jsme na Anglické základní škole uspořádali talentové zkoušky, jak do běžné první třídy s využitím metody CLIL, tak do bilingvní první třídy.

Již od 1. září 2012 má naše škola povolenou bilingvní výuku v předmětech dějepis, zeměpis a základy společenských věd v anglickém a německém jazyce. S bilingvní výukou máme tedy bohaté zkušenosti.

Těší nás velký zájem rodičů o bilingvní výuku na naší škole a jsme hrdí, že celý proces pečlivých příprav se završil v září 2019, kdy prvňáčci nastoupili do své nové bilingvní třídy.

Rodiče žáků nastupujících do prvních ročníků Anglické základní školysi mohou vybrat ze dvou různých metod výuky:

  • Bilingvní metody (BILINGVNÍ TŘÍDA)
  • Metody CLIL (TŘÍDA CLIL)

Více informací o tomto systému se dozvíte v sekci Proč my a také v sekci Angličtina.

Starting in academic year 2019/2020, we have implemented a brand new system of language teaching at English Elementary School: Bilingual Education in English.

Parents of children entering First Grade of English Elementary have the chance to choose from two options of teaching methods:

 

  • Bilingual Programme (Bilingual Class)
  • CLIL Programme (CLIL Class)

 

 

Parkoviště K+R

Vážení rodiče,

jistě jste si všimli, že už téměř rok funguje u naší budovy na Mendlově náměstí školy takzvané parkoviště „Kiss and Ride“. Jedná se o vyhrazená místa pro školu, kde mohou rodiče bezplatně zaparkovat ve stanovenou dobu (v ranních a odpoledních hodinách) na nezbytně nutnou dobu za účelem vysazení svých dětí, které vezou do školy nebo je naopak ze školy zvedávají. Tato parkovací místa se nachází v boční uličce Pekařské naproti fakultní nemocnice a jsou označena dopravní značkou a také informačním bannerem na zdi školy.

Tato místa vyřešila situaci, kdy rodiče parkovali přímo před školou vedle tramvajových kolejí, čímž vznikala situace potenciálně nebezpečná jak pro děti, tak pro ostatní účastníky silničního provozu.

Doufáme, že tato parkovací místa vám usnadňují dopravu vašich dětí do a ze školy a poskytují jim zároveň maximální bezpečnost, protože děti nemusí nikde vstupovat do vozovky. Zároveň vám děkujeme, že tato místa využíváte a nezastavujete na jiných místech kolem školy.

   

 

Představujeme televizní spot, který v krátkosti přibližuje studium na Anglické základní škole na Školském komplexu na Mendlově náměstí v Brně.

 

Školní automat Happysnack na zdravou svačinku

Není novinkou, že v rámci projektu „Mléko do škol“ je na Anglické základní škole nainstalován automat na mléčné výrobky pro žáky školy, který nabízí i částečně dotované produkty.

Od ledna 2020 jsou v nabídce ochucená mléka – Kravíky – od českého výrobce Mlékárna Hlinsko, a.s. Mléka různých příchutí jsou trvanlivá a balená v pohodlné krabičce s brčkem. Tyto výrobky jsou částečně dotované a lze je vybírat pouze ze školního automatu Happysnack s doplatkem žáka 10,- Kč. Výše doplatku je stanovena výměrem Ministerstva financí. Každý žák má nárok na jedno ochucené mléko za dotovanou cenu v jednom dni.

Všechny informace k projektu nejdete na webových stránkách www.happysnack.cz.