Virtuální prohlídka školy

Anglická základní škola

 
   
 
                                          
 

 

Školní kuchyně v provozu

Od středy 7. 4. 2021 od 9.00 je opět možné objednávat obědy ve školní kuchyni. Pokud byste na pondělí 12. 4. nestihli přes systém objednat včas (do čtvrtka do 14.00), můžete pro objednávku využít i telefonní číslo do kuchyně. Prosíme, abyste si zkontrolovali, zda máte na svých účtech dostatečný kredit.

Informační nástěnka AZŠ

Informace týkající se chodu školy pro žáky, kteří se budou účastnit prezenční výuky ve škole.

Ranní provoz: pondělí až pátek od 8:00 hodin. Prosíme Vás, neposílejte děti do školy dříve, nejsme schopni zabezpečit chod školy dříve s ohledem na všechna protiepidemická opatření, která musí škola dodržovat.

Odpolední provoz školní družiny: pondělí až pátek do 17:00 hodin.

Žáci budou přicházet do školy hlavním vchodem (u vrátnice). Prosím, vyplňte dětem do sdělníčku odchody dětí ze školy/školní družiny v prezenčním týdnu vzdělávání. Žáci tříd se nám nemohou míchat ani ve školní družině (ŠD). Budeme mít pro Vaše děti zajištěn provoz ŠD pro každou třídu samostatně. Kroužky se konat nemohou.

Rozvrhy platné od pondělí 12. 4. jsou nahrány ve Škole OnLine. V hudební výchově není stále dovoleno zpívat a v tělesné výchově budeme s dětmi chodit dle počasí na vycházky.

V době rotační výuky, kdy je dítěti stanovena distanční výuka má rodič nárok na ošetřovné. Škola žádné potvrzení v tomto případě nevystavuje. Veškeré informace k ošetřovnému naleznete na webu https://www.cssz.cz/

Informace k provozu školy

Aktualizováno 7. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 12. dubna 2021 Vláda ČR schválila návrat žáků I. stupně ZŠ v rotační formě (tzn., že se vzdělávání ve škole neúčastní v lichém týdnu první polovina tříd AZŠ a v sudém týdnu se neúčastní druhá polovina tříd  -  třídy budou v týdnu, kdy nebudou ve škole, pokračovat v distanční formě výuky).

Přítomnost žáků na prezenční formě výuky ve škole je podmíněna testováním antigenními testy 2x týdně přímo ve škole (vždy v pondělí a čtvrtek). Jde o šetrné testování, kdy se vzorky odebírají jen z přední části nosu.  S ohledem na tento typ testování, který je pro naše pedagogy novinkou, se vedení AZŠ rozhodlo, že v prvním týdnu (tj. od 12. 4. – 16. 4.) nastoupí k výuce starší žáci, abychom se všichni naučili s testy správně manipulovat.

ROTAČNÍ VÝUKA AZŠ:

V týdnu od 12. dubna 2021 nastupují k prezenční výuce ve škole následující třídy: 5. A, 5. B, 5.C, 3. A, 3. B. V týdnu od 19. dubna 2021 se budou tyto třídy vzdělávat distanční formou ze svých domovů.

V týdnu od 12. dubna 2021 pokračují v distanční formě vzdělávání následující třídy: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 4. A, 4. B. V týdnu od 19. dubna 2021 nastupují tyto třídy k prezenční výuce ve škole.

Žáci jsou i nadále povinni ve škole nosit alespoň chirurgickou roušku. Prosíme, aby děti měly s sebou vždy alespoň 2 roušky na den. Osoby vstupující do budovy školy musí nosit respirátor.

Obědový rezervační systém je spuštěn, prosím, zkontrolujte si, zda mají děti na svém obědovém účtu dostatečný kredit.

Veškeré informace ohledně rozvrhů rotační výuky všech tříd AZŠ, ranní a odpolední školní družiny a testování žáků Vám budeme postupně zasílat na e-mailové adresy a do TEAMS.

Na Vaše děti se těší celý tým AZŠ!

 

Dear parents,

Effective from April 12, 2021, the Government of the Czech Republic permits proximate learning of elementary students, grades 1-5, in school in rotation model (i.e. one half of the classes of English Elementary has distance learning in odd weeks, the other half in even weeks – classes which have distance learning in the respective week continue in online learning).

The presence of students in proximate learning is conditioned by antigen testing two times per week performed in the school building (on Mondays and Thursdays). The testing is done using a nasal swab, which is less invasive and more comfortable. As this type of testing is all new to our teachers, English Elementary management have decided that in the first week (April 12-16), older students will start their proximate learning in school so that we can learn to perform the testing in the correct way.

ROTATION MODEL IN ENGLISH ELEMENTARY:

In the week starting April 12, 2021, the following classes start proximate learning in the school building: 5. A, 5. B, 5.C, 3. A, 3. B. In the week starting April 19, 2021, those classes will have distance online learning.

In the week starting April 12, 2021, the following classes continue in distance online learning: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 4. A, 4. B. In the week starting April 19, 2021, those classes start proximate learning in the school building.

Still, students are required to wear a surgical mask as a minimum protection. We would like to ask you to provide your children with at least two masks per day. Other persons entering the school building are obliged to wear respirators.

The lunch booking system is active again; please check if your children have enough credit on their accounts.

All information regarding schedules of rotation learning of all classes at English Elementary, morning and afternoon childcare as well as testing will be gradually sent to your e-mails and TEAMS.

The whole English Elementary Team is happy to meet you children again!

 
 
Starší zprávy týkající se onemocnění COVID-19, které škola zveřejnila na webu AZŠ v letošním školním roce, si můžete přečíst v archivu.

Informace pro rodiče žáků pátých ročníků, kteří se hlásí na osmiletý studijní obor I. NZG

Učební plán a hodinové dotace jednotlivých předmětů na I. NZG naleznete v případě zájmu zde.

Školský komplex pomohl Fakultní nemocnici u sv. Anny

Jsme rádi, že v předvánoční době se s Vámi můžeme podělit o pozitivní tiskovou zprávu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Tisková zpráva FNUSA

 

Protiepidemická opatření na Školském komplexu

I v době, kdy je povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání, dělá Školský komplex maximum pro ochranu zdraví svých žáků i zaměstnanců.
 
 

Školní automat Happysnack na zdravou svačinku

Není novinkou, že v rámci projektu „Mléko do škol“ je na Anglické základní škole nainstalován automat na mléčné výrobky pro žáky školy, který nabízí i částečně dotované produkty.

Od ledna 2020 jsou v nabídce ochucená mléka – Kravíky – od českého výrobce Mlékárna Hlinsko, a.s. Mléka různých příchutí jsou trvanlivá a balená v pohodlné krabičce s brčkem. Tyto výrobky jsou částečně dotované a lze je vybírat pouze ze školního automatu Happysnack s doplatkem žáka 10,- Kč. Výše doplatku je stanovena výměrem Ministerstva financí. Každý žák má nárok na jedno ochucené mléko za dotovanou cenu v jednom dni.

Všechny informace k projektu nejdete na webových stránkách www.happysnack.cz.

 

Nová virtuální prohlídka našeho komplexu

Představujeme zcela novou virtuální prohlídku naší budovy na Mendlově náměstí. Snímky byly pořízeny 360° kamerou.


Více zde: https://www.skolskykomplex.cz/

Nová virtuální prohlídka našeho komplexu

Představujeme zcela novou virtuální prohlídku naší budovy na Mendlově náměstí. Snímky byly pořízeny 360° kamerou.


Více zde: https://www.skolskykomplex.cz/

Nová virtuální prohlídka našeho komplexu

Představujeme zcela novou virtuální prohlídku naší budovy na Mendlově náměstí. Snímky byly pořízeny 360° kamerou.

Pojďte se tedy virtuálně projít naší školou!

Představujeme nový televizní spot, který v krátkosti přibližuje studium na Anglické základní škole na Školském komplexu na Mendlově náměstí v Brně.

 

Parkoviště K+R

Vážení rodiče,

jistě jste si všimli, že už téměř rok funguje u naší budovy na Mendlově náměstí školy takzvané parkoviště „Kiss and Ride“. Jedná se o vyhrazená místa pro školu, kde mohou rodiče bezplatně zaparkovat ve stanovenou dobu (v ranních a odpoledních hodinách) na nezbytně nutnou dobu za účelem vysazení svých dětí, které vezou do školy nebo je naopak ze školy zvedávají. Tato parkovací místa se nachází v boční uličce Pekařské naproti fakultní nemocnice a jsou označena dopravní značkou a také informačním bannerem na zdi školy.

Tato místa vyřešila situaci, kdy rodiče parkovali přímo před školou vedle tramvajových kolejí, čímž vznikala situace potenciálně nebezpečná jak pro děti, tak pro ostatní účastníky silničního provozu.

Doufáme, že tato parkovací místa vám usnadňují dopravu vašich dětí do a ze školy a poskytují jim zároveň maximální bezpečnost, protože děti nemusí nikde vstupovat do vozovky. Zároveň vám děkujeme, že tato místa využíváte a nezastavujete na jiných místech kolem školy.

Bilingvní vzdělávání

Již od 1. září 2012 má naše škola povolenou bilingvní výuku v předmětech dějepis, zeměpis a základy společenských věd v anglickém a německém jazyce. S bilingvní výukou máme tedy bohaté zkušenosti.

Už v září 2018 jsme se rozhodli rozšířit bilingvní výuku na celý školský komplex, včetně Anglické základní školy. Naše úsilí vyústilo v únoru 2019, kdy jsme na Anglické základní škole uspořádali talentové zkoušky, jak do běžné první třídy s využitím metody CLIL, tak do bilingvní první třídy.

Těší nás velký zájem rodičů o bilingvní výuku na naší škole a jsme hrdí, že celý proces pečlivých příprav se završil v září 2019, kdy prvňáčci nastoupili do své nové bilingvní třídy.

 

Distanční výuka

 

Pro distanční výuku potřebujete stáhnout a nainstalovat program Microsoft TEAMS.

Více o programu se dozvíte na stránkách Microsoftu, přímý odkaz je k dispozici   ZDE.

Program TEAMS pro vzdělávací zařízení si stáhněte   ZDE  a postup jeho instalace ve verzi pdf    ZDE .