Žákovský večírek na konci dubna
Žákovský večírek na konci dubna
09.05.2024

Úvodem žákovského koncertu vystoupil dětský sboreček Veverčata. Plnému sálu nadšených rodičů dětí, v krásných papírových maskách (samovýroba), zazpívaly písničku Pejsek P. Ebena, písničku Kozel a pes J. Klempíře a Hruškový kompot P. Zapletala. Sboreček vede p. učitelka Kamila Zenklová.

Jiří Mahdalík (PS, hra na klavír, žák p. učitelky Marie Burešové) hrál melodie písniček Šla liška po ledu a písničky Chodí pešek.

Andrej Šoukal (1.r. hra na klavír, žák p. učitelky M. Burešové) hrál skladbičku F. Emontse Old Finnigin a v rámci tréningu harmonizace hrál písničku Teče voda teče.

Natálie Fedorová (3.r. hra na klavír, žákyně p. učitelky Saskie Horákové) hrála Irskou píseň Amazing grace a Královnin menuet W. Gillocka.

Štěpánka Vykydalová (3.r. hra na klavír, žákyně p. učitelky S. Horákové) hrála Menuet L. Mozarta a lidovou píseň Andulko Šafářová.

Natálie Fedorová a Štěpánka Vykydalová hrály na klavír skladbu I. Stravinského Petruška.

Zuzana Burdová  (4.r. hra na klavír, žákyně p. učitelky S. Horákové) hrála Dva menuety J. Haydna a skladbu D. Kabalewského Klauni.

Daniel Melkes (4.r. hra na klavír, žák p. učitele Martina Pokorného) hrál skladbu H. Zimmera, Lví král (arr. R. Linharta).

Tereza Balcarová a Daniel Melkes hráli klavírní skladbu A. Drabona Die Polizei kommt. Žáci jsou ze třídy p. učitele M. Pokorného.

Kristýna Kolářová (5.r. hry na klavír, žákyně p. učitelky S. Horákové) hrála skladbu S. Prokofjeva s názvem Ráno (Album pro mládež, op. 65).

Stefania Barganska (5.r. hra na klavír, žákyně p. učitelky S. Horákové) hrála Sonatinu C dur (1. věta – Allegro brillante) a skladbu Arietta (Lyrické kusy) E. Criega.

Zuzana Burdová (5.r. hra na klavír, žákyně p. učitelky S. Horákové) hrála Largo A. Dvořáka (2.větu ze symfonie „Z nového světa“).

Kristýna Kolářova a Vojta Nováček, žáci p. učitelky S. Horákové, hráli na klavír skladbu
F. Schuberta Ländler (č.1 a 2).

Barbora Kuxová, Pavlína Preislerová a Daniela Vašínová, studentky p. učitele M. Pokorného, hrály na klavír skladbu S. Rachmaninova Valčík pro klavír a šest rukou.

Zuzana Navrátilová (7.r. hra na klavír, žákyně p. učitelky N. Šeránkové) hrála Fantasii d moll
W. A. Mozarta.

David Kosek (2.r.II.st. hra na klavír, žák p. učitelky S. Horákové) hrál skladbu L. Janáčka Lístek odvanutý.

Barbora Kuxová (2.r.II.st. hra na klavír, žákyně p. učitele M. Pokorného) hrála Preludium g moll S. Rachmaninova.