Výchovný koncert na půdě ZUŠ Ježkova pro ZŠ Mendlovo nám.
Výchovný koncert na půdě ZUŠ Ježkova pro ZŠ Mendlovo nám.
27.03.2024

Dne 19. 3. 2024 proběhl v budově Základní umělecké školy Ježkova 9 výchovný koncert pro žáky třetích tříd Základní školy sídlící na Mendlově nám. 1/3, 4, Brno. V úvodu koncertu Vít Procházka přivítal dětské posluchače a paní učitelky. Krátké zamyšlení nad úlohou hudby v životě člověka bylo doplněno o znělku z oblíbeného seriálu Tlapková patrola, melodie z večerníčku a zvuky vyzvánění telefonu a budíku. Nejprve byly představeny dřevěné dechové nástroje a to saxofon a zobcová flétna. Na saxofon zahrála Anna Pichrtová dvě písně Spadané listí a Pár havraních copánků jakožto zástupce populární hudby. Radovan Holčapek zahrál na zobcovou flétnu Ukolébavku, autorem je Petr Zapletal, který Ráďu za klavírem brilantně doprovodil. Na závěr představení dechových nástrojů zazněl fagot v jednoduché melodii. Dále měli žáci možnost společně s hudebníky zazpívat několik lidových písní a možnost využít Orfovy nástroje. Další část programu zpestřil Jiří Látal, se zaujetím mluvil o kytaře a všech možnostech hry na tento nástroj.  Závěr programu patřil Vladislavovi Diatlovovovi, který dětem ukázal klavír, konkrétně koncertní křídlo, struny, mechanické části nástroje, pedály a současně sólově zahrál. Závěr koncertu patřil dětem, mezi nimiž se našlo spoustu nadaných klavíristů, kteří svým spolužákům představili své dovednosti. Svěží dopoledne zakončila prohlídka smyčcových, dechových a bicích nástrojů a velký improvizovaný koncert.