Tentokrát páťáci ZŠ navštívili ZUŠ Ježkova 9
Tentokrát páťáci ZŠ navštívili ZUŠ Ježkova 9
27.03.2024

Dne 22.3.2024 v sále ZUŠ, Ježkova 9, Brno, proběhl výchovný koncert žáků a učitelů ZUŠ Ježkova pro žáky 5. tříd Základní školy na Mendlově nám. Nejprve dětem představily žačky ZUŠ některé dechové nástroje krátkým vystoupením, poté děti viděly méně obvyklé hudební nástroje – jak české, tak zahraniční. Dozvěděli se také některé zajímavosti, jež se k nástrojům váží. Poté jim vyučující ZUŠ představili další již obvyklejší hudební nástroje. Děti měly možnost ptát se na informace týkající se nejen předváděných hudebních nástrojů.

Během výchovného koncertu proběhla také interaktivní část – hrátky s rytmem a v závěru si všichni společně zazpívali několik písní za doprovodu vyučujících ZUŠ, kteří je doprovázeli na  různé nástroje.

Výchovného koncertu se zúčastnili:

  • Kamila Zenklová
  • Vít Procházka
  • Petr Zapletal
  • + 3 studentky ZUŠ