Studentky SPGŠ debatovaly na konferenci
Studentky SPGŠ debatovaly na konferenci
21.06.2024

V rámci týdne pro rodinu, který každoročně pořádá město Brno, navštívily vybrané studentky konferenci na téma Mezigenerační přínos, která se konala v prostorách auly Fakulty sociálních studií.

Na začátek konference všechny účastníky přivítala herečka Alena Antalová, která mluvila o důležitosti rodiny v jejím osobním životě. Její slova studentky skutečně nadchla. Po ní následoval panel na téma Role rodinné politiky, kde o synergii mezi městskými a krajskými orgány hovořili radní města Brna Filip Chvátal, krajská zastupitelka Jana Holomčík Leitnerová a docentka Kateřina Kubalčíková z katedry sociální politiky a sociální péče. Studentky se dozvěděly, jak funguje sociální péče v jiných zemích a také o sociálních centrech pro děti a jejich rodiče, které v Brně můžeme naleznout.

Po krátké přednášce spojené s občerstvením pokračovala konference panelem o sendvičové generaci, kde vystoupily především pracovnice z Centra pro rodinu a sociální péči Lenka Špaková a Lucie Vidovičová, studentky tak mohly rozšířit poznatky, které získaly v hodinách pedagogiky.

Na závěr konference se studentky osmělily a pustily se do debaty s paní poslankyní Marií Jílkovou, kterou zaujaly jejich názory na některá témata, a vedly spolu dlouhou debatu nejen o problematice související s tématem konference, ale i o tématech, která jsou palčivá pro jejich generaci. Paní poslankyně je také pozvala na návštěvu Poslanecké sněmovny a na další konference o podobných tématech; její pozvání studentky nadšeně přijaly. O setkání se studentkami se Marie Jílková následně zmínila na svých sociálních sítích, viz https://www.facebook.com/photo/?fbid=843643184450023&set=a.580034220810922

Účast na konferenci studentkám umožnila získat cenné poznatky k tématům spojeným s mezigeneračním přínosem, rodinou a sociální péčí. Díky diskuzi lépe porozuměly aktuálním výzvám této problematiky a perspektivám jejich generace.