Měsíc leden, únor byl ve znamení školních kol soutěží ZUŠ
Měsíc leden, únor byl ve znamení školních kol soutěží ZUŠ
02.03.2024

Školní kolo klavírní soutěže MŠMT

Dne 1. února 2024 se na Základní umělecké škole Ježkova 9 uskutečnilo školní kolo klavírní soutěže MŠMT.  Soutěžící byli rozděleni do kategorií podle věku.  V první kategorii (žáci, kteří měli 9 let) soutěžila Preislerová Jana. Ve druhé kategorii (10 let) si zahrály dvě žačky, Vykydalová Štěpánka
a Dokoupilová Mia. Třetí kategorii (11) zaplnila Neumannová Simona. Ve čtvrté kategorii  (12) změřili své dovednosti Karel Šmíd, Daniel Melkes, Tereza Balcarová a Zuzana Burdová. V páté kategorii (13) soutěžili Jakub Leinveber, Lucie Šplíchalová, Dominik Smolka a Neumannová Zuzana. V šesté kategorii (14) si zahrála Pavlína Preislerová a soutěž uzavřela Zikmundová Nela v osmé kategorii (16-17).

Porotu tvořili zkušení pedagogové MgA. Marek Pala, MgA. Veronika Velemanová, MgA. Martin Pokorný, MgA. Kamila Zenklová a Bc. Saskie Horáková. Rozhodli se udělit ocenění každému soutěžícímu ve formě pásem (zlaté, stříbrné a bronzové). Ačkoliv je soutěž více kolová, rozhodla
se porota neposílat do krajského kola žádného soutěžícího, a to z důvodu velmi vysoké konkurence z ostatních uměleckých škol. I přesto však samotné školní kolo přineslo pozitivní atmosféru mezi žáky a přispělo k získání zkušeností, které nelze získat jinou cestou, než aktivní účastí na jakékoliv soutěžní přehlídce.

Školní kolo strunných a smyčcových nástrojů

Na přelomu ledna a února se uskutečnili školní kola soutěže hry na strunné a smyčcové nástroje vyhlášené MŠMT pro rok 2024.

Za strunné oddělení se do školního kola přihlásilo více žáků, ale pro vysokou nemocnost
se soutěže zúčastnila pouze část žáků, kteří se do soutěže hlásili. Soutěžící ale i tak vytvořili optimistickou atmosféru soutěže a hráli s chutí a s radostí. Byli to žáci: Petr Mašek (1.roč./II.st), Oliver Gažo (6.roč/I.st.), Lubica Tomascheková (4.roč./I.st.) ze třídy Dalibora B. Hanuska.  V porotě usedli Dalibor B. Hanusek, Tomáš Pohl a Vojtěch Dudek. Porota všem soutěžícím udělila ve své kategorii za výborné výkony první místo (bez postupu).

Za smyčcové nástroje se soutěže zúčastnily ve hře na housle Alžběta Zikmundová (1.roč./I.st), Aneta Barvířová (PHV), Tereza Habancová ze třídy Jany Gotfrýdové a Kamily Zenklové. Překvapením
byl Mojmír Vlach ze třídy Radima Kovárníka (4.roč./II.st), který získal za svůj výkon ve hře na kontrabas první místo a postoupil do okresního kola.

Všem soutěžícím gratulujeme a Mojmírovi držíme palce:-)