Kouzlo Vánoc v barvách klavíru - Od Rolniček po Louskáčka
Kouzlo Vánoc v barvách klavíru – Od Rolniček po Louskáčka
09.01.2024

Těsně před Vánoci proběhla třídní vánoční přehrávka žáků klavírního oddělení ze třídy Saskie Horákové. Komorním sálem ZUŠ Ježkova se linuly tóny vánočních koled a dalších sólových skladeb. Mimo sólového pčednesu mohli hosté slyšet i klavírní dua, která žáci připravují v rámci kolektivní interpretace, ať už ve spolupráci se svými spolužáky či s vyučujícím.

Koncert uvedla nejmladší žákyně Evelína Regecová (PS) skladbičkami od A. Drabona s názvem Pan C a Valčíček, dále zahrála Ukolébavku od  L. Sluky a na závěr koledu Pásli ovce valaši.

Dalším vystupujícím byl David Krása (2. r/I.st.), který zahrál skladbu Vítr od A. Drabona, koledu Rychle bratři a duo (s doprovodem pedagoga) Závod od A. Drabona.

Jakub Leinveber (2. r./I. st.) zahájil své vystoupení koledou Veselé vánoční hody a navázal lyrickou skladbou Waschmittel Werbung od A. Drabona.

Poté ke klavíru usedla Štěpánka Vykydalová (3.r./I. st.), která zahrála koledu Narodil se Kristus Pán a tematickou zimní skladbu od W. Gillocka Sliding in the Snow.

Následovala Natálie Fedorová (3. r./I. st.) s koledou Chtíc, aby spal a skladbou od W. Gillocka s názvem Královnin menuet.

Do typicky vánočního baletu Louskáček od P. I. Čajkovského nás na chvíli přenesli Kristýna Kolářová a Vojtěch Nováček (Kl), kteří jako duo vystoupili se skladbou Trepak.

Dále jsme mohli slyšet Vandu Babákovou (5. r./I.st.) a její podání koledy Štěstí, zdraví a romantickou skladbu s názvem Balada pro Adélku od skladatele P. de Senneville.

Zuzana Burdová (4. r./I. st.) zahrála Menuet od J. Haydna a koledu Byla cesta ušlapaná.

Kolářová Kristýna zahrála americkou lidovou píseň V jeslích dítě spinká (v úpravě J. Tichoty) a poté píseň z filmového muzikálu La La Land od J. Hurwitze (v úpravě R. Linharta).

Následně Boris Kašník (5.r./I.st.) přednesl čtyřruční skladbu Tamburína od E. Suchánkové (s doprovodem pedagoga) a vánoční píseň Rolničky.

Vojtěch Nováček (6.r./1.st.) své vystoupení uvedl vánoční písní Pod vzdálenou hvězdou od W. Kirkpatricka a poté zahrál jazzově laděnou skladbu od F. Horkého s názvem Líným krokem z cyklu Hezké prázdniny.

Poté zaznělo klavírní duo v podání Davida Koska (2. r./II. st.), konkrétně skladba od A. Rubinsteina Melody in F. Druhý part hrála jeho vyučující.

Dominik Zachary Smolka (4. r./I. st.) zahrál od W. A. Mozarta Allegro B dur, koledu Štědrý večer a od F. Emontse klavírní duo Paul’s hens (doprovázel pedagog).

Na závěr se představila Stefanie Barganská (5. r./I.st.) 1. větou ze čtyřruční sonatiny op. 24, č. 1 od A. Diabelliho (doprovod vyučující). Celý koncert Stefanie uzavřela věrně známým úryvkem z baletu Louskáček a to částí s názvem Tanec cukrové víly.

Věříme, že si žáci i posluchači koncert náležitě užili a naladili se na nadcházející sváteční čas.