Koncert v Technickém muzeu
Koncert v Technickém muzeu
11.06.2024

Ve středu 5. června 2024 proběhl koncert žáků naší školy v Technickém muzeu v Brně pro společnost slabozrakých a slepých občanů a pro rodiče žáků naší ZUŠ Ježkova. V salonku mechanické hudby se rozezněly tóny klarinetu, saxofonu a flétny. Zazněly také skladby pro klavír a kytaru. Vystoupení připravili učitelé Vít Procházka, Martin Pokorný, Dalibor Brian Hanusek a Saskie Horáková.

V úvodu koncertu se představila klavíristka Kristýna Kolářová (5. r./1.st.) se skladbou Ráno, op. 65 od Sergeje Prokofieva.

Ke Kristýně Kolářové se poté připojil Vojtěch Nováček (5. r./1.st.) a společně zahráli jako duo dva tance od F. Schuberta a to Ländler č. 1 a č. 2, D 814.

Poté zahrál na zobcovou flétnu Adam Fišer (1.r./1.st.), Francouzský pochod anonymního autora ze 17. století.

Martin Oleksík (1.r/2.st.) zahrál na saxofon dva swingové standardy Blue Moon a Moonlight Serenade.

Inka Ježdíková (4.r./1.st.) zahrála 1. větu Koncertu pro klarinet a orchestr od J. E. A. Koželuha.

Anna Pichrtová (3.r./1.st.) zahrála na saxofon Michelle a Let It Be autorské dvojice J. Lennon a Paul McCartney. Dále E. Presley Can't Help Falling in Love.

Oliver Gažo (6.r./1.st.) zahrál na kytaru Malou romance od T. Stachak, Andante od F. Carulli a na závěr od C. Suessera skladbu Malagueňa.

Metoděj Blažek (3.r./1.st.) zahrál na klarinet Menuet od M. P. de Monteclaira a Menuet od J. Kuhnau.

Aneta Kozumplíková (3.r./1.st.) zahrála transkripci Boureé G. F. Händela pro saxofon.

Stefanie Barganská (5.r./1.st.) přednesla na klavír skladbu Arietta z Lyrických kusů, op. 12 od E. Griega a následně zahrála od W. A. Mozarta 1. větu vídeňské Sonatiny C dur.

Na závěr jsme slyšeli Barboru Kuxovou (2.r./2.st.), který přednesla na klavír Preludium g moll, op. 23, č. 5 od S. Rachmaninova.

Jsme rádi, že si žáci mohli zahrát v tak zajímavých prostorách Technického muzea v Brně a navíc pro tak citlivé posluchače, jako jsou drazí spoluobčané s handicapem zrakového vnímání. Věříme, že si posluchači koncert užili, stejně jako účinkující.

 

Moderovala: Saskie Horáková