Jarní koncert 23. 4. 2024
Jarní koncert 23. 4. 2024
14.06.2024

, jako jsou např. dětské sbory, komorní hra dechového kvinteta, školní orchestr a sbor ve spolupráci se ZUŠ Slunná, cimbálová muzika nebo Kapela populární hudby. V dnešním podvečeru vystoupily také dvě absolventky – zpěvačka a flétnistka. Podpořila nás také tradičně Brněnská camerata. Koncert se konal, také tradičně, v kulturním sále Otakara Motejla v areálu Kanceláře veřejného ochránce práv na Údolní 39 v Brně.

Dětský smíšený sbor Ježků a Veverčat zpíval: Skotskou lidovou Dudy z Edinburgu, Bulharskou lidovou Sednalo e Djoredos, písničku J. Jurkoviče Pejsek, Spirituál Kumbaya a Spirituál Kdo svalil kámen. Sbormistr: p. učitelka Kamila Zenklová . Klavírní doprovod p. učitel Marek Paľa.

Radovan Holčapek, 2. r., zob. flétna, hrál skladbičku P. Zapletala Ježibaba. Pedagog. vedení p. Petr Zapletal.

Klavírní duo Kristýna Kolářová (5. r.) a Vojtěch Nováček (6. r.) zahráli čtyřručně F. Schubertovu skladbu Ländler D. 814 (č.1 a 2). Žáci jsou ze třídy p. učitelky Saskie Horákové.

Karel Šmíd, 4. r., hrál na klavír W, Gillockovu skladbičku A Whitch´s Cat. Pedagog. vedení
p. Veronika Velemanová.

Stefania Barganska, 5. r., hrála na klavír Ariettu (Lyrické kusy, op. 12) E. Griega. Pedagog. Vedení p. učitelka Saskie Horáková.

Kvinteto zobcových fléten zahrálo humoristickou skladbu P. Zapletala Retroauta aneb sedm automobilů z autorova dětství. Hráli: Lukáš Buček, 3.II.s, Aneta Holčapková, 4. r., Lucie Oleksíková, 7. r., Táňa Zemčíková, 4. II. s. a Tomáš Zemčík, j. h. Pedagog. vedení p. Petr Zapletal.

Absolventský výkon: Marie Natalija Dalhaus, 7. r., sólový zpěv, zpívala píseň Without You
(M. Carey) a Always Remember (L. Gaga). Pedagog. Vedení p. Monika Vávrová Filová. Klavírní doprovod p. Marek Paľa.

Ľubica Tomascheková, 4. r., kytara, hrála Blue Bossa J. Hendersona. Pedagog. vedení p. Dalibor Brian Hanusek.

Školní smíšený orchestr naší ZUŠ se ZUŠ Slunná, složený ze studentů obou základních uměleckých škol s výpomoci pedagogů obou škol u potřebných hud. Nástrojů a Brněnské cameraty, hrál v 1. části vystoupení v souhře se sólovou hrou na klavír Dvě věty pro klavír, zobcovou flétnu
a smyčce (Andante soave, Rondo) P. Zapletala. Sólo na klavír přednesla Pavlína Preislerová, 6. r., klavír. Pedagog. vedení klavíristky p. Martin Pokorný.

Na 2. část hry smíšeného orchestru nastoupili s dětským sborem i mnozí žáci hudebního oboru, hrající jinak na různé hud. nástroje, čímž vznikl poměrně velký sbor, který stačí v dynamice zpěvu zvukové souhře s orchestrem. Tento smíšený sbor hudebního oboru ZUŠ zpíval s doprovodem školního orchestru tři lidové písně v úpravě P. Zapletala: Pověz Ty ně, Andulenko, Jede sedláček
z Rakúsi a Kdybys měla, má panenko, sto ovec.

Zpěvy písní nastudovali v hudební nauce jejich učitelé, se sborečky p. sbormistryně K. Zenklová. Obdobně tomu tak bylo s nastudováním žáků ze spřátelené ZUŠ Slunná s p. ředitelkou Šárkou Brychovou.

Za naši školu v orchestru hráli: Lukáš Buček, Lea Knoblochová, Aneta Holřapková, Barbora Vrbatová, Štěpán Vašíček, Ľubica Tomascheková, Nicol Loderová, Tereza Kolářová, Lucie Oleksíková, Tereza Habancová, Táňa Zemčíková, Kristýna Gotfrýdová.

Dirigoval p. Josef Javora (1. i 2. část).

Děkujeme p. učitelkám a p. učitelům hudebního oboru naší ZUŠ i ZUŠ Slunná za nastudování
i aktívní hráčskou a pěveckou účast na tomto krásném hudebním a pěveckém vystoupení.

Barbora Kuxová, 2. II. s. hrála na klavír výborně nastudovanou skladbu S. Rachmaninova Preludium g moll op. 23 č. 5. Pedagog. vedení studentky p. Martin Pokorný.

Absolventský výkon: Táňa Zemčíková, 4. II. s., hra na zobcovou flétnu

Táňa Zemčíková hrála na zob. flétnu společně se členy Brněnské cameraty A. Vivaldiho Concerto F dur (Allegro ma non molto, Largo e cantabile, Allegro). Pedagog. vedení p. Petr Zapletal.

Valse pro klavír a 6 rukou S. Rachmaninova hrály žákyně klavírní třídy p. Martina Pokorného: Barbora Kuxová, 2. II. s., Pavlína Preislerová, 6. r., Daniela Vašínová, 6. r.

Houslové duo D. Šostakoviče 5 kusů pro dvoje housle a klavír hrály sestry Pěnčíkovy, Andrea
a Katrin
, s klavírním doprovodem p. Marka Paľi. Pedagog. vedení p. Jan Rybka.

Lea Knoblochová, 5. r., přednesla klavírní skladbu V. Nováka Touha. Pedagog. vedení p. Josef Javora.

Cimbálová muzika pod pedagog. vedením p. učitelky Kamily Zenklové hrála lidové písně Nebola som veselá, Ej padá, padá rosička a populární skladbu H. Zimmera Gladiátor.

V cimbálové muzice hrají a zpívají: Martin Suchý j. h. (cimbál), Samuel Kytner, Barbora Vrbatová, Anna Dvořáková, Kristýna Gotfrýdová, Tereza Kolářová, Tereza Habancová (housle), Tadeáš Venuta (kontrabas).

Finále Jarního koncertu patřilo Kapele populární hudby a zpěvu p. Víta Procházky. Zpívaly: Lea Němcová, Aneta Řeháková, Lea Knoblochová, el. kytara Nicol Loderová, baskytara Ľubica Tomascheková, saxofon Anna Pichrtová a František Dufek, klavír Šárka Jurkovičová, cajon (bicí) p. Vít Procházka.

Hráli a zpívali songy: B. Crewe Can´t Take My Eye Off You, G. Harrison Here Comes The Sun  (bossa), J. Lennon Image, Cher The Shoop Shoop Song, The Ronettes Be My Baby

 

Klavírní spolupráce Marek Paľa

Hudební spolupráce pedagogů naší ZUŠ: Dalibor B. Hanusek, Jana Gotfrýdová, Kamila Zenklová, Tomáš Pohl, Marie Matoušková, Klára Zbytovská, Vít Procházka

Poděkování kolegyním a kolegům pedagogům a p. ředitelce ze ZUŠ Slunná, Brno Komárov

Moderovala Saskie Horáková a Jaromír Brych