Historicko-literární exkurze do Prahy 4. AM
Historicko-literární exkurze do Prahy 4. AM
04.10.2023

Ve dnech 20. až 22. září 2023 se uskutečnila třídenní historicko-literární exkurze studentů třídy 4. AM do hlavního města Prahy. V nabitém programu studenti měli možnost obdivovat nejenom staropražské křivolaké uličky, novoměstské barokní bastiony, zdobené fasády domů s kamennými portály, strnulé barokní sochy i novodobou architekturu, doplněnou krásnými vyhlídkami na pražská panoramata. Ale navštívili i kateřinskou, valdštejnskou a hradčanskou zahradu, gotický interiér emauzského kláštera, k rozjímání vybízející barokní Loretu i funkční novogotickou porodnici. A to vše za podrobného odborného výkladu plného nevšedních zajímavostí, který podal pan profesor Boleslav.