Dramaťáci v Lumosu
Dramaťáci v Lumosu
14.06.2024

Mladší skupina dětí navštěvujících LDO se přednedávnem spontánně pojmenovala na skupinu s názvem „Kluci a Luci“. Tato skupina je výjimečná svým složením členů, kdy jde opravdu o šest kluků a Lucku. V letošním školním roce se z původního počtu čtyř dětí rozrostla o další tři děti. V návaznosti
na inscenaci s názvem „Experiment 0“ uvedeném v minulém školním roce 2022/2023, jsme se skupinou rozhodli udělat „sequel“ (pokračování) tohoto příběhu inspirovaného dílem Pan Králík a továrna na čokoládu od autorky Elys Dolan. Děti si pokračování a možné situace vymýšlely samy a následně jsme tyto nápady ohledávali a skládali je do inscenačního tvaru. Stejně jako v inscenaci „Experiment 0“ se i v pokračování „Záchrana továrny“ objevili Lucka Cibiková a Ondřej Fousek v roli kontrolórky kvality továrny a ředitele továrny, Pana Králíka. Slepice Jarku a Dášu hráli Jirka Čihák a Jakub Leinveber. Nový členové skupiny, Antonín Pichrt, Filip Jedlička a Víťa Gelnar představovali mafiánskou bandu, snažící se vydírat známou čtveřici. Samozřejmě, naši hrdinové na ně vyzráli a mafiány se jim podařilo zadržet.

Starší skupinka se inspirovala knížkou „Medvěd, který nebyl“, z pera amerického ilustrátora
a spisovatele Franka Tashlina. Krátký a jednoduchý příběh, za to s nosnými myšlenkami, nám poskytl široké pole témat, ze kterých jsme mohli vybírat. Inscenovaný tvar se skupinou nese název „Když člověk potká medvěda, medvěda potká…?“, a pojednává o tlaku společnosti, moci působící na jednotlivce, který následně ztrácí svoji identitu a přesvědčení. V roli medvěda se objevil Jakub Mährischl. Šéfku
si zahrála Bára Fousková a Ondřej Šenk, Viki Pelková a Michal Kratochvil vystupovali jako různí zaměstnanci firmy. I přesto, že zůstala jedna členka skupiny, Niki Shtefko nemocná a nemohla
se zúčastnit hráni, tak si tato skupina krásně poradila se situací a dokázala na místě improvizovat. Tímto bych chtěla všechny žačky a žáky LDO pochválit, za jejich odhodlání a výkon na závěrečném vystoupení.