Den přírodních věd
Den přírodních věd
11.10.2023

Účast na soutěži „Den přírodních věd“, která se koná každoročně v areálu brněnské ZOO, se na našich gymnáziích stala už tradicí.  Letošního ročníku se zúčastnily dva týmy za Německé zemské gymnasium (T AN a KV AN) a dva týmy za Gymnázium J. G. Mendela (T AM a KV AM). Tříčlenné žákovské týmy řešily během dopoledne úkoly z oblasti biologie, chemie a fyziky a svými výkony byli žáci rovnocennými soupeři žákům dalších brněnských gymnázií.