Absolventský koncert hudebního oboru ZUŠ
Absolventský koncert hudebního oboru ZUŠ
09.05.2024

Absolventský koncert se konal v krásném prostředí Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu v Brně 30. dubna 2024. Koncert v 1. poschodí paláce skýtá kulturní zážitek jak hudební, tak i vizuální, s pohledem na katedrálu a se stálou výstavou dávné historie života, která s konferenčním sálem sousedí.

Úvodní skladbu J. Ch. Schickardta Triová sonáta F dur přednesla na zobcovou altovou flétnu Lucie Oleksíková, absolventka I. st. hudebního oboru, v souhře s altovou flétnou, na kterou s Lucií společně hrál její p. učitel Petr Zapletal. Flétny doprovázela hra cembala p. učitele Marka Paľi, s výtečným doprovodem violoncella, v podání hostující paní Evy Uherkové, členky hudebního souboru Camerata. Překvapila nás preciznost i výraz hudebního nastudování a souhra hudebníků.

Houslové sólo Melodie J. Kociána, s klavírním doprovodem Marak Paľi, citlivě a s výbornou technikou hry přednesl Jáchym Vašíček, absolvent II. st. hud. oboru. Jáchym byl v posledním období studia hry na housle studentem p. učitelky Jany Gotfrýdové.

 Nela Zikmundová, absolventka I. st. hud. oboru hry na klavír, hrála Invenci B dur J. S. Bacha
a populární skladbu Y. Tiersena Comptime d´un autre été. Pedagogem studentky je p. učitel Vladislav Diatlov.

Houslové sólo přednesla Katrin Pěnčíková, absolventka II. st. hud. oboru. Hrála Sonátu
pro housle D dur G. F. Händela (Allegro), s klavírním doprovodem Marka Paľi. Katrin studuje hru na housle pod vedením p. učitele Jana Rybky.

 Andrea Pěnčíková, absolventka II. st. hud. oboru hry na housle, nechala zaznít svému houslovému sólu v další části Sonáty pro housle D dur G. F. Händela (Larghetto, Allegro) s klavírním doprovodem Marka Paľi. Andrea studuje hru na housle také pod vedením p. učitele Jana Rybky.

 Zuzana Navrátilová, absolventka I. st. hud. oboru hry na klavír, z hudební dílny p. učitelky Natálie Šeránkové, hrála Fantasii d moll W. A. Mozarta.

 Adam Blažek, absolvent II. st. hry na klavír, hrál Lousinu polku B. Smetany. Pedagogem Adama je p. učitel Josef Javora, konzultantem p. učitel Marek Paľa.

Absolventka Lucie Oleksíková hrála na altovou flétnu Fantazii pro flétnu a klavír autora Petra Zapletala, svého p. učitele hry na flétnu, s klavírním doprovodem Marka Paľi.

 Anna Červinková, absolventka I. st. hry na klavír, studentka z hudební dílny p. učitelky Natálie Šeránkové, hrála Valčík III. Bohuslava Martinů.

 Andrea a Katrin Pěnčíková hrály v houslovém duu s klavírním doprovodem Marka Paľi skladby pro dvoje housle autora D. Šostakoviče, tzv. 5 kusů pro dvoje housle a klavír (Moderato, Gavota).

 Lea Knoblochová, absolventka II. st. hry na housle, studentka ze třídy p. učitele Jana Rybky, přednesla slavné hudební téma J. Williamse z filmu Schindlerův seznam, s klavírním doprovodem Marka Paľi.

 Anna Červinková na závěr absolventského koncertu hrála na klavír, v tzv. čtyřruční souhře se svou p. učitelkou N. Šeránkovou, Slovanský tanec č. 8 „Furiant“ A. Dvořáka.

Absolventský koncert slovem provázela Lucie Mácová