1. pololetí školního roku žáci ZUŠ zakončili tradičním žákovským koncertem
1. pololetí školního roku žáci ZUŠ zakončili tradičním žákovským koncertem
01.02.2024

Cimbálová muzika ZUŠ obnovila svou koncertní činnost v nové sestavě a s novým pedagogicko-uměleckým vedením MgA. Kamily Zenklové. Výborně sehranou muzikou i zpěvem se představili: u cimbálu Martin Suchý; na housle Kristýna Gotfrýdová, Tereza Habancová, Tereza Kolářová, Kateřina Učňová, Barbora Vrbatová a Samuel Kytner;
na kontrabas hrál Tadeáš Venuta, na housle se studenty hrála také p. učitelka K. Zenklová. Společně hráli a zpívali lidové písně Ej, čí to husy, Zaplať mě, sedláčku a Muzikanti, co děláte.

Mladinká zpěvačka Uljana Litera (2. r., sólový zpěv, ze třídy p. učitelky Veroniky Kladivové) zpívala písničky Beskyde, Beskyde, Bude zima, bude mráz a písničku E. Hradeckého
a V. Fischera Bum, bum, ratata, s klavírním doprovodem V. Kladivové.

Karel Šmíd (4. r., hra na klavír, ze třídy p. učitelky Veroniky Velemanové) hrál Allegretto
A. Diabelliho a Valčík a moll (B150) F. Chopina.

Tereza Habancová (4. r., hra na housle, žákyně p. učitelky Kamily Zenklové) hrála Gavotte
F. M. Veraciniho.

Katarína Kruželová (2. r., sólový zpěv, žákyně p. učitelky V. Kladivové) zpívala lidové písně Mezi horami a Týnom, tánom (klavírní doprovod V. Kladivová).

Uljana Litera a Katarína Kruželová zpívaly dvojhlasně kánon Přátelství a Vánoce s kánonem (klavírní doprovod V. Kladivová).

Kateřina Rybičková (2. r., hra na klavír, žákyně p. učitelky Marie Burešové) zahrála skladbičku
F. Emontse Klokani a skladbičku L. Němce Kvapík.

Andrej Šoukal (1. r., hra na klavír, žák p. učitelky M. Burešové) hrál skladbičku F. Emonts Marilly We Roll Along a píseň Nezapadej, slunce (s pěveckým doprovodem M. Burešové).

Michal Kadláček (5. r., hra na klavír, žák p. učitelky M. Burešové) hrál Menuet G dur J. S. Bacha a píseň Když je v Praze (s pěveckým doprovodem M. Burešové).

Finále žákovského koncertu patřilo Tereze Cendelínové (4. r. II. s., pedagog J. A. Levínská). Tereza zpívala společně s p. učitelkou V. Kladivovou píseň Spanilá z archy holubičko z kancionálu Slavíček rajský a známý song K. Svobody a I. Fischera Stín katedrál. Klavírní doprovod V. Kladivová.

Žákovský koncert slovem provázela Kamila Zenklová.