Gymnázium Johanna Gregora Mendela

    
 

Akce školy (v souladu s GDPR)

Dne 18. 12. 2019 proběhl na Školském komplexu turnaj v přehazované pro ročníky Prim a Sekund. V mezitřídním turnaji se setkali, stejně jako v loňském roce, opravdu kvalitní týmy. Družstva byla skvěle sestavena a výkony byly velmi vyrovnané. Celkově se turnaje účastnilo 7 týmů,...

Dějepisná olympiáda

19.12.2019 14:58
Ve středu 13. listopadu 2019 bylo na chodbě v přízemí Školského komplexu rušno. V dopoledních hodinách se tu scházeli účastníci Dějepisné olympiády a živě diskutovali o tom, co je čeká. Organizátoři Dějepisné olympiády pro nás v letošním roce přichystali jednu novinku. Olympiáda...
Ve dnech 7.-9. 10. 2019 se třídy 4. AM a 4. BM zúčastnily společenskovědní exkurze do Prahy. Exkurze se konala pod vedením profesorů P. Boleslava, L. Mudráka, K. Vodičkové a K. Kozlové.   Po celou dobu exkurze jsme byli ubytováni v samém centru Prahy – na Malé Straně v ulici Nerudově. Toto...
Dne 3. 12. 2019 navštívila třída prima AN v rámci výuky českého jazyka a literatury oddělení pro děti a mládež v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na Kobližné. Stejný program absolvovala dne 12. 12. 2019 také třída I. AM. Po příchodu do knihovny byli žáci rozděleni do skupin a dostali...
Ve dnech 3. – 4. 12. 2019 se naše třída Q BM v doprovodu pánů učitelů Sikory a Mudráka a společně s osmi žáky ze Základní školy Kuřim v doprovodu jejich paní učitelky zúčastnila výletu do Prahy. V rámci evropského grantu PolyGram jsme měli možnost navštívit Ruzyňské letiště a...
V termínu 21. – 23. 10. 2019 se třídy Oktáva AN a 4. AN zúčastnily společenskovědní a historické exkurze do Prahy. Hned po příjezdu nás čekala prohlídka Vyšehradu (rotundy sv. Martina, hřbitova Slavín a chrámu Sv. Petra a Pavla). Ještě toho dne večer jsme navštívili divadelní představení ve...
Ve středu 20. listopadu přijel na brněnské výstaviště protidrogový vlak společnosti REVOLUTION TRAIN, který od roku 2015 brázdí kromě ČR i Německo a Slovensko. Cílem programu bylo na základě příběhu (založeného na skutečné události) konfrontovat žáky s různými dilematy, vyzkoušet si různé role...
Dne 15. 11. 2019 navštívili žáci 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia, kteří navštěvují seminář z fyziky, Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR, který pořádal den otevřených dveří. O akci byl velký zájem ze strany brněnských středních škol. Skupiny zájemců se střídaly na připravených...
Ve středu 23. října 2019 se žáci tříd 2. AM, IV. AM, SX AM, 2 AN a SX AN zúčastnili zeměpisné besedy o drsném a současně úchvatném státu Namibie, která se konala v přednáškovém sále Café Práh Vaňkovka. Přednášející byli Kateřina a Miloš MOTANI a vstupné na každého žáka stálo 60,- Kč. Na besedu jsme...
Ve dnech 23. – 25. září navštívila naše třída Prima BM outdoor resort Březová. Spolu s námi tam byly také třídy Prima AN a Kvinta AN. Každá třída ale měla svého instruktora a odlišný program po celou dobu pobytu. Ráno jsme vyjeli z Brna vlakem do Třebíče, v Třebíči jsme pak nasedli...
Záznamy: 1 - 10 ze 332
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>