Vítejte na našich webových stránkách.Základní umělecká škola

         
 

 

Základní umělecká škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1994. 

Studium žáků přípravných a prvních ročníků I. a II. stupně vzdělávání se řídí školním  vzdělávacím programem školy, platným
od 3. 9. 2012. Všem zájemcům o studium, stávajícím žákům, jejich rodičům či zájemcům z řad veřejnosti je tento dokument k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9 a na studijním oddělení Školského komplexu, Mendlovo náměstí 1/3, Brno.

Nabízíme výuku těchto uměleckých oborů:

  • hudební
  • výtvarný
  • literárně-dramatický

Výuka probíhá v budově školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně a na ul. Ježkova 9, Brno.

 

Informační nástěnka ZUŠ

ÚŘEDNÍ HODINY V ZUŠ DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN


30. 6. 2017        9.00 hod. - 13.00 hod.

29. 8. 2017        9.30 hod. – 13.00 hod.

31. 8. 2017        9.30 hod. – 13.00 hod.  

 

V případě potřeby se ozvěte na e-mail: zus@skolskykomplex.cz,

popřípadě na tel. č. 775 211 795.

 

Informace pro rodiče a žáky ZUŠ

Pracoviště Ježkova 9, Brno

4. 9. 2017 – domluva rozvrhů, zahájení školního roku 2017/2018

5. 9. 2017 – zahájení individuální výuky hudebního oboru, dle domluvených rozvrhů

4. 9. 2017 – zahájení výuky literárně-dramatického oboru

5. 9. 2017 – zahájení výuky výtvarného oboru

11. 9. 2017 – zahájení výuky hudební nauky

11. 9. 2017 – zahájení výuky cimbálové muziky, vyučující Mgr. Jitka Hrušková (18.10 – 19.40 hod.)

12. 9. 2017 – zahájení výuky školního orchestru, vyučující Petr Zapletal (17.10 – 18.45 hod.)

14. 9. 2017 – zahájení výuky sborečku „Křečci“, vyučující MgA. Kamila Zenklová (15.45 – 16.30 hod.)

Pracoviště Mendlovo nám.1/3, 4, Brno

4. 9. 2017  –  zahájení školního roku 2017/2018, domluva rozvrhů po telefonické domluvě s vyučujícím studijního předmětu

5. 9. 2017 – zahájení individuální výuky hudebního oboru, dle domluvených rozvrhů

Od 11. 9. 2017 – zahájení kurzů: - výtvarná tvorba, keramika, tvoření a dramatický kroužek

13. 9. 2017 – zahájení výtvarného oboru ZUŠ

14. 9. 2017 – zahájení výuky hudební nauky