Vítejte na našich webových stránkách.Základní umělecká škola

         
 

Základní umělecká škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1994. 

Studium žáků přípravných a prvních ročníků I. a II. stupně vzdělávání se řídí školním  vzdělávacím programem školy, platným
od 3. 9. 2012. Všem zájemcům o studium, stávajícím žákům, jejich rodičům či zájemcům z řad veřejnosti je tento dokument k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9 a na studijním oddělení Školského komplexu, Mendlovo náměstí 1/3, Brno.

Nabízíme výuku těchto uměleckých oborů:

 • hudební
 • výtvarný
 • literárně-dramatický

Výuka probíhá v budově školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně a na ul. Ježkova 9, Brno.

Informační nástěnka ZUŠ

24.1.2018 - Festiválek Soubory pro soubory

Dne 24. 1. 2018 se uskuteční v Klubu Leitnerka, Leitnerova 1, Brno, „Festiválek Soubory pro soubory“, jedná se o setkání všech skupin žáků LDO, ZUŠ, Ježkova 9. Festiválek je určen primárně žákům. Sraz žáků je v budově ZUŠ, Ježkova 9, ve 13.00 hod., předpokládaný konec soustředění v Klubu Leitnerka je ve 20.00 hod.

25.1.2018 - Žákovský večírek

Dne 25. 1. 2018 se v koncertním sále Základní umělecké školy, Ježkova 9, Brno, uskuteční „Žákovský večírek“, začátek vystoupení v 17.30 hod.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY VE VÝUCE:
 • Z důvodu konání komisionálního přezkoušení z hudební nauky dne 10. 1. 2018 (ZUŠ, Ježkova 9) a 11. 1. 2018 (ZUŠ, Mendlovo nám.1/3,4) se ruší výuka hudební nauky.

Komisionální přezkoušení se týká žáků, kteří nemají dostatečnou docházku do hodin HN.
Rodiče těchto žáků budou informováni e-mailem.

ZUŠ Ježkova 9

10. 1. 2018, uč. č. 13, od 14.00 hod. do 17.30 hod., prozkoušení žáků bude dle ročníků a to následovně:

 • 1. ročník  - 14.00 hod. - 15.00 hod.
 • 2. ročník  - 14.00 hod. - 15.00 hod.
 • 3. ročník -  15.00 hod. - 16.00 hod. 
 • 4. ročník -  16.00 hod. - 17.00 hod.
 • 5. ročník -  16.00 hod. - 17.00 hod. 

 

ZUŠ Mendlovo nám. 3/4

11. 1. 2018, uč. č. 319, od 14.15 hod. do 17.15 hod., prozkoušeni žáků budou dle ročníků a to následovně:

 •  1. ročník  - 14.15 hod. - 15.15 hod.
 •  2. ročník  - 14.15 hod. - 15.15 hod.
 •  3. ročník  - 15.15 hod. - 16.15 hod.
 •  4. ročník  - 16.15 hod. - 17.15 hod.
 •  5. ročník  - 16.15 hod. - 17.15 hod. 

 

 

 • 12. 1. 2018 výuka hudební nauky bude dle stanovených rozvrhů.

Děkujeme za pochopení