Vítejte na našich webových stránkách.14. ročník adventní charitativní akce na školském komplexu
výtěžek pro chráněné dílny a sociální zařízení činí
  80 074 Kč

Všem, kteří tuto akci podpořili, děkujeme.