Vítejte na našich webových stránkách.INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ PRIM A PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Na e-mail zákonného zástupce, který byl uveden v přihlášce na střední školu, bude odeslána pozvánka na setkání rodičů budoucích žáků prim a prvních rodičů. V této pozvánce je uvedena informace o tom, kdy a kde se schůzka koná a další oznámení ohledně organizace schůzky.

V případě, že Vám pozvánka nebyla doručena do úterý 13. 6. 2017, kontaktujte výhradně ZŘŠ Klobušického na
e-mail
klobusicky@skolskykomplex.cz, event. telefonicky 728 943 793.