Vítejte na našich webových stránkách.Základní umělecká škola

         
 

Talentové zkoušky ZuŠ

Ve školním roce 2017/2018 jsou termíny talentových zkoušek stanoveny v budově ZUŠ, Ježkova 9,  následovně:

  • Hudební obor:  21. 5. 2018  v době 14.00 – 17.30 hod.
  • Literárně-dramatický obor: 16. 5. 2018 v době 14.00 – 16.30 hod.
  • Výtvarný obor:  18. 6. 2018 v době od 16.00 – 18.00 hod.

Hudební obor

Talentová zkouška ověřuje rytmické cítění žáka, jeho schopnost sluchového vnímání a intonace (zazpívá jednoduchou písničku, je schopen zopakování melodického motivu), hudební představivost.

Literárně-dramatický obor

Talentová zkouška ověřuje, zda-li je žák schopen jednoduché pohybové kreace v prostoru, slovního projevu (krátké vyprávění nebo přednes), zda je schopen vnímat rytmus, tempo, dynamiku a intonaci v pohybovém i hlasovém projevu. Uchazeč předvede hereckou kreaci na základě představivosti a fantazie.

Při případných zdravotních potížích žáka je potřebné předložení lékařského potvrzení.

Výtvarný obor

Talentové zkoušky ověřují smysl pro vnímání tvarů, barev a prostorové vidění. Dle možností si žák přinese s sebou ukázku vlastní výtvarné tvorby (např. foto, obrázek apod.). Při případných zdravotních potížích žáka je potřebné předložení lékařského potvrzení.