Vítejte na našich webových stránkách.I. Německé zemské gymnasium

    
   
Vítáme vás na stránkách I. Německého zemského gymnasia, základní školy a mateřské školy, o. p. s.
I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s., sídlí na Mendlově náměstí 1/3, 4 v Brně. Bylo zřízeno podle platných zákonů a na základě vyhlášky MŠMT ČR v r. 1992. Vzdělání na této soukromé škole je ukončeno maturitní zkouškou a je rovnocenné vzdělání získanému na školách, které jsou zřizovány státem, církví nebo obcí.

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ PRIM A PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Na e-mail zákonného zástupce, který byl uveden v přihlášce na střední školu, bude odeslána pozvánka na setkání rodičů budoucích žáků prim a prvních rodičů. V této pozvánce je uvedena informace o tom, kdy a kde se schůzka koná a další oznámení ohledně organizace schůzky.

V případě, že Vám pozvánka nebyla doručena do úterý 13. 6. 2017, kontaktujte výhradně ZŘŠ Klobušického na
e-mail
klobusicky@skolskykomplex.cz, event. telefonicky 728 943 793.

Informační nástěnka I. NZG

Nebyly nalezeny žádné záznamy.