Vítejte na našich webových stránkách.Gymnázium Johanna Gregora Mendela

      
  

Školní kluby

Proč školní kluby?

Smyslem školního klubu je zajišťovat využití volného času žáků obou gymnázií, a to především formou zájmového vzdělávání. Tím školní klub nabývá jedinečného postavení v rámci školy a významně přispívá k dalšímu rozvoji intelektuálních, morálně-volných a pohybových dovedností a schopností žáků.

Prostřednictvím školního klubu škola realizuje individuální péči o žáky formou konzultací v jednotlivých vzdělávacích předmětech, které žákovi umožňují prohloubit a rozšířit znalosti v daném předmětu nad obvyklou úroveň, ujasnit a pochopit obtížné pasáže učiva, popř. usnadnit zvládnutí zameškaného učiva.

Vedle individuální péče o žáky zahrnuje školní klub pravidelnou činnost v zájmových skupinách zaměřených na sport a kulturu.

Školní klub navíc zabezpečuje mimoškolní činnost, a to výměnné zahraniční pobyty žáků, a též tematickou rekreační činnost formou výchovně vzdělávacích pobytů a zájezdů v ČR i do zahraničí.

Konzultace a vedení zájmových skupin zajišťují zkušení pedagogové školy i odborníci z vysokých škol a z praxe.

Vzdělávání:
 • opakování učiva ve všech výukových předmětech,
 • rozšiřování učiva ve všech výukových předmětech,
 • příprava ke studiu na vysokých školách,
 • přednášky učitelů z vysokých škol a odborníků z praxe.
Kultura:
 • návštěvy divadelních představení a koncertů,
 • návštěvy stálých expozic a výstav,
 • účast na mimořádných kulturních a společenských akcích pořádaných v Brně.
Sport:
 • sportovní kroužky (míčové hry, aerobic, plavání, posilovna),
 • sportovní turnaje a soutěže,
 • jednodenní lyžařské zájezdy.
Tematická rekreační činnost:
 • zájezdy v ČR i do zahraničí,
 • výchovně poznávací pobyty v ČR i v zahraničí,
 • lyžařské zájezdy a kurzy,
 • výlety a vycházky po brněnském regionu,
 • výměnné pobyty žáků našeho gymnázia a partnerských škol v zahraničí.

Uvedený přehled aktivit školního klubu je pouze ilustrativní. Každý školní rok obměňuje školní klub svoji činnost podle zájmu žáků a podle možností, které nabízí kulturně společenský život v Brně.

Rozvrh hodin školních klubů 2016/17 - budova Mendlovo náměstí

(aktualizováno 1.2.2017)

Pondělí

Vyučující Předmět Čas Učebna
Dvořáková Jana AJ 7:05 - 7:50 PC4
Procházková Markéta AJ 7:05 - 7:50 2. AM
Šťovíček Milan IVT 7:05 - 7:50 PC1
Potěšilová Hana CH 14:10 - 14:55 1. AM
Hajnová Lucie ŠJ/ FJ 15:00 -15:45 prima BN
Klobušický Filip OV/NJ 15:00 -15:45 PC3
Kořínková Hana  NJ 15:00 -15:45 PC2
Krpcová Dagmar  CJL/LA 15:00 -15:45 sekunda AN
Pleva Martin CJL, NJ, DE 15:00 -15:45 tercie AM
Posseger Michaela NJ/OV 15:00 -15:45 septima AM
Kökeny Michal AJ 15:00 -15:45 prima AM
Tribula Richard ZSV/VV/EV 15:00 -15:45 MMU1
Vorálková Lenka ČJL, LA 15:00 -15:45 kvarta AN
Zimek Tomáš AJ 15:00 -15:45 PC4

Úterý

Vyučující Předmět Čas Učebna
Takáč Marián TV 7:05 - 7:50 posilovna
Dähnová Lucie NJ 7:05 - 7:50 JAZ1
Jamborová Leona DE, NJ 7:05 - 7:50 septima AM
Kačalová Jana AJ 7:05 - 7:50 PC3
Mudrák Lubomír FY/CH 7:05 - 7:50 LA FY
Ševčíková Marta MA 7:05 - 7:50 Prima AM
Dydowicz Petr IVT/SI/SIP 15:00 -15:45 PC2
Korešová Lucie AJ 15:00 -15:45 PC1
Kelbl Jiří BI 14:30 - 15:15 LA BI

Středa

Vyučující Předmět Čas Učebna
Boleslav Petr ZSV, DE, DU 7:05 - 7:50 PC1
Doležalová Erika NJ 7:05 - 7:50 JAZ1
Geržová Marcela CJL, NJ 7:05 - 7:50 septima AM
Komárková Jana SJ 7:05 - 7:50 PC2
Kuchařík Milan TV 7:05 - 7:50 posilovna
Svobodová Sylva NJ 7:05 - 7:50 sekunda BN
Burešová Iveta MA 15:00 -15:45 1. AM
Horák Jiří ZE 15:00 -15:45 OU ZE1
Hubačka Vít ZSV/OV/DE 15:00 -15:45 prima AN
Janeček Pavel hra na kytaru 14:10 - 14.55 2. AM
Kelblová Jitka ZE 15:00 -15:45 PC4
Klobušická Věra NJ/OV 15:00 -15:45 PC3
Kosek Roman MA/BI/IVT 15:00 -15:45 PC1
Krämerová Kristýna AJ 15:00 -15:45 JAZ1
Potěšilová Hana MA 15:00 -15:45 kvarta AM
Robotka Josef MA/FY/IVT 15:00 -15:45 PC2
Solarová Eva CJL, NJ 15:00 -15:45 prima AM
Tillová Zdeňka CJL/DE 15:00 -15:45 tercie AM
Vávrová Blanka MA/BI 15:00 -15:45 OUBI
Vodičková Kristýna ZE/DE 15:00 -15:45 OU ZE2

Čtvrtek

Vyučující Předmět Čas Učebna
Dvořáčková Vlasta  BI 7:05 - 7:50 LA BI
Floriánová Miloslava BI 7:05 - 7:50 PC1
Vorálková Monika CJL/DE 7:05 - 7:50 PC 2
Lančíková Petra AJ/MA 14:10 - 14.55 prima AN
Kozumplíková Lenka ZE 14:10 - 14.55 OU ZE1
Kolesová Irena AJ 15:00 -15:45 sekunda AN
Malásková Marie FY/CH 15:00 -15:45 LAFY
Pelech Ondřej AJ 15:00 -15:45 PC 4
Sikora Pavel FY/MA 15:00 -15:45 OUFY
Zichová Kateřina MA 15:00 -15:45 KV AN

Pátek

Vyučující Předmět Čas Učebna
Formánková Ladislava  NJ/ZE/RJ 7:05 - 7:50 OU ZE1
Hakl Jaroslav CH 7:05 - 7:50 LA FY
Nováková Pavla AJ 7:05 - 7:50 PC3
Sekaninová Lenka MA/FY 7:05 - 7:50 PC1
Kováčová Ivana CJL/OV 14:10 - 14.55 sekunda AN