Vítejte na našich webových stránkách.Gymnázium Johanna Gregora Mendela

      
  

Přijímací řízení G JGM

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA GYMNÁZIUM J. G. MENDELA
(všechny obory)

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Pro školní rok 2017/2018 budeme přijímat uchazeče o studium na Gymnázium J. G. Mendela do níže uvedených oborů. Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na střední škole mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve Školském komplexu (Mendlovo náměstí 1/3, 4) vedoucí kanceláře generálního ředitelství paní Lucii Svobodové nebo zaslat korespondenčně na adresu školy nejpozději do 1. března 2017.

 • Čtyřleté studium v gymnáziu (1. – 4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12 žáků (1 třída)
  Kód studia: 79-41-K/41
 • Šestileté studium v gymnáziu (I.–VI. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 7. ročníku ZŠ.
  Kód studia: 79-41-K/61
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 52 žáků (2 třídy)
 • Osmileté studium v gymnáziu (prima – oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ.
  Kód studia: 79-41-K/81
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků (1 třída)
 • Dálkové studium v gymnáziu
  Kód studia: 79-41-K/41
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20 žáků (1 třída)
   

 

V rámci přijímacího řízení 1. kola na gymnázium se budou konat přijímací zkoušky ve dvou termínech, a to 12. a 19. dubna 2017 pro čtyřletý obor (jedná se o dva státem určené termíny pro 1. kolo) a 18. a 20. dubna 2017 pro šestiletý a osmiletý obor (jedná se o dva státem určené termíny pro 1.  kolo). Testy připravuje organizace CERMAT (Centrum pro zajišťování výsledků vzdělávání), více viz cermat.cz (odkaz Jednotná přijímací zkouška 2017). Zde naleznete také testy z pokusných ověřování přijímacího řízení 2015 a 2016 – získáte tak představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh.

Termíny dalších kol přijímacího řízení plánujeme předběžně na květen 2017.

Všechna kola přijímacího řízení se budou konat v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně.

V 1. kole budou uchazeči o studium přijímáni na základě:
 • jednotné přijímací zkoušky,
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
Ve 2. kole budou uchazeči o studium přijímáni na základě:
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, resp. školního přijímacího testu, který se skládá z ověření obecných studijních předpokladů.

1. KOLO - již proběhlo
2. KOLO - již proběhlo
DALŠÍ KOLO - již proběhlo

 

 

Gymnázium J. G. Mendela otevírá tyto studijní obory

 • Čtyřleté studium v gymnáziu (1. – 4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12 žáků (1 třída)
  Kód studia: 79-41-K/41
  Roční školné: 17 000 Kč / Cena zahrnuje
 • Šestileté studium v gymnáziu (I.–VI. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 7. ročníku ZŠ.
  Kód studia: 79-41-K/61
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 52 žáků (2 třídy)
  Roční školné: 16 000 Kč / Cena zahrnuje
 • Osmileté studium v gymnáziu (prima – oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ.
  Kód studia: 79-41-K/81
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků (1 třída)
  Roční školné: 16 000 Kč (pro období studia Prima až Kvarty)
                            17 000 Kč (pro období studia Kvinta až Oktáva)/ Cena zahrnuje
 • Dálkové studium v gymnáziu
  Kód studia: 79-41-K/41
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20 žáků (1 třída)
  Roční školné: 17 000 Kč / Cena zahrnuje

I. Německé zemské gymnasium otevírá tyto studijní obory

 • Střední pedagogická škola (1.–4. ročník): studium lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.
  Kód studia: 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 52 žáků (2 třídy)
  Roční školné: 16 000 Kč / Cena zahrnuje
 • Čtyřleté studium (1.–4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.
  Kód studia: 79-41-K/41
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12 žáků (1 třída) 
  Roční školné: 17 000 Kč / Cena zahrnuje
 • Osmileté studium (prima–oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ. 
  Kód studia: 79-41-K/81
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 52 žáků (2 třídy)
  Roční školné: 16 000 Kč (pro období studia Prima až Kvarty)
                            17 000 Kč (pro období studia Kvinta až Oktáva)/ Cena zahrnuje

Úspěšnost absolventů

Státní maturity 2016

Maturita je vrcholným zakončením středoškolského snažení. Ve školním roce 2015/2016 všichni maturanti museli projít společnou částí maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a dále si volili buď cizí jazyk, nebo matematiku. Na ni navazovala profilová část, v níž prokazovali znalosti ze dvou předmětů dle vlastního výběru. Na střední pedagogické škole si maturantky v profilové části volily mezi hudební, výtvarnou, dramatickou, nebo tělesnou výchovou, předmět Pedagogicko-psychologický základ je pevně stanoven. Úspěšnost žáků u maturity znázorňují grafy uvedené vedle textu (jedná se o všechny absolventy Školského komplexu).

Absolventi Školského komplexu na vysokých školách

Nejen úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek, ale také další studium na vysokých školách je pro žáky I. Německého zemského gymnasia (včetně studentek střední pedagogické školy) a Gymnázia J. G. Mendela hlavním motivačním faktorem.

 V grafu vedle textu je uvedena procentuální úspěšnost žáků-maturantů ze Školského komplexu ve školním roce 2015/2016 podle toho, kam naši absolventi po ukončení maturity mířili dál.