Vítejte na našich webových stránkách.Gymnázium Johanna Gregora Mendela

      
  

Organizace školního roku

Zvonění 2016/17

Platnost od 10.1.2017

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
pro gymnázia a střední pedagogickou školu

Aktuální verze platná od 1. 12. 2016

Použité zkratky: MN – budova na Mendlově náměstí 1/3, 4; PN – budova na Pionýrské 23

25/8

10.00

Úvodní provozní porada

28/8 – 2/9

 

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

1/9

8.50 – 9.35

Zahájení školního roku 2016/2017 – MN

1/9

8.55 – 9.40

Zahájení školního roku 2016/2017 – PN

1/9

10.30

Pedagogická rada

1/9 – 7/9

 

Písemné maturitní zkoušky společné části
Podzim 2016 (nekonají se v budově školy!)

2/9

9.00 – 11.00

Burza učebnic – MN i PN

10/9

 

Zahájení dálkového studia

5/9 – 16/9

 

Adaptační kurzy – rozpis viz homepage školy

12/9

 

Ústní maturitní zkoušky Podzim 2016 – MN

13/9

 

Ústní maturitní zkoušky Podzim 2016 – PN

20/9

16.30

Třídní schůzky (MN + PN)

24/10 a 25/10

 

Volné dny udělené ředitelkou školy

26/10 a 27/10

 

Podzimní prázdniny

15/11

15.15

Čtvrtletní pedagogická rada

15/11

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

18/11

 

Volný den udělený ředitelkou školy

22/11

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

25/11 a 26/11

 

Den otevřených dveří na MN i na PN + veletrh SŠ

28/11

 

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2017

28/11 – 2/12

 

Odborná praxe na střední pedagogické škole
pro 1. AP, 1. BP, 2. AP, 2. BP a 3. AP

1/12 – 21/12

 

Odborná praxe na střední pedagogické škole pro 4. AP

5/12

 

Předklasifikace v 1. pololetí *

22/12

 

Volný den udělený ředitelkou školy

23/12 – 2/1

 

Vánoční prázdniny

10/1

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

12/1

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

23/1

do 16.30

Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí

24/1

15.30

Pololetní pedagogická rada

31/1

 

Rozdání výpisů z vysvědčení ve 3. vyučovací hodině
(jinak výuka dle rozvrhu hodin)

3/2

 

Pololetní prázdniny

7/2

15.00 – 18.00

Den otevřených dveří na MN i na PN

11/2  – 18/2

 

Výměnný pobyt Gerabronn (Německo) – 1. část
(němečtí studenti jsou v Brně)

Únor + Březen

 

Lyžařské výcvikové kurzy – podrobněji upřesněno později

7/3

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

9/3

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

13/3 – 19/3

 

Jarní prázdniny

V době jarních prázdnin

 

Výběrový LVK

11/4

 

Maturitní písemná práce z ČJL

12/4 a 19/4

 

Termíny prvního kola jednotných přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázia a na střední pedagogickou školu

13/4 a 14/4

 

Velikonoční prázdniny

18/4 a 20/4

 

Termíny prvního kola jednotných přijímacích zkoušek na osmileté a šestileté obory gymnázia

19/4 – 23/4

 

Studijně poznávací cesta: Holandsko - země tulipánů, sýrů, skanzenů a větrných mlýnů

24/4

do 16.30

Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků za 2. pololetí včetně DS

25/4

15.30

Čtvrtletní pedagogická rada a závěrečná pedagogická rada maturitních ročníků

28/4

8.00

Rozdání vysvědčení maturitních ročníků

2/5 – 9/5

 

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky

9/5

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

11/5

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

12/5

 

Odevzdání přihlášek volitelných předmětů (seminářů)

15/5 – 16/5

 

Praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro střední pedagogickou školu PN

16/5 – 22/5

 

Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
a profilová část maturitní zkoušky na MN

22/5 – 26/5

 

Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
a profilová část maturitní zkoušky na PN

22/5 – 2/6

 

Odborná praxe na střední pedagogické škole
pro 3. AP

28/5 – 3/6

 

Vzdělávací zájezd Španělsko – Katalánsko

29/5

Předklasifikace v 2. pololetí *

29/5 – 2/6

 

Odborná praxe na střední pedagogické škole
pro 1. AP, 1. BP, 2. AP A 2. BP

2/6 – 11/6

 

Výchovně-vzdělávací zájezd pro žáky prim
Chorvatsko – Bratuš

19/6 – 27/6

 

Výměnný pobyt Gerabronn (Německo) – 2. část
(čeští studenti jsou v Gerabronnu)

23/6

do 12.00

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Podzim 2017

23/6

do 16.30

Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí

26/6

13.00

Závěrečná pedagogická rada (PONDĚLÍ!!!)

27/6 – 29/6

 

Školní výlety

30/6

8.50 – 9.35

Ukončení školního roku 2016/2017, rozdání vysvědčení

30/6

10.00

Závěrečná provozní porada

1/7 – 1/9

 

Hlavní prázdniny

*           Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola Online k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola Online ve čtvrtletním hodnocení vidí, jakou známku by žák dostal, kdyby právě bylo vysvědčení.