Vítejte na našich webových stránkách.Gymnázium Johanna Gregora Mendela

      
  

Termíny klasifikace

Termíny klasifikací 2016/2017 pro gymnázia a střední pedagogickou školu

Použité zkratky: MN – budova na Mendlově náměstí 1/3, 4; PN – budova na Pionýrské 23

Datum Čas Akce

20/9

16.30

Třídní schůzky (MN + PN)

15/11

15.15

Čtvrtletní pedagogická rada

15/11

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

22/11

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

5/12

Předklasifikace v 1. pololetí *

10/1

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

12/1

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

23/1

do 16.30

Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí

24/1

15.30

Pololetní pedagogická rada

31/1

 

Rozdání výpisů z vysvědčení ve 3. vyučovací hodině
(jinak výuka dle rozvrhu hodin)

7/3

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

9/3

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

25/4

15.30

Čtvrtletní pedagogická rada a závěrečná pedagogická rada maturitních ročníků

28/4

8.00

Rozdání vysvědčení maturitních ročníků

9/5

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – MN

11/5

16.00 – 17.00

Hovorová hodina s rodiči – PN

29/5

Předklasifikace v 2. pololetí *

23/6

do 16.30

Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí

26/6

13.00

Závěrečná pedagogická rada

30/6

8.50 – 9.35

Ukončení školního roku 2016/2017, rozdání vysvědčení

* Předklasifikace:

žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola Online k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola Online ve čtvrtletním hodnocení vidí, jakou známku by žák dostal, kdyby právě bylo vysvědčení.